2Green s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 14 46520 03628 45616 9874 166
Bežná likvidita III. stupeň 0,19360,09850,13780,344713,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000043,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01510,02410,05290,5161-0,6701
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01110,01980,03790,25738,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,38-1,28-1,56-2,200,0804
Celkové tržby 103 172128 644190 94576 8370,0000
Celkový dlh 52 89092 25778 83831 168310,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82,00-1 738-2 665-7 319-2 584
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 582,001 7382 6657 3192 584
Čistý cash flow 582,001 7382 6657 3192 584
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 926-21 523-9 389-19 041-2 143
Čistý zisk 33 797-21 839-10 753-20 472-2 143
Čistý zisk v minulom roku -21 839-10 753-25 448-3 5660,0000
Cudzie zdroje 38 42572 22150 38214 181-3 856
Daň z príjmov 960,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,0016,201,500,936020,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,0011,761,140,936020,27
Doba obratu aktív 53,9357,1954,4280,71167,24
Doba obratu pohľadávok 36,0016,201,500,936020,27
Doba obratu zásob 0,00004,5515,1214,5956,16
Doba splácania záväzkov 483,07321,63170,43181,2110,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 195,32250,77134,31135,1812,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,9062,6017,9118,230,0000
EBIT v minulom roku -21 523-9 389-24 007-2 6060,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 926-21 523-9 389-19 041-2 143
EBITDA 37 548-12 795-1 257-17 107-2 106
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 548-12 795-1 257-17 107-2 106
Finančná páka -0,3764-0,2774-0,5648-1,201,08
Finančné účty 582,001 7382 6657 3192 584
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,663,601,770,8348-0,9256
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,66-3,60-1,77-0,83480,9256
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 162-14 125-3 049-17 405-2 143
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,624,382,471,670,0744
Krátkodobé finančné výpomoci 500,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 6565 677782,00197,00505,00
Krátkodobé záväzky 52 39087 85670 23428 449310,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 423,0017 1017 3822 8620,0000
Krytie dlhovej služby 222,18-40,49-3,11-36,320,0000
Nákladové úroky 169,00316,00404,00471,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 316,00404,00481,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 55 616138 815187 29392 02710 513
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 58599 704150 41657 3036 720
Neobežný majetok 4 22711 37918 7777 1800,0000
Obežný majetok 10 2388 6579 6799 8074 123
Obrat aktív 6,776,386,714,522,18
Obrat neobežného majetku 23,1611,2410,1610,700,0000
Obrat obežného majetku 9,5614,7719,727,832,21
Obrat zásob 0,000080,2824,1425,016,50
Odpisy 5 1047 3986 3401 6360,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1047 3986 3401 6360,0000
Osobné náklady 3 6981 1763 3361 1280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 552,001 3301 792298,0037,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 901-14 441-4 413-18 836-2 143
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,89120,30240,21341,44-0,5558
Podiel EBIT k aktívam 2,41-1,07-0,3299-1,12-0,5144
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 2,41-1,07-0,3299-1,12-0,5144
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,92090,31740,22471,66-0,5558
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04020,08670,09370,43090,6203
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0874-0,10750,9331-0,07420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,07-0,10970,0238-0,2654-0,1352
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,44-9,301,07-13,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,80-1,280,3695-5,500,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 6564 120598,00197,00505,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19360,08440,04910,264210,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 66,0241,5518,911,94-1,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,445,506,6015,540,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,664,602,771,830,0744
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,38-1,28-1,56-2,200,0804
Pridaná hodnota 42 289-10 9383 575-15 209-1 421
Primárna platobná neschopnosť 0,04384,1512,3414,530,0000
Rentabilita aktív, ROA 2,34-1,09-0,3779-1,21-0,5144
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,87960,30240,21341,44-0,5558
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01100,01980,03790,25738,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,41-7,21-62,72-1,82-0,1472
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,41-7,21-62,72-1,82-0,1472
Služby 10 72729 55222 23028 467652,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 46520 03628 45616 9874 166
Spotreba materiálu… 5 3049 55914 6476 2573 141
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 988127 877190 86876 8189 092
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0830,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 49 280119 401182 67176 8189 092
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 6258 4768 1970,00000,0000
Účtovný cash flow 582,001 7382 6657 3192 584
Úročený dlh 500,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 206,66-68,11-23,24-40,430,0000
Vlastné imanie -38 425-72 221-50 382-14 1813 856
Všetky záväzky 52 89092 25778 83831 168310,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,89120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 35 478-20 193-7 597-18 743-2 106
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 478-20 193-7 597-18 743-2 106
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 797-21 839-10 753-20 472-2 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 839-10 753-25 448-3 5660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 757-21 839-9 793-19 512-2 143
Zásoby 0,00001 2426 2322 2911 034
Záväzky 52 89092 25778 83831 168310,00
Záväzky z obchodného styku 423,0017 1017 3822 8620,0000
Zisk pred zdanením 34 757-21 839-9 793-19 512-2 143
Zmena EBIT -1,622,290,39117,310,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 0490,00000,00000,00000,0000