Gestamp Finance Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 1 240 298 2341 188 222 145949 959 451659 839 5870,0000
Bankové úvery 0,000016,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,091,331,670,0000
Bežné bankové úvery 0,000016,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,6712,068,715,570,0000
Celkový dlh 1 142 413 8521 097 262 764852 126 661559 472 1970,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -80,0016,00-7 123-6 0650,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 80,000,00007 1236 0650,0000
Čistý cash flow 80,00-7 1231 0581 6260,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 875 6457 508 10715 557 30811 031 4550,0000
Čistý zisk 6 925 001-6 870 529-2 534 600-525 1530,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 870 529-2 534 600-525 1538 996 7100,0000
Cudzie zdroje -97 884 382-90 959 381-97 832 790-100 367 3900,0000
Daň z príjmov 2 657 9141 182 5270,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 182 5270,00000,00002 537 5340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 657 9141 182 5270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 508 10715 557 30811 031 45520 082 0290,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 875 6457 508 10715 557 30811 031 4550,0000
EBITDA -22 474-13 562-10 267-10 6530,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -22 474-13 562-10 267-10 6530,0000
Finančná páka 12,6713,069,716,570,0000
Finančné účty 80,000,00007 1236 0650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 474-13 562-10 267-10 6530,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86790,86790,70650,57360,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 172 062 0481 121 020 959893 835 988630 688 5280,0000
Krátkodobé záväzky 1 076 413 8521 031 262 748671 126 661378 472 1970,0000
Nákladové úroky 7 292 73013 196 10918 091 90811 556 6080,0000
Nákladové úroky v minulom roku 13 196 10918 091 90811 556 6088 547 7850,0000
Náklady na predaný tovar 22 47413 56210 26710 5630,0000
Neobežný majetok 68 236 10667 201 18656 116 34029 144 9940,0000
Obežný majetok 1 172 062 1281 121 020 959893 843 111630 694 5930,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 25412 88310 1240,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 925 001-6 870 529-2 534 600-525 1530,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000013 1850,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,091,091,331,670,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 223 55512 770-92 470-61 7270,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92110,92340,89700,84790,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,6712,068,715,570,0000
Pridaná hodnota -22 474-13 562-10 267-10 5630,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,76780,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -50 833-80 907-82 997-52 5180,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -50 833-80 907-82 997-52 5180,0000
Služby 22 47413 56210 26710 5630,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 240 298 2341 188 222 145949 959 451659 839 5870,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000016,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 80,00-7 1231 0581 6260,0000
Úročený dlh 0,000016,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,310,56900,85990,95460,0000
Vlastné imanie 97 884 38290 959 38197 832 790100 367 3900,0000
Všetky záväzky 1 142 413 8521 097 262 764852 126 661559 472 1970,0000
Výsledok hospodárenia -22 474-13 562-10 267-10 6530,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 474-13 562-10 267-10 6530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 925 001-6 870 529-2 534 600-525 1530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 870 529-2 534 600-525 1538 996 7100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 582 915-5 688 002-2 534 600-525 1530,0000
Záväzky 1 142 413 8521 097 262 764852 126 661559 472 1970,0000
Záväzky z obchodného styku 13 25412 88310 1240,00000,0000
Zisk pred zdanením 9 582 915-5 688 002-2 534 600-525 1530,0000
Zmena EBIT 2,250,48261,410,54930,0000