1MM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 4556 9616 7935 1535 197
Bežná likvidita III. stupeň 0,344347,3512,797,576,91
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000250,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,78980,09720,17170,09370,1303
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1269-4,50-2,15-0,6153-0,7699
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,780,02160,08480,15230,1692
Celkové tržby 13 81710 44010 7459 0508 900
Celkový dlh 34 963147,00531,00681,00752,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 767-1 685-2 317-3 422-3 841
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 2331 6852 3473 4223 841
Čistý cash flow 3 548-662,00-1 075-419,00-579,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -406,00700,002 269507,00226,00
Čistý zisk -598,00553,001 78927,00-254,00
Čistý zisk v minulom roku 553,001 78927,00-254,00-342,00
Cudzie zdroje -4 492-6 814-6 262-4 472-4 445
Daň z príjmov 192,00147,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 147,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 192,00147,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 179,74184,46151,0369,8145,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 175,78184,25150,8269,5745,11
Doba obratu aktív 1 042243,37230,75207,83213,14
Doba obratu pohľadávok 179,74184,46151,0369,8145,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 738,695,1417,0227,4730,84
EBIT v minulom roku 700,002 269507,00226,00138,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -406,00700,002 269507,00226,00
EBITDA 9 047773,002 340578,00297,00
EBITDA marža 0,65480,07400,21780,06390,0334
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 047773,002 340578,00297,00
Efektívna daňová sadzba -0,47290,21000,21150,94672,12
Finančná páka 8,781,021,081,151,17
Finančné účty 5 2331 6852 3473 4223 841
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1139-0,9789-0,9218-0,8678-0,8553
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,11390,97890,92180,86780,8553
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 958700,002 269507,00226,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70870,02110,07380,13220,1447
Krátkodobé finančné výpomoci 7 0000,000030,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 8045 2764 4461 7311 106
Krátkodobé záväzky 27 963147,00501,00681,00752,00
Náklady na predaný tovar 8 2949 4588 2308 0278 431
Neobežný majetok 27 4180,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 0376 9616 7935 1534 947
Obrat aktív 0,35021,501,581,761,71
Obrat neobežného majetku 0,50390,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,151,501,581,761,80
Odpisy 9 3640,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6820,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 6820,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,0073,0071,0071,0071,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 0460,000021,0066,00272,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 766553,001 78927,00-254,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13260,24210,34550,66410,7391
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,58980,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 6545 2704 4401 7251 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,344347,3512,797,576,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,2710,295,8310,677,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88610,02110,07820,13220,1447
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,780,02160,08480,15230,1692
Pridaná hodnota 5 523982,002 5151 023469,00
Primárna platobná neschopnosť 3,910,00000,00470,03830,2473
Rýchla likvidita I. stupeň 0,149711,464,425,025,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,860,19020,22691,182,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,860,19020,22691,182,53
Služby 5 3715 4427 4306 9105 778
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 4556 9616 7935 1535 197
Spotreba materiálu… 2 9234 016800,001 1172 653
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 0000,000030,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 81710 44010 7459 0508 900
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 81710 44010 7459 0508 900
Účtovný cash flow 3 548-662,00-1 075-419,00-579,00
Úročený dlh 7 0000,000030,000,00000,0000
Vlastné imanie 4 4926 8146 2624 4724 445
Všetky záväzky 34 963147,00531,00681,00752,00
Výsledok hospodárenia -317,00773,002 340578,00297,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -317,00773,002 340578,00297,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -598,00553,001 78927,00-254,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 553,001 78927,00-254,00-342,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -406,00700,002 269507,00226,00
Záväzky 34 963147,00531,00681,00752,00
Záväzky z obchodného styku 26 0460,000021,0066,00272,00
Zisk pred zdanením -406,00700,002 269507,00226,00
Zmena EBIT -0,58000,30854,482,241,64