SpectoEU s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 187 07576 96485 69482 1029 939
Bežná likvidita III. stupeň 1,8615,027,953,763,92
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000111,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000216,00319,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0244-0,3799-0,0352-0,81871,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22628,200,27282,58-3,38
Celkové tržby 157 481140 840138 472134 70551 017
Celkový dlh 18 5073 6919 91319 7622 603
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 117-27 835-53 972-51 314-537,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,60510,47950,50600,40660,0360
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 11727 83553 97251 314537,00
Čistý cash flow 4 11727 8352 65850 777-8 571
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 120 72885 61588 94270 3932 796
Čistý zisk 95 29567 53570 06554 7751 836
Čistý zisk v minulom roku 67 53570 06554 7751 8367 616
Cudzie zdroje -168 568-73 273-75 565-62 021-7 336
Daň z príjmov 25 43318 08018 87715 618960,00
Daň z príjmov v minulom roku 18 08018 87715 618960,002 189
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 43318 08018 87715 618960,00
Dlhodobé pohľadávky 132 8935 0855 0855 1510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,8760,0566,5264,2562,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,4859,8565,9763,4622,30
Doba obratu aktív 433,59199,46225,88222,4771,11
Doba obratu pohľadávok 376,8873,2279,9378,2162,20
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000430,64
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000012 0141 827
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,188,8025,6953,2418,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 54188,73
EBIT v minulom roku 85 61588 94270 3932 7969 805
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 120 72885 61588 94270 3932 796
EBITDA 121 37986 25490 09870 9272 914
EBITDA marža 0,77080,61240,65070,52650,0571
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 121 37986 25490 09870 9272 914
Finančná páka 1,111,051,131,321,35
Finančné účty 4 11727 83553 97251 314537,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9011-0,9520-0,8818-0,7554-0,7381
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90110,95200,88180,75540,7381
Hrubá marža 0,79970,83500,74630,62570,3745
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 121 25386 14089 99270 8112 796
Krátkodobé pohľadávky 29 71523 16925 23723 7128 694
Krátkodobé záväzky 18 1983 3969 74519 6502 533
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 4711 0410,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 31 54123 23535 13450 42431 912
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000597,00506,00
Neobežný majetok 20 35020 8751 4001 9250,0000
Obežný majetok 166 72556 08984 29480 1779 828
Obrat aktív 0,84181,831,621,645,13
Obrat neobežného majetku 7,746,7598,9169,980,0000
Obrat obežného majetku 0,94462,511,641,685,19
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,8476
Odpisy 525,00525,001 050350,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 525,00525,00525,00175,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000525,00175,000,0000
Osobné náklady 4 35731 17013 38913 37616 033
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00114,00106,00116,00118,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000332,002 521123,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 95 82068 06071 11555 1251 836
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56530,92170,92720,88320,2503
Podiel EBIT k aktívam 0,64531,111,040,85740,2813
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64531,111,040,86070,2813
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71491,161,171,130,3775
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02200,36170,62980,62500,0540
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,03460,26500,12960,15870,8392
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000141,1737,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 28,913,777,726,301,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 25,803,717,166,141,19
Pohľadávky z obchodného styku 28 68423 09425 02923 4213 117
Pohotová likvidita II. stupeň 1,8615,027,953,763,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,94-2,63-28,43-1,220,8559
Pridaná hodnota 125 940117 604103 33884 28119 105
Rentabilita aktív, ROA 0,50940,87750,81760,66720,1847
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56530,92170,92720,88320,2503
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22628,205,422,570,2120
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15250,04280,11000,27860,8933
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15250,04280,11000,27860,8933
Služby 21 33120 58731 87342 22130 892
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 187 07576 96485 69482 1029 939
Spotreba materiálu… 10 2102 6483 2617 606514,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 157 481140 839138 472134 70551 017
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000576,00693,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 157 481140 839138 472134 12950 324
Účtovný cash flow 4 11727 8352 65850 777-8 571
Vlastné imanie 168 56873 27375 56562 0217 336
Všetky záväzky 18 5073 6919 91319 7622 603
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,56530,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 120 85485 72989 04870 5772 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 120 85485 72989 04870 5772 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 95 29567 53570 06554 7751 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 67 53570 06554 7751 8367 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 120 72885 61588 94270 3932 796
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000597,00
Záväzky 18 5073 6919 91319 7622 603
Záväzky z obchodného styku 3 4711 041332,002 521123,00
Zisk pred zdanením 120 72885 61588 94270 3932 796
Zmena EBIT 1,410,96261,2625,180,2852