POSNET SLOVAKIA k. s. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 0,0000966 823953 957955 68018 810 850
Bežná likvidita III. stupeň 0,000064,87468,54291,541,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -11,000,00400,0038-0,0186-0,0192
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -11,00-0,2562-1,765,400,0011
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,01570,00210,003417,64
Celkový dlh 945,0014 9052 0363 27817 801 712
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-10 392-14 211-17 700-19 405
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000010 39214 21117 70019 405
Čistý cash flow -10 392-3 819-3 59217 70019 405
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -945,00-3,000,0000-14,0017 820
Čistý zisk -945,00-3,00-481,00-2 41417 820
Čistý zisk v minulom roku -2,00-481,00-2 4141 3260,0000
Cudzie zdroje 945,00-951 918-951 921-952 402-1 009 138
Daň z príjmov 0,00000,0000480,002 4000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,002 4002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,002 4000,0000
EBIT v minulom roku -2,000,0000-14,004 2060,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -945,00-3,000,0000-14,0017 820
EBITDA -944 582-3 249-656,00-6 5270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -944 582-3 249-656,00-6 5270,0000
Finančná páka 0,00001,021,001,0018,64
Finančné účty 0,000010 39214 21117 70019 405
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,9846-0,9979-0,9966-0,0536
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,98460,99790,99660,0536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -944 683-3 339-1 027-7 102-435,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,01540,00210,00340,9464
Krátkodobé pohľadávky 0,0000956 431939 746937 98017 828 606
Krátkodobé záväzky 945,0014 9052 0363 27817 801 712
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000052,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-656,000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 5663 189641,006 5270,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000962 839
Obežný majetok 0,0000966 823953 957955 68017 848 011
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0090,00371,00575,00435,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -945,00-3,00-481,00-2 41417 820
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,0000-0,0000-0,0005-0,00250,0177
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,0000-0,00000,0000-0,00000,0177
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000064,87468,54291,541,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0909249,26265,01-53,81-52,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-3 5920,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,01540,00210,00340,9464
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,01570,00210,003417,64
Pridaná hodnota -6 566-3 189-641,00-6 5270,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,0000-0,0000-0,0005-0,00250,0177
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,69726,985,400,0011
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0010-4,59-3,10-0,50220,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0010-4,59-3,10-0,50220,0000
Služby 6 5663 189641,006 5270,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000966 823953 957955 68018 810 850
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000954 6350,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000954 6350,0000
Účtovný cash flow -10 392-3 819-3 59217 70019 405
Vlastné imanie -945,00951 918951 921952 4021 009 138
Všetky záväzky 945,0014 9052 0363 27817 801 712
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -944 582-3 249-656,00-6 5270,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -944 582-3 249-656,00-6 5270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -945,00-3,00-481,00-2 41417 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2,00-481,00-2 4141 3260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -944 683-3 339-1 041-13 86517 819 532
Záväzky 945,0014 9052 0363 27817 801 712
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000052,000,0000
Zisk pred zdanením -944 683-3 339-1 041-13 86517 819 532
Zmena EBIT 472,500,00000,0000-0,00330,0000