A2 ateliér s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 151 522125 514118 703123 181105 506
Bankové úvery 22 60014 03026 7170,000012 090
Bežná likvidita III. stupeň 2,620,78320,63540,91400,8974
Bežné bankové úvery 0,000014 03026 7170,000012 090
Časové rozlíšenie aktív 520,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4876-6,99-5,56-6,76-11,35
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,040,44670,37770,49420,9844
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,744817,8119,3413,7113,18
Celkové tržby 248 532177 794176 352236 019172 341
Celkový dlh 64 682118 840112 866114 80798 064
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 740-32 651-5 721-56 624-72 400
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 34046 68132 43856 62484 490
Čistý cash flow 42 34046 68132 43856 62484 490
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 104 0951 749-1 0311 892-799,00
Čistý zisk 80 165838,00-2 537932,00-1 759
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-2 537932,00-1 7594 201
Cudzie zdroje -86 840-6 674-5 837-8 374-7 442
Daň z príjmov 21 918911,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,001 644
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 918911,00960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 22 6000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 1300,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 22 6000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,4494,7385,1974,407,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,5467,9460,9772,805,92
Doba obratu aktív 230,84257,67258,55190,50223,45
Doba obratu pohľadávok 115,9294,7385,1974,407,15
Doba splácania záväzkov 16 1680,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,15214,52187,07177,21181,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -3 1550,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-1 0311 892-799,005 845
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 104 0951 749-1 0311 892-799,00
EBITDA 133 69516 3516 79713 90510 676
EBITDA marža 0,53790,09200,03850,05890,0619
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133 69516 3516 79713 90510 676
Efektívna daňová sadzba 0,21470,5209-0,60880,5074-1,20
Finančná páka 1,7418,8120,3414,7114,18
Finančné účty 42 34046 68132 43856 62484 490
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5731-0,0532-0,0492-0,0680-0,0705
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57310,05320,04920,06800,0705
Hrubá marža 0,65460,68050,61250,68790,7480
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 146 85816 21224 13813 80510 581
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26920,83250,72350,93020,8135
Krátkodobé pohľadávky 63 96246 14439 11348 1083 377
Krátkodobé záväzky 40 797104 49285 884114 58685 826
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00002 6998 83211 148250,00
Krytie dlhovej služby 66,450,000012,450,00000,0000
Nákladové úroky 2 0120,0000546,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000546,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 76 90356 80459 56873 64843 437
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 921,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 32 57032 68947 15218 44917 639
Obežný majetok 118 43292 82571 551104 73287 867
Obrat aktív 1,581,421,411,921,63
Obrat neobežného majetku 7,365,443,5512,799,77
Obrat obežného majetku 2,021,922,342,251,96
Odpisy 36 09614 46315 43811 91411 382
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 04814 46315 43811 91411 382
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 0480,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 42 711101 62396 747143 506110 147
Ostatné náklady na finančnú činnosť 171,00139,00159,00100,0095,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -7 9600,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116 26115 30112 90112 8469 623
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73250,0405-0,07790,1113-0,0901
Podiel EBIT k aktívam 0,68700,0139-0,00870,0154-0,0076
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,68700,0139-0,00870,0154-0,0076
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,94010,0832-0,03140,2201-0,0406
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27940,37190,27330,45970,8008
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,26250,83990,89570,88380,8545
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 176,640,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,811,191,121,131,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,061,040,96281,041,06
Pohľadávky z obchodného styku 64 02233 09327 99447 0732 794
Pohotová likvidita II. stupeň 2,620,78320,63540,91400,8974
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,05-0,1430-0,1799-0,1479-0,0881
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,040,000059,410,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42690,94680,95080,93200,9295
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,744817,8119,3413,7113,18
Pridaná hodnota 162 682120 990108 007162 365128 904
Rentabilita aktív, ROA 0,52910,0067-0,02140,0076-0,0167
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,92310,1256-0,43460,1113-0,2364
Rýchla likvidita I. stupeň 1,040,39390,28810,49420,8629
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48387,2716,618,269,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48387,2716,618,269,19
Služby 56 95444 89246 70562 40434 438
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 151 522125 514118 703123 181105 506
Spotreba materiálu… 19 02811 91212 86311 2448 999
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 60014 03026 7170,000012 090
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 252177 794176 325236 013172 341
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 6670,00008 7500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 239 585177 794167 575236 013172 341
Účtovný cash flow 42 34046 68132 43856 62484 490
Úročený dlh 22 60014 03026 7170,000012 090
Úrokové krytie 51,740,0000-1,890,00000,0000
Vlastné imanie 86 8406 6745 8378 3747 442
Všetky záväzky 64 682118 840112 866114 80798 064
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,73250,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 104 2661 888-872,001 991-706,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 104 2661 888-872,001 991-706,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 80 165838,00-2 537932,00-1 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-2 537932,00-1 7594 201
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 102 0831 749-1 5771 892-799,00
Záväzky 64 682118 840112 866114 80798 064
Záväzky z obchodného styku -7 9602 6998 83211 148250,00
Zisk pred zdanením 102 0831 749-1 5771 892-799,00
Zmena EBIT 0,0000-1,70-0,5449-2,37-0,1367
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000981,000,00000,0000