YARYLO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 64 37985 152109 94852 55259 161
Bežná likvidita III. stupeň 197,5923,722,4679,202,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 146,1616,050,521823,90-0,6699
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00330,03060,67280,01240,4981
Celkové tržby 13 351145 42565 35721 59724 202
Celkový dlh 210,002 52744 220646,0019 669
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 693-40 565-23 073-15 442-10 606
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,380,11620,21150,57480,5056
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 69340 56523 07315 44210 606
Čistý cash flow 30 69340 56523 07315 442-13 176
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 45521 82817 60515 79415 809
Čistý zisk -18 45516 89713 82212 41412 236
Čistý zisk v minulom roku 16 89713 82212 41412 23612 529
Cudzie zdroje -64 169-82 625-65 728-51 906-39 492
Daň z príjmov 0,00004 9313 7833 3803 573
Daň z príjmov v minulom roku 4 9313 7833 3803 5733 534
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 9313 7833 3803 573
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7 74233,77289,55470,41565,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000032,91286,63467,17562,52
Doba obratu aktív 97 503213,77643,08889,06892,23
Doba obratu pohľadávok 7 74233,77289,55470,41565,04
Doba obratu zásob 0,000025,76370,801 98121 111
Doba splácania záväzkov 0,000010,98451,36161,7244 316
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 318,056,34258,6410,93296,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00005,33165,380,00001 163
EBIT v minulom roku 21 82817 60515 79415 80916 064
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 45521 82817 60515 79415 809
EBITDA -14 73828 95419 04216 26216 610
EBITDA marža -1,100,19910,29140,75300,6863
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 73828 95419 04216 26216 610
Finančná páka 1,001,031,671,011,50
Finančné účty 30 69340 56523 07315 44210 606
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9967-0,9703-0,5978-0,9877-0,6675
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99670,97030,59780,98770,6675
Hrubá marža -0,35590,20910,25240,78740,7052
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 35428 14318 35316 13716 501
Krátkodobé pohľadávky 5 11213 45149 50427 80637 466
Krátkodobé záväzky 210,002 52744 220646,0019 669
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001 22816 2020,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 4 993114 97845 9064 5707 135
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000084 03935 7591 458162,00
Neobežný majetok 22 88525 2061 0441 3921 719
Obežný majetok 41 49459 946108 90451 16057 442
Obrat aktív 0,00371,710,56760,41050,4091
Obrat neobežného majetku 0,01055,7759,7715,5014,08
Obrat obežného majetku 0,00582,430,57300,42170,4213
Obrat zásob 0,000014,170,98440,18430,0173
Odpisy 7 0896 798348,00348,00696,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 0896 798348,00348,00348,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,0000348,00
Osobné náklady 0,00000,0000402,00765,00805,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 508,00811,00689,00125,00109,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000516,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 36623 69514 17012 76212 932
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,300,27890,35300,7150-0,5444
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,36190,461411,66105,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000041,0422,2321,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,67034,4722,0015,2811,37
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 127,360,27900,36970,7157-0,5444
Pohľadávky z obchodného styku 0,000013 11049 00527 61437 299
Pohotová likvidita II. stupeň 170,5021,381,6466,952,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,09-2,04-2,85-3,363,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00330,03060,67280,01240,4981
Pridaná hodnota -4 75230 41216 49817 00517 067
Rýchla likvidita I. stupeň 146,1616,050,521823,900,5392
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,01420,08732,320,03971,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,01420,08732,320,03971,18
Služby 2 36529 5908 4243 1126 973
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 37985 152109 94852 55259 161
Spotreba materiálu… 2 6281 3491 7230,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 041145 39062 40421 57524 202
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 8000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 241,00145 39062 4044 175167,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000017 40024 035
Účtovný cash flow 30 69340 56523 07315 442-13 176
Vlastné imanie 64 16982 62565 72851 90639 492
Všetky záväzky 210,002 52744 220646,0019 669
Výsledok hospodárenia -18 55922 15618 69415 91415 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 55922 15618 69415 91415 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 45516 89713 82212 41412 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 89713 82212 41412 23612 529
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -18 45521 82817 60515 79415 809
Zásoby 5 6895 93036 3277 9129 370
Záväzky 210,002 52744 220646,0019 669
Záväzky z obchodného styku 0,00001 22816 2020,0000516,00
Zisk pred zdanením -18 45521 82817 60515 79415 809
Zmena EBIT -0,84551,241,110,99910,9841
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 5320,00000,00000,00000,0000