Rozhlas a televízia Slovenska

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bankové úvery 0,0000467,92289,531 0140,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000043 50880 13716 3460,0000
Bežné bankové úvery 0,0000467,92289,531 0140,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 920 137-20 287 824-23 073 153-16 355 848-15 693 536
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 920 13720 288 29223 073 44316 356 86115 693 536
Čistý cash flow 14 631 845-2 785 1506 716 5821 068 3581 495 425
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390-745 279
Čistý zisk 142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713-745 941
Čistý zisk v minulom roku -1 660 377-8 301 6172 974 713-1 181 449-4 472 866
Daň z príjmov 84 5633 099109 57363 677661,96
Daň z príjmov v minulom roku 3 099109 57363 677432,91732,35
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84 5633 099109 57363 677661,96
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000171 2040,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,8193,4057,28123,8972,91
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00008,230,0000
EBIT v minulom roku -1 657 278-8 192 0443 038 390-1 181 016-4 472 133
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390-745 279
EBITDA 8 061 7636 941 185-209 20710 599 8735 202 700
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 061 7636 941 185-209 20710 599 8735 202 700
Finančné účty 34 920 13720 288 29223 073 44316 356 86115 693 536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 061 7636 941 185-209 20710 599 8735 202 700
Materiál 27 89748 149106 657187 176217 211
Odpisy 7 918 7888 601 5628 092 4107 625 1605 948 641
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 918 7888 601 5628 092 4107 625 1605 948 641
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 061 7636 941 185-209 20710 599 8735 202 700
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-3 548-28 6732 9350,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,87-0,36790,93900,14070,3004
Pohľadávky z obchodného styku 1 324 5441 937 2241 122 5202 576 624994 452
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000043 35879 69316 1380,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000043 35879 69316 1380,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000467,92289,531 0140,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 822 0087 570 5887 153 1267 591 3984 978 481
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 822 0087 570 5887 153 1267 591 3984 978 481
Účtovný cash flow 14 631 845-2 785 1506 716 5821 068 3581 495 425
Úročený dlh 0,0000467,92289,531 0140,0000
Výsledok hospodárenia 142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713-745 941
Výsledok hospodárenia po zdanení 142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713-745 941
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 660 377-8 301 6172 974 713-1 181 449-4 472 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713-745 941
Zásoby 51 47369 998128 685210 529238 764
Zisk pred zdanením 227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390-745 279
Zmena EBIT -0,13730,2023-2,70-2,570,1667
Účtovné závierky