NUANCE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 46 41859 09183 47748 73911 555
Bežná likvidita III. stupeň 1,210,87010,90911,083,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000014,0034,0051,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9895-2,67-1,25-0,0296-1,50
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,150,90990,14340,01043,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,1711,618,722,850,5067
Celkové tržby 78 840113 09522 84021 0170,0000
Celkový dlh 31 78354 40674 89036 0923 886
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 15 56827 983-27 903-17 184-11 504
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 48212 51727 90317 18411 504
Čistý cash flow 14 48212 51710 719374,0011 504
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 157-2 931-3 100-5 8442 669
Čistý zisk 9 950-3 901-4 060-6 8052 669
Čistý zisk v minulom roku -3 901-4 060-6 805-4 3650,0000
Cudzie zdroje -14 635-4 685-8 587-12 647-7 669
Daň z príjmov 1 207970,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 970,00960,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 207970,00960,00961,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000048,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,2272,8279,010,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,7854,6979,010,00000,0000
Doba obratu aktív 222,54190,771 334846,45303,84
Doba obratu pohľadávok 55,2272,8279,780,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000154,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,5944,411 194624,5597,45
EBIT v minulom roku -2 931-3 100-5 844-3 4050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 157-2 931-3 100-5 8442 669
EBITDA 14 956929,003 735-2 1663 587
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 956929,003 735-2 1663 587
Finančná páka 3,1712,619,723,851,51
Finančné účty 14 48212 51727 90317 18411 504
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3153-0,0793-0,1029-0,2595-0,6637
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31530,07930,10290,25950,6637
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 764735,003 530-2 2933 574
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03410,23280,89530,73780,3207
Krátkodobé finančné výpomoci 30 05040 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 51822 5554 9440,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 58313 75674 74035 9623 706
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 22311 4800,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,000017 18114 9850,0000
Náklady na predaný tovar 62 68996 54621 73224 1398 774
Neobežný majetok 8 28311 88415 4849 7990,0000
Obežný majetok 38 13547 20767 97938 90611 504
Obrat aktív 1,641,910,27360,43121,20
Obrat neobežného majetku 9,199,511,482,140,0000
Obrat obežného majetku 2,002,400,33600,54021,21
Odpisy 3 6003 6006 6303 5380,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6003 6003 3151 7690,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00003 3151 7690,0000
Osobné náklady 0,00000,0000329,00676,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 192,00194,00205,00127,0013,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 3001 9000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 550-301,002 570-3 2672 669
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2227-0,0863-0,4728-0,53810,3480
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31200,21180,33430,35260,9956
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5821
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00003,37-4,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,734,590,1592-0,74090,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,19020,11070,46930,01780,8288
Pohľadávky z obchodného styku 10 80016 9404 9440,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82190,64640,43970,47883,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-0,3743-0,8011-33,82-0,6666
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,64740,68540,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68470,92070,89710,74050,3363
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,1711,618,722,850,5067
Pridaná hodnota 13 44516 5151 108-3 1225 107
Primárna platobná neschopnosť 0,11320,67771,680,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6799-0,8327-0,4728-0,53810,3480
Rýchla likvidita I. stupeň 0,45780,23070,37330,47783,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,1358,5620,05-16,661,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,1358,5620,05-16,661,08
Služby 52 64684 43511 10019 0835 155
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 41859 09183 47748 73911 555
Spotreba materiálu… 10 04312 11110 6325 0563 619
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 05040 5000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 76 134113 06122 84021 01713 881
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 76 134113 06122 84021 01713 881
Účtovný cash flow 14 48212 51710 719374,0011 504
Úročený dlh 30 05040 5000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 6354 6858 58712 6477 669
Všetky záväzky 31 78354 40674 89036 0923 886
Výsledok hospodárenia 11 356-2 671-2 895-5 7043 587
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 356-2 671-2 895-5 7043 587
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 950-3 901-4 060-6 8052 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 901-4 060-6 805-4 3650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 157-2 931-3 100-5 8443 574
Zásoby 12 13512 13535 08421 7220,0000
Záväzky 31 78354 40674 89036 0923 886
Záväzky z obchodného styku 1 22311 4808 3001 9000,0000
Zisk pred zdanením 11 157-2 931-3 100-5 8443 574
Zmena EBIT -3,810,94550,53051,720,0000