eZmluva.sk D37 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 96 26467 12064 46282 33474 541
Bežná likvidita III. stupeň 34,0619,162,5512,8814,81
Časové rozlíšenie aktív 145,00193,00123,000,00007,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51540,09630,3526-0,1034-0,2433
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,04-1,75-0,55051,273,60
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03020,05770,64600,08260,0725
Celkové tržby 78 71765 28565 58756 35956 200
Celkový dlh 2 8263 66325 2996 2835 039
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 844-47 687-53 800-67 608-59 741
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,38090,37210,51330,47110,4419
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 84447 68753 80067 60859 741
Čistý cash flow 48 157-6 113-13 8087 86716 907
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 22831 02142 81834 39932 475
Čistý zisk 29 98124 29433 66326 54924 837
Čistý zisk v minulom roku 24 29433 66326 54924 83740 365
Cudzie zdroje -93 438-63 457-39 163-76 051-69 502
Daň z príjmov 8 2466 7279 1507 6997 265
Daň z príjmov v minulom roku 6 7279 1507 6997 26511 592
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 2466 7279 1507 6997 265
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,74108,2456,7380,2163,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000093,8955,9574,9234,94
Doba obratu aktív 609,07377,62360,10548,69486,21
Doba obratu pohľadávok 1,74108,2456,7380,2163,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,8819,71140,1141,2030,63
EBIT v minulom roku 31 02142 81834 39932 47552 373
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 22831 02142 81834 39932 475
EBITDA 43 95131 94247 56239 13237 216
EBITDA marža 0,55830,48930,72520,69430,6622
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 95131 94247 56239 13237 216
Finančná páka 1,031,061,651,081,07
Finančné účty 95 84447 68753 80067 60859 741
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9706-0,9454-0,6075-0,9237-0,9324
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97060,94540,60750,92370,9324
Hrubá marža 0,61750,77500,81550,76770,7515
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 85 65031 78947 42839 00937 085
Krátkodobé pohľadávky 275,0019 24010 15512 0369 798
Krátkodobé záväzky 2 8263 50325 0816 1834 696
Krytie dlhovej služby 43 9510,00009 512259,1599,77
Nákladové úroky 1,00000,00005,00151,00373,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00005,00151,00373,00416,00
Náklady na predaný tovar 9 08114 28211 85711 50513 724
Neobežný majetok 0,00000,0000384,002 6904 995
Obežný majetok 96 11966 92763 95579 64469 539
Obrat aktív 0,59930,96661,010,66520,7507
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000170,1620,3611,20
Obrat obežného majetku 0,60020,96941,020,68770,8047
Odpisy 9 120768,004 6104 6104 610
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 560384,002 3052 3052 305
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 560384,002 3052 3052 305
Osobné náklady 7 52718 8367 8727 0946 632
Ostatné náklady na finančnú činnosť 179,00153,00134,00123,00137,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00006,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 218,0070,0070,0071,0067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 10125 06238 27331 15929 447
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,32090,38280,85960,34910,3574
Podiel EBIT k aktívam 0,39710,46220,66420,41780,4357
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,39710,46220,66420,41780,4357
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,40910,48761,090,45170,4650
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99560,71050,83460,82110,8015
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,6118-0,0936-0,21050,13960,3008
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,462,696,796,106,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,922,584,283,703,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,8348-0,0942-0,21130,14360,3021
Pohľadávky z obchodného styku 0,000016 68910 01611 2425 357
Pohotová likvidita II. stupeň 34,0619,162,5512,8814,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,9410,382,84-9,67-4,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 48 1570,0000-2 76252,1045,33
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03020,05770,64600,08260,0725
Pridaná hodnota 48 60850 59553 48343 26542 234
Rentabilita aktív, ROA 0,31140,36190,52220,32250,3332
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32090,38280,85960,34910,3574
Rýchla likvidita I. stupeň 33,9213,612,1510,9312,72
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,06430,11470,53190,16060,1354
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,06430,11470,53190,16060,1354
Služby 4 6947 4288 2347 1907 450
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 26467 12064 46282 33474 541
Spotreba materiálu… 4 3876 8543 6234 3156 274
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 78 62864 87765 34054 77055 958
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 9390,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 57 68964 87765 34054 77055 958
Účtovný cash flow 48 157-6 113-13 8087 86716 907
Úrokové krytie 38 2280,00008 564227,8187,06
Vlastné imanie 93 43863 45739 16376 05169 502
Všetky záväzky 2 8263 66325 2996 2835 039
Výsledok hospodárenia 38 40731 17442 95234 52232 606
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 40731 17442 95234 52232 606
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 98124 29433 66326 54924 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 29433 66326 54924 83740 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 22731 02142 81334 24832 102
Záväzky 2 8263 66325 2996 2835 039
Záväzky z obchodného styku 218,0070,0070,0071,0067,00
Zisk pred zdanením 38 22731 02142 81334 24832 102
Zmena EBIT 1,230,72451,241,060,6201
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 3630,00000,00000,00000,0000