VERÓNY OaS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 901 232806 3181 405 105727 884106 558
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,101,020,88751,09
Časové rozlíšenie pasív 92 0160,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11480,4966-2,77-2,83-4,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81893,0410,7422,3211,52
Celkové tržby 3 073 6442 525 7663 068 669920 0700,0000
Celkový dlh 364 323606 7141 285 406696 66798 045
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -283 231-232 159-331 278-88 347-34 787
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 283 231232 159331 27888 34734 787
Čistý cash flow 51 072-99 119331 27888 34734 787
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 300 15352 936117 05423 4153 013
Čistý zisk 245 28929 90688 48218 1763 013
Čistý zisk v minulom roku 29 90688 48218 1764 5280,0000
Cudzie zdroje -444 893-199 604-119 699-31 217-8 513
Daň z príjmov 52 46121 01325 2815 2390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 01325 2815 2391 2770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52 46121 01325 2815 2390,0000
Dlhodobé pohľadávky 93 8960,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,2642,23108,53195,10192,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,1521,5297,31188,535,38
Doba obratu aktív 109,06116,88167,98290,35286,22
Doba obratu pohľadávok 43,6242,23108,53195,10192,78
Doba obratu zásob 59,5855,760,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 3841 5891 5010,0000271,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,3371,14144,62259,53263,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0901 0611 1280,00000,0000
EBIT v minulom roku 52 936117 05423 4155 8050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 300 15352 936117 05423 4153 013
EBITDA 530 097213 688172 60238 5444 059
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 530 097213 688172 60238 5444 059
Finančná páka 2,034,0411,7423,3212,52
Finančné účty 283 231232 159331 27888 34734 787
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 513 973196 426160 38834 1203 913
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30560,60860,86100,89380,9201
Krátkodobé pohľadávky 266 597291 332907 870489 09671 771
Krátkodobé záväzky 275 436490 7611 209 742650 60598 045
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000908 859525 1650,0000
Krytie dlhovej služby 5,61105,9452,450,00000,0000
Nákladové úroky 2 4032 0173 2910,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 0173 2910,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 317 0072 116 4302 763 574869 261131 779
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 72 653112 699294 0900,00000,0000
Neobežný majetok 245 649265 609165 957150 4410,0000
Obežný majetok 655 583540 7091 239 148577 443106 558
Obrat aktív 3,353,122,171,261,28
Obrat neobežného majetku 12,289,4818,406,080,0000
Obrat obežného majetku 4,604,662,461,581,28
Obrat zásob 6,136,550,00000,00000,0000
Odpisy 210 070138 81443 33710 7070,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 105 03569 40743 33710 7070,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 105 03569 4070,00000,00000,0000
Osobné náklady 312 901246 103116 8022 9080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 62422 82212 2144 424146,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 217 053327 5380,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 455 359168 720131 81928 8833 013
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55130,14980,73920,58220,3539
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56230,16780,59920,30300,3539
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44750,61270,40330,06360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,623,560,98480,00000,0312
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,231,632,4815,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,341,041,813,360,0000
Pohľadávky z obchodného styku 240 905148 477814 024472 6362 002
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,071,020,88751,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,712,01-0,3613-0,3533-0,2447
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,25-49,14100,660,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40430,75250,91480,95710,9201
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81893,0410,7422,3211,52
Pridaná hodnota 699 172401 688289 61745 7584 109
Primárna platobná neschopnosť 0,90102,211,121,110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55130,14980,73920,58220,3539
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77080,47310,27380,13580,3548
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,68732,847,4518,0724,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,68732,847,4518,0724,15
Služby 1 460 5151 112 6631 387 096659 61790 684
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 901 232806 3181 405 105727 884106 558
Spotreba materiálu… 783 839891 0681 082 388209 64441 095
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 019 9292 520 8983 053 191915 019135 888
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 7502 7800,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 97 355137 493309 6200,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 918 8242 380 6252 743 571915 019135 888
Účtovný cash flow 51 072-99 119331 27888 34734 787
Úrokové krytie 124,9126,2435,570,00000,0000
Vlastné imanie 444 893199 604119 69931 2178 513
Všetky záväzky 364 323606 7141 285 406696 66798 045
Výnosy budúcich období krátkodobé 92 0160,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 323 77775 758129 26527 8374 059
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 323 77775 758129 26527 8374 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 245 28929 90688 48218 1763 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 90688 48218 1764 5280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 297 75050 919113 76323 4153 913
Zásoby 11 85917 2180,00000,00000,0000
Záväzky 364 323606 7141 285 406696 66798 045
Záväzky z obchodného styku 217 053327 538908 859525 1650,0000
Zisk pred zdanením 297 75050 919113 76323 4153 913
Zmena EBIT 5,670,45225,004,030,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 8960,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Vedenie účtovníctva
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Prenájom hnuteľných vecí
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Odevná výroba
Textilná výroba
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Čistiace a upratovacie služby
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Prípravné práce k realizácii stavby
Reklamné a marketingové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Stolárstvo
Skladovanie
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Vydavateľská činnosť
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby