playground13, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 179 811193 548130 28178 98437 303
Bankové úvery 56 40633 10423 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,852,192,742,192,27
Bežné bankové úvery 29 75819 4404 6680,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 054
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1559-0,3746-0,8062-0,3237-0,3587
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,14180,51561,190,37620,4515
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,081,111,050,88060,8073
Celkové tržby 293 047484 366328 786225 4750,0000
Celkový dlh 121 450101 76666 87936 98416 663
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 47 307-1 274-28 115-13 594-7 404
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 09934 37851 11513 5947 404
Čistý cash flow 9 09934 37851 11513 5947 404
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 33638 66129 17017 50615 640
Čistý zisk -1 14328 38021 40210 99915 640
Čistý zisk v minulom roku -31 56121 40210 99910 3610,0000
Cudzie zdroje -58 361-91 782-63 402-42 000-20 640
Daň z príjmov 151,008 4387 4246 4220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00007 4246 4225 3680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 151,008 4387 4246 4220,0000
Dlhodobé bankové úvery 26 64813 66418 3320,00000,0000
Dlhodobý dlh 26 64813 66418 3320,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 205,30116,5187,89105,85127,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 106,15100,1366,67105,82127,23
Doba obratu aktív 224,48145,85144,63127,86164,54
Doba obratu pohľadávok 205,30116,5187,89105,85127,23
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000104,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,1150,2547,5758,4972,33
EBIT v minulom roku -28 50829 17017 50615 7290,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 33638 66129 17017 50615 640
EBITDA 5 70039 90830 06818 34020 650
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 70039 90830 06818 34020 650
Finančná páka 3,082,112,051,881,81
Finančné účty 9 09934 37851 11513 5947 404
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3246-0,4742-0,4867-0,5318-0,5533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32460,47420,48670,53180,5533
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 64839 19729 32317 78720 592
Krátkodobé pohľadávky 164 448154 61179 16665 39028 845
Krátkodobé záväzky 64 16966 68042 85236 13316 398
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 54 35660 29538 90926 6050,0000
Krytie dlhovej služby 1,3221,6587,41215,760,0000
Nákladové úroky 4 3281 843344,0085,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 053344,0085,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 272 905419 542281 663192 38057 309
Neobežný majetok 6 2644 5590,00000,00000,0000
Obežný majetok 173 547188 989130 28178 98436 249
Obrat aktív 1,632,502,522,852,22
Obrat neobežného majetku 46,67106,240,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,682,562,522,852,28
Odpisy 1 298341,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 298341,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 10 07223 20416 65114 6820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 052711,00745,00553,0058,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 155,0028 72121 40210 99915 640
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01000,22720,24770,26190,7578
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02880,30470,33360,40850,7481
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51760,35800,35340,44370,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,932,792,832,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,712,752,832,250,0000
Pohľadávky z obchodného styku 85 029132 87660 05165 37028 845
Pohotová likvidita II. stupeň 1,852,192,742,192,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,41-2,67-1,24-3,09-2,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,1018,65148,59159,930,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67540,52580,51330,46820,4467
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,081,111,050,88060,8073
Pridaná hodnota 19 46064 82447 12233 09325 442
Primárna platobná neschopnosť 0,63930,45380,64790,40700,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01960,30920,33760,26190,7578
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09690,39921,080,37620,4515
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,312,552,222,020,8069
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,312,552,222,020,8069
Služby 264 321409 841270 978185 27753 985
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 811193 548130 28178 98437 303
Spotreba materiálu… 8 5849 70110 6857 1033 324
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 56 40633 10423 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 292 365484 366328 785225 47382 751
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 292 365484 366328 785225 47382 751
Účtovný cash flow 9 09934 37851 11513 5947 404
Úročený dlh 56 40633 10423 0000,00000,0000
Úrokové krytie 0,770820,9884,80205,950,0000
Vlastné imanie 58 36191 78263 40242 00020 640
Všetky záväzky 121 450101 76666 87936 98416 663
Výsledok hospodárenia 4 40239 56730 06818 34020 650
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 40239 56730 06818 34020 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 14328 38021 40210 99915 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 56121 40210 99910 3610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -992,0036 81828 82617 42120 591
Záväzky 121 450101 76666 87936 98416 663
Záväzky z obchodného styku 54 35660 29538 90926 6050,0000
Zisk pred zdanením -992,0036 81828 82617 42120 591
Zmena EBIT -0,11701,331,671,110,0000