CHIAR di TRENT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 1 1811 0482 4743 4094 955
Bežná likvidita III. stupeň 6,792,583,647,1013,07
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1887-0,7555-1,20-1,12-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,091,193,166,8113,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17280,63240,37900,16390,0828
Celkové tržby 13 7377 997423,0043,000,0000
Celkový dlh 174,00406,00680,00480,00379,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -190,00-485,00-2 148-3 268-4 955
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0266-0,1441-1,69-21,770,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 190,00485,002 1483 2684 955
Čistý cash flow 190,00485,002 1483 2684 955
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 462,00-1 132-234,00-456,00-424,00
Čistý zisk 365,00-1 152-716,00-936,00-424,00
Čistý zisk v minulom roku -1 152-716,00-419,00-712,000,0000
Cudzie zdroje -1 007-642,00-1 794-2 929-4 576
Daň z príjmov 97,0020,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 20,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 97,0020,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00001 1970,0000
Doba obratu aktív 31,3847,832 13528 9370,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001 1970,0000
Doba obratu zásob 642,4885,66506,340,00000,0000
Doba splácania záväzkov 112,8161,771 0560,0000365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,6218,53586,764 0740,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 38,908,220,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 132-234,0061,00-232,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 462,00-1 132-234,00-456,00-424,00
EBITDA 604,00-1 007-186,00-388,00-379,00
EBITDA marža 0,0440-0,1259-0,4397-9,020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 604,00-1 007-186,00-388,00-379,00
Efektívna daňová sadzba 0,2100-0,0177-2,03-1,050,0000
Finančná páka 1,171,631,381,161,08
Finančné účty 190,00485,002 1483 2684 955
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8527-0,6126-0,7251-0,8592-0,9235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85270,61260,72510,85920,9235
Hrubá marža 0,04910,2381-0,1702-9,020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 462,00-1 132-234,00-455,00-424,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000141,000,0000
Krátkodobé záväzky 174,00406,00680,00480,00379,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,0054,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-93,000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00002,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 0626 093495,00431,00379,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 563,002 399235,000,00000,0000
Obežný majetok 1 1811 0482 4743 4094 955
Obrat aktív 11,637,630,17100,01260,0000
Obrat obežného majetku 11,637,630,17100,01260,0000
Obrat zásob 0,56814,260,72090,00000,0000
Osobné náklady 71,001 6820,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 142,00125,0048,0067,0045,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 365,00-1 152-716,00-936,00-424,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3625-1,79-0,3991-0,3196-0,0927
Podiel EBIT k aktívam 0,3912-1,08-0,0946-0,1338-0,0856
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,3912-1,08-0,0946-0,1338-0,0856
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,4588-1,76-0,1304-0,1557-0,0927
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16090,46280,86820,95861,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,10520,88340,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01380,06065,0876,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,200,7937-0,30640,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,511,130,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 9,511,130,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01380,06065,0876,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,091,193,167,1013,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,30-1,32-0,8352-0,8963-0,9235
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 0740,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17280,63240,37900,16390,0828
Pridaná hodnota 675,001 904-72,00-388,00-379,00
Rentabilita aktív, ROA 0,3091-1,10-0,2894-0,2746-0,0856
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3625-1,79-0,3991-0,3196-0,0927
Rýchla likvidita I. stupeň 1,091,193,166,8113,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2881-0,4032-3,66-1,24-1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2881-0,4032-3,66-1,24-1,0000
Služby 3 2661 868213,00409,00379,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 1811 0482 4743 4094 955
Spotreba materiálu… 9 2331 82647,0022,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 7377 997423,0043,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00007 997423,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 7370,00000,000043,000,0000
Účtovný cash flow 190,00485,002 1483 2684 955
Úrokové krytie 0,00000,0000-117,000,00000,0000
Vlastné imanie 1 007642,001 7942 9294 576
Všetky záväzky 174,00406,00680,00480,00379,00
Výsledok hospodárenia 604,00-1 007-186,00-388,00-379,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 604,00-1 007-186,00-388,00-379,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 365,00-1 152-716,00-936,00-424,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 152-716,00-419,00-712,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 462,00-1 132-236,00-456,00-424,00
Zásoby 991,00563,00326,000,00000,0000
Záväzky 174,00406,00680,00480,00379,00
Záväzky z obchodného styku 60,0054,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 462,00-1 132-236,00-456,00-424,00
Zmena EBIT -0,40814,84-3,841,970,0000