Group points s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 960,001 4802 7513 4584 173
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,853,163,970,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,54-1,46-1,34-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,853,163,970,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,54170,46250,33620,0000
Celkové tržby 0,000058,00257,00329,000,0000
Celkový dlh 0,0000520,00870,00870,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -960,00-1 480-2 751-3 458-4 173
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-15,88-2,75-4,240,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 960,001 4802 7513 4584 173
Čistý cash flow 960,001 4802 7513 4584 173
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-441,00-227,00-915,00-827,00
Čistý zisk 0,0000-921,00-707,00-1 395-827,00
Čistý zisk v minulom roku -921,00-707,00-1 395-190,000,0000
Cudzie zdroje -960,00-960,00-1 881-2 588-4 173
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba obratu aktív 0,00009 3143 9073 8362 573
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00003 2721 236965,200,0000
EBIT v minulom roku -441,00-227,00-915,00290,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-441,00-227,00-915,00-827,00
EBITDA 0,0000-441,00-227,00-873,00-810,00
EBITDA marža 0,0000-7,60-0,8833-2,650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-441,00-227,00-873,00-810,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,09-2,11-0,52460,0000
Finančná páka 1,00001,541,461,341,0000
Finančné účty 960,001 4802 7513 4584 173
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,6486-0,6838-0,7484-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,64860,68380,74841,0000
Hrubá marža 0,0000-7,60-0,8833-2,650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-441,00-227,00-915,00-827,00
Krátkodobé záväzky 0,0000520,00870,00870,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000040,00390,00390,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000499,00484,001 2021 398
Obežný majetok 960,001 4802 7513 4584 173
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,000042,0017,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-921,00-707,00-1 395-827,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,9594-0,3759-0,5390-0,1982
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000025,5210,7010,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,5765
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000025,5210,7010,517,05
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,853,163,970,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,6486-0,6838-0,7484-1,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,54170,46250,33620,0000
Pridaná hodnota 0,0000-441,00-227,00-873,00-806,00
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,6223-0,2570-0,4034-0,1982
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,9594-0,3759-0,5390-0,1982
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,853,163,970,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,18-3,83-0,99660,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,18-3,83-0,99660,0000
Služby 0,0000499,00484,00808,00270,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 960,001 4802 7513 4584 173
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000394,001 128
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000058,00257,00329,00592,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000058,00257,00329,00592,00
Účtovný cash flow 960,001 4802 7513 4584 173
Vlastné imanie 960,00960,001 8812 5884 173
Všetky záväzky 0,0000520,00870,00870,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-441,00-227,00-873,00-810,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-441,00-227,00-873,00-810,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-921,00-707,00-1 395-827,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -921,00-707,00-1 395-190,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-441,00-227,00-915,00-827,00
Záväzky 0,0000520,00870,00870,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,000040,00390,00390,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-441,00-227,00-915,00-827,00
Zmena EBIT 0,00001,940,2481-3,160,0000