Perun Elektromobility, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 78713 51813 51917 4138 261
Bežná likvidita III. stupeň 0,39020,07340,12350,34602,08
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,60-0,0006-0,3834-0,9485-0,1488
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6051-0,0004-0,3071-0,48750,1891
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -13,04-1,66-2,04-4,410,7869
Celkové tržby 13 011598,005 76514 5250,0000
Celkový dlh 11 68334 01226 57922 5183 638
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 0195 0195 0074 842-688,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0309-12,43-1,38-0,52560,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -5 019-5 019-5 007-4 842688,00
Čistý cash flow -5 019-12,00-5 007-4 842688,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -402,00-5 115-5 736-5 536-377,00
Čistý zisk -402,00-7 434-7 955-7 635-377,00
Čistý zisk v minulom roku -7 434-7 955-7 635-2 0930,0000
Cudzie zdroje 896,0020 49413 0605 105-4 623
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,656,710,00000,55402,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,656,710,00000,00002,61
Doba obratu aktív 302,618 251855,93438,48359,35
Doba obratu pohľadávok 34,656,710,00000,55402,61
Doba obratu zásob 0,00000,0000723,92279,03428,76
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 681335,67181,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 232,6716 7501 032250,12158,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000244,7859,100,0000
EBIT v minulom roku -5 115-5 736-5 536-1 1330,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -402,00-5 115-5 736-5 536-377,00
EBITDA 3 552-5 233-2 416-1 9222,00
EBITDA marža 0,2730-8,75-0,4191-0,13230,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 552-5 233-2 416-1 9222,00
Finančná páka -12,04-0,6596-1,04-3,411,79
Finančné účty -5 019-5 019-5 007-4 842688,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,08311,520,96600,2932-0,5596
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0831-1,52-0,9660-0,29320,5596
Hrubá marža 0,3921-7,41-0,2801-0,06780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 552-5 115-3 100-2 899-377,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76892,031,210,57040,4404
Krátkodobé pohľadávky 1 23511,000,000022,0060,00
Krátkodobé záväzky 8 29427 44316 3069 9333 638
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 9280,00002 3741 7490,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-3,85-1,92-1,690,0000
Nákladové úroky 0,00001 3591 2591 1390,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 3591 2591 1390,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 9105 0317 38015 4807 316
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 54010 8015 816
Neobežný majetok 7 55111 50511 50513 976681,00
Obežný majetok 3 2362 0132 0143 4377 580
Obrat aktív 1,210,04420,42640,83241,02
Obrat neobežného majetku 1,720,05200,50111,0412,32
Obrat obežného majetku 4,020,29712,864,221,11
Obrat zásob 0,00000,00000,50421,310,8513
Odpisy 3 9540,00002 6362 6370,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9540,00002 6362 6370,0000
Osobné náklady 492,00324,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000933,00762,001 004379,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 05178,0027,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00002 2660,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 552-7 434-5 319-4 998-377,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,44870,36270,60911,50-0,0815
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,16130,36732,06-0,7401-0,0815
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,3858-0,0201-0,8685-0,33340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,37-13,680,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,15-13,68-0,6127-0,37350,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,3858-0,0201-0,8685-0,33400,0820
Pohľadávky z obchodného styku 1 23511,000,00000,000060,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1785-1 708-2,61-1,05-6,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,0088-3,98-4,250,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,082,521,971,290,4404
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -13,04-1,66-2,04-4,410,7869
Pridaná hodnota 5 101-4 433-1 615-985,001 075
Primárna platobná neschopnosť 2,37206,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0373-0,5499-0,5884-0,4385-0,0456
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,44870,36270,60911,50-0,0815
Rýchla likvidita I. stupeň -0,6051-0,1829-0,3071-0,48750,1891
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,29-6,50-11,00-11,721 819
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,29-6,50-11,00-11,721 819
Služby 4 0643 3841 9452 950201,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 78713 51813 51917 4138 261
Spotreba materiálu… 3 8461 6471 8951 7291 299
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 011598,005 76514 4958 391
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00004 41314 4458 391
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 011598,001 35250,000,0000
Účtovný cash flow -5 019-12,00-5 007-4 842688,00
Úrokové krytie 0,0000-3,76-4,56-4,860,0000
Vlastné imanie -896,00-20 494-13 060-5 1054 623
Všetky záväzky 11 68334 01226 57922 5183 638
Výsledok hospodárenia -402,00-5 233-5 052-4 5592,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -402,00-5 233-5 052-4 5592,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -402,00-7 434-7 955-7 635-377,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 434-7 955-7 635-2 0930,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -402,00-6 474-6 995-6 675-377,00
Zásoby 7 0207 0217 0218 2576 832
Záväzky 11 68334 01226 57922 5183 638
Záväzky z obchodného styku 2 9282 2662 3741 7490,0000
Zisk pred zdanením -402,00-6 474-6 995-6 675-377,00
Zmena EBIT 0,07860,89171,044,890,0000