Adient Innotec Metal Technologies s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 189 1728 264 1499 766 4597 862 4466 159 725
Bežná likvidita III. stupeň 1,592,274,081,971,26
Časové rozlíšenie aktív -14 9665 95012 5122 00049 949
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000-12 1280,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3991-0,58431,771,10-0,0043
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94540,46080,26400,36580,6058
Celkové tržby 16 845 73913 931 06410 908 38710 150 67010 489 164
Celkový dlh 4 951 6802 606 7832 042 0832 105 5832 323 839
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 088 415-3 213 394-4 597 041-1 959 332-29 400
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 088 4153 213 3944 597 0411 959 33229 400
Čistý cash flow 1 875 021-1 383 6472 637 7091 929 932-9 476
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 500 0591 179 512543 145676 6451 040 235
Čistý zisk 1 962 140920 862399 872520 9761 333 383
Čistý zisk v minulom roku 920 862399 872520 9761 333 383331 914
Cudzie zdroje -5 237 492-5 657 366-7 736 504-5 756 863-3 835 886
Daň z príjmov 537 184250 947132 924153 279-293 148
Daň z príjmov v minulom roku 250 947132 924153 279-293 1489,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 537 184250 947132 924153 279-293 148
Dlhodobé pohľadávky 14 49114 420211 348316 533392 520
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,1716,8918,1226,1669,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,1816,8915,6925,2317,72
Doba obratu aktív 224,72227,16340,48286,42210,11
Doba obratu pohľadávok 13,4917,2925,4937,6982,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,6165,0952,0463,8274,32
EBIT v minulom roku 1 179 512543 145676 6451 040 235335 713
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 500 0591 179 512543 145676 6451 040 235
EBITDA 3 986 4752 771 9312 116 8102 083 4682 237 281
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 986 4752 771 9312 116 8102 083 4682 237 281
Finančná páka 1,951,461,261,371,61
Finančné účty 5 088 4153 213 3944 597 0411 959 33229 400
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5140-0,6846-0,7922-0,7322-0,6227
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51400,68460,79220,73220,6227
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 983 4872 770 5542 383 9172 065 5882 259 786
Krátkodobé pohľadávky 597 292614 612519 812718 1072 026 334
Krátkodobé záväzky 4 697 5982 367 9261 492 6731 751 7792 178 812
Krytie dlhovej služby 5 424359,85-1 190871,740,0000
Materiál 253 388297 498264 825234 449200 854
Nákladové úroky 735,007 70310 3492 3900,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 70310 3492 3900,00003 790
Náklady na predaný tovar 11 164 1749 590 1337 814 1127 330 9147 883 980
Neobežný majetok 2 699 1302 862 9003 514 5134 086 4713 016 016
Obežný majetok 7 505 0085 395 2996 239 4343 773 9753 093 760
Obrat aktív 1,621,611,071,271,74
Obrat neobežného majetku 6,134,642,982,453,55
Obrat obežného majetku 2,212,461,682,653,46
Odpisy 1 497 7381 607 5681 532 5361 382 7661 153 248
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 748 869803 784766 268691 383576 624
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 748 869803 784766 268691 383576 624
Osobné náklady 2 082 2421 724 9841 471 7611 303 7661 171 277
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9881 37720 44317 8801 145
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 829 5852 031 1821 369 5361 598 5941 979 577
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 459 8782 528 4301 932 4081 903 7422 486 631
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38670,46770,55420,48490,4159
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,592,141,802,062,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,501,110,88391,001,21
Pohľadávky z obchodného styku 597 551614 612450 110692 468519 565
Pohotová likvidita II. stupeň 1,211,623,461,530,9664
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,794,09-2,93-2,98404,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 551-179,62254,88807,500,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94540,46080,26400,36580,6058
Pridaná hodnota 5 385 2683 688 5072 655 5432 688 5952 816 538
Primárna platobná neschopnosť 3,363,543,042,403,81
Rýchla likvidita I. stupeň 1,081,363,101,120,0135
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,240,94040,96471,011,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,240,94040,96471,011,04
Služby 4 874 7973 677 4913 305 8953 869 0994 014 989
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 189 1728 264 1499 766 4597 862 4466 159 725
Spotreba materiálu… 6 585 4246 521 6094 609 0703 562 7173 615 961
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 549 51913 278 64010 613 43010 019 50910 712 343
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000143 7750,000011 825
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 549 51913 278 64010 469 65510 019 50910 700 518
Účtovný cash flow 1 875 021-1 383 6472 637 7091 929 932-9 476
Úrokové krytie 3 401153,1252,48283,120,0000
Vlastné imanie 5 237 4925 657 3667 736 5045 756 8633 835 886
Všetky záväzky 4 951 6802 606 7832 042 0832 105 5832 323 839
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000-12 1280,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 488 7371 164 363583 988700 7021 058 091
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 488 7371 164 363583 988700 7021 058 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 962 140920 862399 872520 9761 333 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 920 862399 872520 9761 333 383331 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 499 3241 171 809532 796674 2551 040 235
Zásoby 1 804 8101 552 873911 233780 003645 506
Záväzky 4 951 6802 606 7832 042 0832 105 5832 323 839
Záväzky z obchodného styku 2 007 8672 172 8161 369 5361 660 3891 979 577
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 178 282141 6340,000061 7950,0000
Zisk pred zdanením 2 499 3241 171 809532 796674 2551 040 235
Zmena EBIT 2,122,170,80270,65053,10
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 296 047608 967100 853100 902-253 030
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 296 047608 967100 853100 902-253 030
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000144 0610,000037 767