NIBIRON a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 215 0621 212 9261 235 6481 235 64887 201
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,041,071,076,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -41,51-42,62-27,77-27,77-0,0986
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,761,761,861,860,5071
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 23,5524,1914,9214,920,1945
Celkové tržby 4 8061 30094 01594 0150,0000
Celkový dlh 1 165 5601 164 7691 158 0081 158 00814 200
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 054 882-2 052 660-2 156 251-2 156 251-7 201
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2801-2,370,03780,03780,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 054 8822 052 6602 156 2512 156 2517 201
Čistý cash flow 2 054 8822 052 6602 156 2512 156 2517 201
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 703-2 1254 4204 420-1 999
Čistý zisk 1 346-3 0853 5583 558-1 999
Čistý zisk v minulom roku -3 085-6 0441 0811 0810,0000
Cudzie zdroje -49 502-48 157-77 640-77 640-73 001
Daň z príjmov 357,00960,00862,00862,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 357,00960,00862,00862,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -64 534-235 771-3 723-3 723136,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -81 299-297 052-4 263-4 2630,0000
Doba obratu aktív 93 368340 5524 9974 997148,41
Doba obratu pohľadávok -64 534-235 771-3 723-3 723136,15
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000023,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89 564327 0314 6834 68324,17
EBIT v minulom roku -2 125-5 0841 5611 5610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 703-2 1254 4204 420-1 999
EBITDA 1 779-2 05315 06115 061-1 882
EBITDA marža 0,3702-1,580,16020,16020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 779-2 05315 06115 061-1 882
Finančná páka 24,5525,1915,9215,921,19
Finančné účty 2 054 8822 052 6602 156 2512 156 2517 201
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0407-0,0397-0,0628-0,0628-0,8372
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,04070,03970,06280,06280,8372
Hrubá marža 0,98830,40620,12200,12200,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 703-2 12514 91314 913-2 002
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95930,96030,93720,93720,1628
Krátkodobé pohľadávky -839 820-839 734-920 603-920 60380 000
Krátkodobé záväzky 1 165 5601 164 7691 158 0081 158 00814 200
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 156 1061 156 1061 135 0441 135 0440,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000772,0078 79978 799216 345
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000110 907
Obežný majetok 1 215 0621 212 9261 235 6481 235 64887 201
Obrat aktív 0,00390,00110,07310,07312,46
Obrat obežného majetku 0,00390,00110,07310,07312,46
Osobné náklady 2 9382 3490,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 76,0072,00148,00148,00120,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 346-3 0853 5583 558-1 999
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,691,691,751,750,0826
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61854,450,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 427,571 57922,9422,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,620,22480,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,620,22480,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 432,611 57923,8923,890,0336
Pohľadávky z obchodného styku -1 057 995-1 057 995-1 054 348-1 054 3480,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,041,041,071,076,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0241-0,0235-0,0360-0,0360-10,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95930,96030,93720,93720,1628
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 23,5524,1914,9214,920,1945
Pridaná hodnota 4 750528,0011 46611 466-1 882
Primárna platobná neschopnosť -1,09-1,09-1,08-1,080,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,761,761,861,860,5071
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 655,18-567,3576,8976,89-7,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 655,18-567,3576,8976,89-7,55
Služby 0,0000272,0078 79978 799105 417
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 215 0621 212 9261 235 6481 235 64887 201
Spotreba materiálu… 0,0000500,000,00000,000021,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 7501 30090 26590 265214 463
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 7501 30090 26590 265214 463
Účtovný cash flow 2 054 8822 052 6602 156 2512 156 2517 201
Vlastné imanie 49 50248 15777 64077 64073 001
Všetky záväzky 1 165 5601 164 7691 158 0081 158 00814 200
Výsledok hospodárenia 1 779-2 05315 06115 061-1 882
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 779-2 05315 06115 061-1 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 346-3 0853 5583 558-1 999
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 085-6 0441 0811 0810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 703-2 1254 4204 420-1 999
Záväzky 1 165 5601 164 7691 158 0081 158 00814 200
Záväzky z obchodného styku 1 156 1061 156 1061 135 0441 135 0440,0000
Zisk pred zdanením 1 703-2 1254 4204 420-1 999
Zmena EBIT -0,80140,41802,832,830,0000