TEC Poprad, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 322 934161 766110 745102 69328 957
Bežná likvidita III. stupeň 3,271,151,254,804,31
Časové rozlíšenie aktív 510,00570,0033,00897,00960,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6541-0,94220,4596-0,15550,5684
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,020,1377-0,11310,5912-1,88
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,106,844,060,26300,3023
Celkové tržby 1 344 0131 417 755308 229167 678175 029
Celkový dlh 168 842141 13688 87421 3856 721
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -126 826-26 042-6 604-16 655-4 013
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 126 82626 0426 60416 6554 013
Čistý cash flow 100 78419 438-10 05112 642-12 639
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 190 85724 62121 84497 89521 950
Čistý zisk 148 59215 13016 37175 80816 736
Čistý zisk v minulom roku 15 13016 37175 80816 7368 022
Cudzie zdroje -154 092-20 630-21 871-81 308-22 236
Daň z príjmov 38 0657 1585 47322 0875 214
Daň z príjmov v minulom roku 7 1585 47322 0875 2142 847
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38 0657 1585 47322 0875 214
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,1935,06116,84185,5650,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,7624,4560,6398,0741,97
Doba obratu aktív 87,8241,97132,79223,8160,77
Doba obratu pohľadávok 53,1935,06116,84185,5650,33
Doba obratu zásob 0,00000,000016,570,00000,0000
Doba splácania záväzkov 37,9449,18220,890,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,8836,62106,5646,6114,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25,8931,0349,270,00000,0000
EBIT v minulom roku 24 62121 84497 89521 95010 869
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 190 85724 62121 84497 89521 950
EBITDA 190 92224 68620 91397 95022 000
EBITDA marža 0,14210,01740,06780,58420,1257
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 190 92224 68620 91397 95022 000
Finančná páka 2,107,845,061,261,30
Finančné účty 126 82626 0426 60416 6554 013
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4772-0,1275-0,1975-0,7918-0,7679
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47720,12750,19750,79180,7679
Hrubá marža 0,14950,01160,06500,59450,1248
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 190 85724 62922 84397 89421 949
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30610,87250,80250,20820,2321
Krátkodobé pohľadávky 195 598135 15497 44185 14123 984
Krátkodobé záväzky 98 842141 13688 87421 3856 721
Krytie dlhovej služby 45,4610,580,00000,00000,0000
Nákladové úroky 4 2002 3330,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 3330,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 141 2131 390 430284 38067 787152 068
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 950 9001 047 540146 8550,00000,0000
Obežný majetok 322 424161 196110 712101 79627 997
Obrat aktív 4,168,702,751,636,01
Obrat obežného majetku 4,168,732,751,656,21
Obrat zásob 0,00000,000022,030,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 65,0057,0070,0056,0051,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 45389 06219 8244 4774 422
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 148 59215 13016 37175 80816 736
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,96430,73340,74850,93240,7527
Podiel EBIT k aktívam 0,59100,15220,19720,95330,7580
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59100,15220,19720,95330,7580
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,85171,190,99881,200,9871
Pohľadávky z obchodného styku 190 32594 23950 56745 00020 000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,271,151,174,804,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,53-1,062,18-6,431,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,008,330,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52280,87250,80250,20820,2321
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,106,844,060,26300,3023
Pridaná hodnota 200 97416 44120 02799 69021 852
Primárna platobná neschopnosť 0,35440,94510,39200,09950,2211
Rentabilita aktív, ROA 0,46010,09350,14780,73820,5780
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,96430,73340,74850,93240,7527
Rýchla likvidita I. stupeň 1,280,18450,07430,77880,5971
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,88445,724,250,21830,3055
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,88445,724,250,21830,3055
Služby 179 355330 417126 76961 632150 086
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 322 934161 766110 745102 69328 957
Spotreba materiálu… 10 95812 47310 7566 1551 982
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 342 1871 406 871305 407167 477173 920
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 000,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 201 6831 345 293193 43277,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 140 50461 578110 975167 400173 920
Účtovný cash flow 100 78419 438-10 05112 642-12 639
Úrokové krytie 45,4410,550,00000,00000,0000
Vlastné imanie 154 09220 63021 87181 30822 236
Všetky záväzky 168 842141 13688 87421 3856 721
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,96430,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 190 92224 68621 91397 95022 000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 190 92224 68621 91397 95022 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 148 59215 13016 37175 80816 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 13016 37175 80816 7368 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 186 65722 28821 84497 89521 950
Zásoby 0,00000,00006 6670,00000,0000
Záväzky 168 842141 13688 87421 3856 721
Záväzky z obchodného styku 67 45389 06219 8244 4774 422
Zisk pred zdanením 186 65722 28821 84497 89521 950
Zmena EBIT 7,751,130,22314,462,02