GEODET SABINOV s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 32 13833 17522 2438 9015 594
Bežná likvidita III. stupeň 0,22610,37460,61862,763,54
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2117-1,08-1,30-1,14-0,4562
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11480,24950,44142,001,15
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,854,322,950,57180,3975
Celkové tržby 37 43316 02719 89116 09313 843
Celkový dlh 20 85026 93916 6053 2381 591
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 390-6 713-7 320-6 446-1 826
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3906 7137 3206 4461 826
Čistý cash flow 2 3906 7137 3206 4461 826
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 913,00778,00455,002 1401 583
Čistý zisk 300,00598,00-25,001 6601 103
Čistý zisk v minulom roku 598,00-25,001 6601 103-597,00
Cudzie zdroje -11 288-6 236-5 638-5 663-4 003
Daň z príjmov 613,00180,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 180,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 613,00180,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,6080,3853,9155,8399,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,6080,3853,9152,2499,35
Doba obratu aktív 313,73792,00408,16202,43147,50
Doba obratu pohľadávok 22,6080,3853,9155,8399,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 203,18642,43304,2873,2341,69
EBIT v minulom roku 778,00455,002 1401 583-117,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 913,00778,00455,002 1401 583
EBITDA 9 1824 8973 3572 2451 695
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 1824 8973 3572 2451 695
Efektívna daňová sadzba 0,67140,23141,050,22430,3032
Finančná páka 2,855,323,951,571,40
Finančné účty 2 3906 7137 3206 4461 826
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3512-0,1880-0,2535-0,6362-0,7156
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35120,18800,25350,63620,7156
Hrubá marža 0,41090,44840,44120,35620,5513
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 0004 7823 2222 1401 583
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64760,81120,74550,36180,2826
Krátkodobé pohľadávky 2 3153 3672 9382 4553 768
Krátkodobé záväzky 20 81326 91016 5823 2201 581
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 121,00120,0045,0026,0070,00
Náklady na predaný tovar 22 0108 10211 11510 3166 211
Neobežný majetok 27 43323 09511 9850,00000,0000
Obežný majetok 4 70510 08010 2588 9015 594
Obrat aktív 1,160,46090,89431,802,47
Obrat neobežného majetku 1,360,66201,660,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,951,521,941,802,47
Odpisy 8 0874 0042 7670,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 0874 0042 7670,00000,0000
Osobné náklady 1 8361 5601 2221 9592 468
Ostatné náklady na finančnú činnosť 182,00115,00135,00105,00112,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 3874 6022 7421 6601 103
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07440,20240,32910,72420,3264
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,384,617,182,933,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,551,292,202,933,09
Pohľadávky z obchodného styku 2 3153 3672 9382 2973 768
Pohotová likvidita II. stupeň 0,22610,37460,61862,763,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,72-0,9289-0,7702-0,8785-2,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64880,81200,74650,36380,2844
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,854,322,950,57180,3975
Pridaná hodnota 15 3807 1878 7765 7337 632
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11480,24950,44142,001,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,275,504,951,440,9386
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,275,504,951,440,9386
Služby 9 3554 2331 4378 6274 683
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 13833 17522 2438 9015 594
Spotreba materiálu… 12 6553 8699 6781 6891 528
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 39015 28919 89116 04913 843
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 39015 28919 89116 04913 843
Účtovný cash flow 2 3906 7137 3206 4461 826
Vlastné imanie 11 2886 2365 6385 6634 003
Všetky záväzky 20 85026 93916 6053 2381 591
Výsledok hospodárenia 1 095893,00590,002 2451 695
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 095893,00590,002 2451 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 300,00598,00-25,001 6601 103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 598,00-25,001 6601 103-597,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 913,00778,00455,002 1401 583
Záväzky 20 85026 93916 6053 2381 591
Záväzky z obchodného styku 121,00120,0045,0026,0070,00
Zisk pred zdanením 913,00778,00455,002 1401 583
Zmena EBIT 1,171,710,21261,35-13,53