S.P. Elektro, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 39 73424 682133 85628 77118 994
Bežná likvidita III. stupeň 1,731,731,061,252,97
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2308-1,29-1,17-2,01-1,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,14930,93800,07370,50262,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,671,3715,843,990,5087
Celkové tržby 392 42672 402238 152128 6230,0000
Celkový dlh 24 86514 274125 90923 0056 404
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 432-13 389-9 285-11 563-16 535
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 43213 3899 28511 56316 535
Čistý cash flow 3 43213 3899 28511 56316 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 4602 4612 1562 3077 590
Čistý zisk 4 4602 4612 1561 4337 590
Čistý zisk v minulom roku 2 4622 1561 4330,00000,0000
Cudzie zdroje -14 869-10 408-7 947-5 766-12 590
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,7656,93190,9248,8311,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,7640,29182,7033,6311,50
Doba obratu aktív 36,96124,43205,1581,6488,85
Doba obratu pohľadávok 33,7656,93190,9248,8311,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000034,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,3871,96192,9765,2829,96
EBIT v minulom roku 2 4622 1562 3070,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 4602 4612 1562 3077 590
EBITDA 4 4602 4612 1562 4759 908
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 4602 4612 1562 4759 908
Finančná páka 2,672,3716,844,991,51
Finančné účty 3 43213 3899 28511 56316 535
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3742-0,4217-0,0594-0,2004-0,6628
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37420,42170,05940,20040,6628
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 4602 4612 1562 3079 857
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57860,57830,94060,79960,3372
Krátkodobé pohľadávky 36 30211 293124 57117 2082 459
Krátkodobé záväzky 22 98914 274125 90923 0056 404
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000111 27423 5050,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00002,830,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000874,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000874,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 350 39466 670228 366123 29768 123
Obežný majetok 39 73424 682133 85628 77118 994
Obrat aktív 9,882,931,784,474,11
Obrat obežného majetku 9,882,931,784,474,11
Osobné náklady 37 5723 2717 6302 8510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,0000168,0051,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 4602 4612 1561 4337 590
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30000,23650,27130,24850,6029
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26630,23650,27130,40010,6029
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,08640,54250,06940,40190,8705
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89390,57070,77970,53530,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,751,281,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,751,281,870,0000
Pohľadávky z obchodného styku 36 3027 992119 20911 8502 459
Pohotová likvidita II. stupeň 1,731,731,061,252,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,33-0,7774-0,8559-0,4987-0,7614
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000013,230,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62580,57830,94060,79960,3372
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,671,3715,843,990,5087
Pridaná hodnota 42 0325 7329 7865 3269 908
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,93341,980,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30000,23650,27130,24850,6029
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14930,93800,07370,50262,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,585,8058,409,290,6463
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,585,8058,409,290,6463
Služby 333 01648 910225 802123 29766 232
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 73424 682133 85628 77118 994
Spotreba materiálu… 17 37817 7602 5640,00001 891
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 392 42672 402238 152128 62378 031
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 823
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 392 42672 402238 152128 62375 208
Účtovný cash flow 3 43213 3899 28511 56316 535
Úrokové krytie 0,00000,00000,00002,640,0000
Vlastné imanie 14 86910 4087 9475 76612 590
Všetky záväzky 24 86514 274125 90923 0056 404
Výsledok hospodárenia 4 4602 4612 1562 4759 908
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 4602 4612 1562 4759 908
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 4602 4612 1561 4337 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 4622 1561 4330,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 4602 4612 1561 4339 857
Záväzky 24 86514 274125 90923 0056 404
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000111 27423 5050,0000
Zisk pred zdanením 4 4602 4612 1561 4339 857
Zmena EBIT 1,811,140,93450,00000,0000