Clear Invest SK, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 22 583 86721 188 2041 764 15918 261 7304 954 841
Bankové úvery 99 90294 467348,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98760,98690,98510,99130,9811
Bežné bankové úvery 99 90294 467348,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0337-1,2852,060,2913-5,91
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0004-0,01680,77340,0025-0,1116
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -80,97-76,23-67,33-115,34-52,90
Celkové tržby 0,00000,00000,000043 0000,0000
Celkový dlh 22 866 27921 469 8391 790 75718 421 4405 050 311
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 210 8461 214 927-311 5121 072 866563 810
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 110 944-1 120 460311 860-1 072 866-563 810
Čistý cash flow 9 516-359 1051 384 72646 530-563 810
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -744,001 5643 66366 494278,00
Čistý zisk -777,001 079-26 5982 709-99 485
Čistý zisk v minulom roku 1 079-26 5982 709-163 355-230,00
Cudzie zdroje 282 412281 63526 598159 71095 470
Daň z príjmov 33,00480,00480,00481,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00481,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33,00480,00480,00481,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000164 1190,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000339,530,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000155 0120,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000164 1190,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000011 104 599
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000156 3680,0000
EBIT v minulom roku 1 5643 66366 494118 024-230,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -744,001 5643 66366 494278,00
EBITDA 0,00000,0000-4 61541 484-166,00
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,96470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-4 61541 484-166,00
Finančná páka -79,97-75,23-66,33-114,34-51,90
Finančné účty -1 110 944-1 120 460311 860-1 072 866-563 810
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,96470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -692,00-756,00-5 88539 586-606,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,011,011,011,02
Krátkodobé pohľadávky 23 694 81122 308 6641 452 29919 334 5965 518 651
Krátkodobé záväzky 22 766 37721 375 3721 790 40918 421 4405 050 311
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-0,15500,6553-0,0017
Nákladové úroky 0,00005,0029 78163 30499 763
Nákladové úroky v minulom roku 5,0029 78163 304280 8990,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00004 6151 516166,00
Obežný majetok 22 583 86721 188 2041 764 15918 261 7304 954 841
Ostatné náklady na finančnú činnosť 692,00756,001 2701 898440,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 53798 07029 78461 2960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -777,001 079-26 5982 709-99 485
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0043-0,00581,01-0,01701,04
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00001,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00001,080,0000
Pohľadávky z obchodného styku 40 00040 0000,000040 0000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98760,98690,98510,99130,9811
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 29,68-0,78430,01923,43-0,1693
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-71 82146,500,7350-5,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,011,021,011,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -80,97-76,23-67,33-115,34-52,90
Pridaná hodnota 0,00000,0000-4 61541 484-166,00
Primárna platobná neschopnosť 2,442,450,00001,530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0028-0,00381,0000-0,01701,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-388,03444,06-30 424
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-388,03444,06-30 424
Služby 0,00000,00004 6151 516166,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 583 86721 188 2041 764 15918 261 7304 954 841
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 90294 467348,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000043 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000043 0000,0000
Účtovný cash flow 9 516-359 1051 384 72646 530-563 810
Úročený dlh 99 90294 467348,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000312,800,12301,050,0028
Vlastné imanie -282 412-281 635-26 598-159 710-95 470
Všetky záväzky 22 866 27921 469 8391 790 75718 421 4405 050 311
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-4 61541 484-166,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-4 61541 484-166,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -777,001 079-26 5982 709-99 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 079-26 5982 709-163 355-230,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -744,001 559-26 1183 190-99 485
Záväzky 22 866 27921 469 8391 790 75718 421 4405 050 311
Záväzky z obchodného styku 97 53798 07029 78461 2960,0000
Zisk pred zdanením -744,001 559-26 1183 190-99 485
Zmena EBIT -0,47570,42700,05510,5634-1,21