MOBA buildings, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 97 461105 257122 51666 15362 901
Bežná likvidita III. stupeň 0,96910,81410,69940,62600,7151
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000021,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,90-2,45-1,65-0,05880,0335
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,85870,61910,45290,0237-0,0188
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,223,953,652,491,79
Celkové tržby 317 541321 841342 474430 216432 808
Celkový dlh 67 17983 99296 16247 17540 331
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 601-51 998-43 554-1 116-14 917
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 60151 99843 5541 11614 917
Čistý cash flow 57 60151 99843 5541 116-757,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 816-7 6558 808-2 0173 693
Čistý zisk 10 077-8 3107 376-2 9772 709
Čistý zisk v minulom roku -8 3102 528-5 6162 09415 538
Cudzie zdroje -30 282-21 265-26 354-18 978-22 570
Daň z príjmov 2 3620,00001 296960,00984,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,0000960,004 335
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3620,00001 296960,00984,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,5119,9925,4722,9411,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,4515,6425,4720,154,53
Doba obratu aktív 112,03128,42131,6956,1253,05
Doba obratu pohľadávok 8,5119,9925,4722,9411,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,10102,47103,3640,0234,01
EBIT v minulom roku -7 6552 664-5 6163 05419 873
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 816-7 6558 808-2 0173 693
EBITDA 29 2717 69021 037-1 86916 012
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 2717 69021 037-1 86916 012
Finančná páka 3,224,954,653,492,79
Finančné účty 57 60151 99843 5541 11614 917
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 10342 00320 898-2 01715 856
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68830,79800,78490,71310,6412
Krátkodobé pohľadávky 7 40616 38323 69827 04213 902
Krátkodobé záväzky 67 07983 99296 16247 17540 331
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 20813 16730 22910 9670,0000
Krytie dlhovej služby 77,6411,74154,680,00000,0000
Nákladové úroky 377,00655,00136,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 655,00136,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 284 596293 799318 139430 160419 231
Neobežný majetok 32 45436 87655 26436 62134 061
Obežný majetok 65 00768 38167 25229 53228 819
Obrat aktív 3,262,842,776,506,88
Obrat neobežného majetku 9,788,116,1411,7512,71
Obrat obežného majetku 4,884,385,0514,5715,02
Odpisy 15 28715 78312 0900,000012 178
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 28715 78312 0900,00006 089
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00006 089
Osobné náklady 0,00000,00000,000075,001 471
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 168671,00139,00148,00156,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00007 607
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 3647 47319 466-2 97714 887
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59100,49400,35550,01690,2372
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00001,340,1083
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,74679,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,160,34041,770,74670,9947
Pohľadávky z obchodného styku 7 35412 82223 69523 7515 376
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96910,81410,69940,59690,7151
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5257-0,4090-0,6051-17,0129,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 152,7979,39320,250,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68930,79800,78490,71310,6412
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,223,953,652,491,79
Pridaná hodnota 32 9455 37321 43056,0013 577
Primárna platobná neschopnosť 0,84421,031,280,46171,41
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85870,61910,45290,02370,3699
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,3010,924,57-25,242,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,3010,924,57-25,242,52
Služby 101 44894 969120 525168 176132 002
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 97 461105 257122 51666 15362 901
Spotreba materiálu… 183 148198 830197 614261 984287 229
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 317 541316 664339 569430 216432 808
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000017 4920,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 3760,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 317 541297 796339 569430 216432 808
Účtovný cash flow 57 60151 99843 5541 116-757,00
Úrokové krytie 33,99-11,6964,760,00000,0000
Vlastné imanie 30 28221 26526 35418 97822 570
Všetky záväzky 67 17983 99296 16247 17540 331
Výsledok hospodárenia 13 984-6 9848 947-1 8693 834
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 984-6 9848 947-1 8693 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 077-8 3107 376-2 9772 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 3102 528-5 6162 09415 538
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 439-8 3108 672-2 0173 693
Zásoby 0,00000,00000,00001 3740,0000
Záväzky 67 17983 99296 16247 17540 331
Záväzky z obchodného styku 6 20813 16730 22910 9677 607
Zisk pred zdanením 12 439-8 3108 672-2 0173 693
Zmena EBIT -1,67-2,87-1,57-0,66040,1858
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000016 3830,00000,00000,0000