Lesopark BM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 47 97650 265112 90595 55132 887
Bankové úvery 45 60345 88048 5700,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,65180,55401,171,341,46
Bežné bankové úvery 45 60345 88048 5700,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46950,2782-0,6101-0,5504-0,6676
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,78-2,553,861,872,43
Celkové tržby 221 785311 138283 199302 768106 670
Celkový dlh 74 96582 64189 65062 24723 305
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 32 93136 87434 383-18 329-6 397
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 6729 00614 18718 3296 397
Čistý cash flow 12 6729 00614 18718 3296 397
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 941-15 709-5 89429 865-31,00
Čistý zisk 5 421-20 694-10 04923 722-991,00
Čistý zisk v minulom roku -20 694-10 04923 722-991,003 942
Cudzie zdroje 26 98932 376-23 255-33 304-9 582
Daň z príjmov 442,000,0000960,006 143960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,006 143960,002 265
Daň z príjmov z bežnej činnosti 442,000,0000960,006 143960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,2341,05113,3173,7684,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,0533,60105,1573,6183,56
Doba obratu aktív 78,9658,97145,53115,25112,53
Doba obratu pohľadávok 56,2341,05113,3173,7684,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,2240,5850,8072,8777,03
EBIT v minulom roku -15 709-5 89429 865-31,006 207
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 941-15 709-5 89429 865-31,00
EBITDA 16 098-10 373701,0033 345100,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 098-10 373701,0033 345100,00
Efektívna daňová sadzba 0,07540,0000-0,10560,2057-30,97
Finančná páka -1,78-1,554,862,873,43
Finančné účty 12 6729 00614 18718 3296 397
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,56260,6441-0,2060-0,3485-0,2914
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5626-0,64410,20600,34850,2914
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 490-11 160-1 31833 444-31,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54730,68820,34910,63230,6846
Krátkodobé pohľadávky 34 16934 99587 90561 15024 582
Krátkodobé záväzky 26 25934 59139 41160 41622 513
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 93810 30510 21016 56516 997
Krytie dlhovej služby 3,17-2,080,21940,00000,0000
Nákladové úroky 5 0784 9853 1950,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 9853 1950,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 170 209289 630236 127242 92591 483
Neobežný majetok 1 1355 68410 23314 7820,0000
Obežný majetok 46 84144 581102 67280 76932 887
Obrat aktív 4,626,192,513,173,24
Obrat neobežného majetku 195,4154,7427,6720,470,0000
Obrat obežného majetku 4,736,982,763,753,24
Odpisy 4 5494 5494 5493 4120,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5494 5494 5493 4120,0000
Osobné náklady 34 90230 67435 41225 33514 454
Ostatné náklady na finančnú činnosť 608,00787,002 019235,00131,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 970-16 145-5 50027 134-991,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2912-1,53-0,13990,7123-0,1034
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5038-1,00-0,08020,8500-0,0030
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67671,430,75280,42450,9517
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,480,70121,332,361,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,310,61061,182,081,05
Pohľadávky z obchodného styku 27 98128 64481 57761 02724 421
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65180,54681,161,321,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,133,59-1,64-1,82-1,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,501,814,440,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,95050,91280,43020,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,561,640,79400,65150,7086
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,78-2,553,861,872,43
Pridaná hodnota 51 57621 50847 04359 67615 187
Primárna platobná neschopnosť 0,46240,35980,12520,27140,6960
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,20090,6392-0,43210,7123-0,1034
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,66-7,97127,891,87233,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,66-7,97127,891,87233,05
Služby 165 033282 129227 019232 23681 669
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 97650 265112 90595 55132 887
Spotreba materiálu… 5 1767 5019 10810 6899 814
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 60345 88048 5700,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 221 785311 138283 170302 768106 670
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000167,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000088,000,000075,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 221 785311 050283 170302 526106 670
Účtovný cash flow 12 6729 00614 18718 3296 397
Úročený dlh 45 60345 88048 5700,00000,0000
Úrokové krytie 2,15-3,15-1,840,00000,0000
Vlastné imanie -26 989-32 37623 25533 3049 582
Všetky záväzky 74 96582 64189 65062 24723 305
Výsledok hospodárenia 11 549-14 922-3 84830 100100,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 549-14 922-3 84830 100100,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 421-20 694-10 04923 722-991,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 694-10 04923 722-991,003 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 863-20 694-9 08929 865-31,00
Zásoby 0,0000580,00580,001 2901 908
Záväzky 74 96582 64189 65062 24723 305
Záväzky z obchodného styku 12 93810 30510 21016 56516 997
Zisk pred zdanením 5 863-20 694-9 08929 865-31,00
Zmena EBIT -0,69652,67-0,1974-963,39-0,0050