VARIO AUTO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 06737 04715 82911 44213 739
Bankové úvery 1 5503 2075 0688 5759 199
Bežná likvidita III. stupeň 0,93220,41360,62370,41840,6777
Bežné bankové úvery 1 5503 2075 0688 5759 199
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,250,14340,18550,02740,1200
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25040,04270,06130,0162-1,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,30-7,27-3,98-3,752,38
Celkové tržby 19 3009 7217 89911 1108 797
Celkový dlh 47 69842 95921 14015 6059 679
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 2572 3594 0838 4617 555
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0547-0,0617-0,1455-0,7401-0,1147
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 807848,00985,00114,001 644
Čistý cash flow 5 807848,00985,00114,00-487,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 411703,00-222,00-7 45430,00
Čistý zisk 1 055-600,00-1 149-8 223-1 009
Čistý zisk v minulom roku -600,00-1 149-8 223-1 009-36,00
Cudzie zdroje 4 6315 9125 3114 163-4 060
Daň z príjmov 21,00480,00480,000,0000700,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,0000700,00261,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21,00480,00480,000,0000700,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,93207,50272,5869,5219,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,06207,50272,5869,5219,12
Doba obratu aktív 814,483 204731,43415,35632,85
Doba obratu pohľadávok 108,93207,50272,5869,5219,12
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000342,190,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000534,570,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 438,641 719742,66255,1922,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001,140,0000
EBIT v minulom roku 703,00-222,00-7 45430,00225,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 411703,00-222,00-7 45430,00
EBITDA 10 326992,003 293-4 5133 906
EBITDA marža 0,53500,10200,4169-0,40620,4440
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 326992,003 293-4 5133 906
Efektívna daňová sadzba 0,0195-4,00-0,71750,0000-2,27
Finančná páka -9,30-6,27-2,98-2,753,38
Finančné účty 5 807848,00985,00114,001 644
Hrubá marža 0,54250,11010,4301-0,47450,1299
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 91111 3472 046-5 1863 810
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53860,53651,020,61440,0349
Krátkodobé pohľadávky 5 7602 3995 8991 915415,00
Krátkodobé záväzky 23 19419 87716 0727 030480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000214,0015,0015,000,0000
Krytie dlhovej služby 7,731,217,37-5,8711,52
Nákladové úroky 1 335823,00447,00769,00339,00
Nákladové úroky v minulom roku 823,00447,00769,00339,000,0000
Náklady na predaný tovar 8 8303 1504 50215 3276 781
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00004 8000,0000
Neobežný majetok 20 00027 5002 6454 9137 180
Obežný majetok 23 0679 54713 1846 5296 559
Obrat aktív 0,44810,11390,49900,87880,5768
Obrat neobežného majetku 0,96500,15352,992,051,10
Obrat obežného majetku 0,83670,44200,59911,541,21
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,070,0000
Odpisy 7 5005 1442 2682 2683 780
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 5005 1442 2682 2681 890
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,00001 890
Ostatné náklady na finančnú činnosť 415,00645,001 247673,0096,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 5554 5441 119-5 9552 771
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,34240,22184,73-1,86-0,0761
Podiel EBIT k aktívam 0,05600,0190-0,0140-0,65150,0022
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05600,0190-0,0140-0,65150,0022
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12130,04090,9136-1,690,0023
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,400,20801,50-2,320,3024
Pohľadávky z obchodného styku 5 5552 3995 8991 915415,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,79756,975,3936,528,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,351,032,200,1482-1,44
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,03600,08660,32020,74940,6696
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,111,161,341,360,7045
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,30-7,27-3,98-3,752,38
Pridaná hodnota 10 4701 0703 397-5 2721 143
Rentabilita aktív, ROA 0,0245-0,0162-0,0726-0,7187-0,0734
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,22780,10150,21631,98-0,2485
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,6243,316,42-3,462,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,6243,316,42-3,462,48
Služby 2 3952 6012 7566 4763 168
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 06737 04715 82911 44213 739
Spotreba materiálu… 6 435549,001 7464 0513 613
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 5503 2075 0688 5759 199
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 3009 7207 89910 0557 924
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000010 0550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 3004 2207 8990,00007 924
Účtovný cash flow 5 807848,00985,00114,00-487,00
Úročený dlh 1 5503 2075 0688 5759 199
Úrokové krytie 1,810,8542-0,4966-9,690,0885
Vlastné imanie -4 631-5 912-5 311-4 1634 060
Všetky záväzky 47 69842 95921 14015 6059 679
Výsledok hospodárenia 2 8261 3481 025-6 781126,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8261 3481 025-6 781126,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 055-600,00-1 149-8 223-1 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -600,00-1 149-8 223-1 009-36,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 076-120,00-669,00-8 223-309,00
Zásoby 11 5006 3006 3004 5004 500
Záväzky 47 69842 95921 14015 6059 679
Záväzky z obchodného styku 0,0000214,0015,0015,000,0000
Zisk pred zdanením 1 076-120,00-669,00-8 223-309,00
Zmena EBIT 3,43-3,170,0298-248,470,1333