iLO, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 990 4511 021 188856 964228 728103 089
Bankové úvery 118 670123 4990,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,261,430,80510,57651,20
Bežné bankové úvery 47 17926 0040,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 160,001 266803,00404,0042,00
Časové rozlíšenie pasív 0,000080,0060,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0223-0,20420,00190,62030,0088
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,15640,7368-0,0076-0,0969-0,0031
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39390,45400,24366,402,81
Celkové tržby 780 506860 105516 409427 038118 772
Celkový dlh 279 908318 854167 870197 83776 025
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 233-22 551-2 675-3 951-23 112
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 161 903146 0502 6753 95123 112
Čistý cash flow 15 853143 375-1 276-19 161-237,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 67222 71711 2295 11510 591
Čistý zisk 8 28913 2208 1433 8278 468
Čistý zisk v minulom roku 13 2208 1433 8278 468584,00
Cudzie zdroje -710 543-702 254-689 034-30 891-27 064
Daň z príjmov 506,007 5813 0861 2882 123
Daň z príjmov v minulom roku 7 5813 0861 2882 123480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 506,007 5813 0861 2882 123
Dlhodobé bankové úvery 71 49197 4950,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 594 492650 000650 0000,00000,0000
Dlhodobý dlh 71 49197 4950,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,9864,5798,7193,17205,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,0942,0351,9729,58187,76
Doba obratu aktív 469,90454,66652,12196,71316,80
Doba obratu pohľadávok 353,02353,96593,3493,17205,02
Doba obratu zásob 46,8428,363,592,6113,44
Doba splácania záväzkov 202,69246,87304,54377,34721,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,1086,63127,72170,15233,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 71,81123,55101,21173,99506,43
EBIT v minulom roku 22 71711 2295 11510 5911 064
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 67222 71711 2295 11510 591
EBITDA 82 36966 72877 74433 31515 412
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 82 36966 72877 74433 31515 412
Finančná páka 1,391,451,247,403,81
Finančné účty 161 903146 0502 6753 95123 112
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7174-0,6877-0,8040-0,1351-0,2625
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71740,68770,80400,13510,2625
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 100 36199 997149 46532 98415 313
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10240,19050,19590,86490,7375
Krátkodobé pohľadávky 149 603145 028129 722108 33166 714
Krátkodobé záväzky 101 378194 579167 837197 83776 025
Krytie dlhovej služby 11,9833,431 2960,00000,0000
Nákladové úroky 6 8771 9160,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 9160,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 665 848757 539424 729406 869105 429
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 182 560287 685201 155191 36538 459
Neobežný majetok 60 86456 49571 788114 67411 805
Obežný majetok 929 427963 427784 373113 65091 242
Obrat aktív 0,77680,80280,55971,861,15
Obrat neobežného majetku 12,6414,516,683,7010,06
Obrat obežného majetku 0,82780,85090,61153,731,30
Obrat zásob 7,7912,87101,80139,8927,16
Odpisy 63 25445 83071 29427 8044 724
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 62722 91535 64713 9022 362
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 62722 91535 64713 9022 362
Osobné náklady 50 43431 8787 6990,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 859,001 731284,00331,0099,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 851,000,00005,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 91697 37855 78091 21953 361
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 54359 05079 43731 63113 192
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48730,51190,14020,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,56690,21650,27310,09160,3469
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,051,957,130,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91030,80140,69530,63062,82
Pohľadávky z obchodného styku 88 70994 40768 28934 39861 096
Pohotová likvidita II. stupeň 2,101,320,79330,56961,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -44,82-4,90540,001,61114,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,3174,830,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28260,31220,19590,86490,7375
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39390,45400,24366,402,81
Pridaná hodnota 103 49462 27654 92617 53313 343
Primárna platobná neschopnosť 0,40491,030,81682,650,8734
Rýchla likvidita I. stupeň 1,090,66190,01590,02000,3040
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,404,782,165,944,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,404,782,165,944,93
Služby 393 096247 469185 937196 95163 837
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 990 4511 021 188856 964228 728103 089
Spotreba materiálu… 90 192222 38537 63718 5533 133
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 118 670123 4990,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 778 342837 315515 655424 402118 772
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 00017 50036 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 190 245309 318230 372230 16742 453
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 579 097510 497249 283194 23576 319
Účtovný cash flow 15 853143 375-1 276-19 161-237,00
Úročený dlh 118 670123 4990,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,2811,860,00000,00000,0000
Vlastné imanie 710 543702 254689 03430 89127 064
Všetky záväzky 279 908318 854167 870197 83776 025
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000080,0060,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 15 78124 49311 5225 51110 688
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 78124 49311 5225 51110 688
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 28913 2208 1433 8278 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 2208 1433 8278 468584,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 79520 80111 2295 11510 591
Zásoby 23 42922 3491 9761 3681 416
Záväzky 279 908318 854167 870197 83776 025
Záväzky z obchodného styku 35 91697 37855 78091 21953 361
Zisk pred zdanením 8 79520 80111 2295 11510 591
Zmena EBIT 0,68992,022,200,48309,95
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 33413 90530 9280,00000,0000