AUPARK a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 365 064 535369 040 102382 254 568381 192 335402 779 081
Bankové úvery 0,000050 010 40050 009 34450 103 260112 250
Bežná likvidita III. stupeň 0,26630,25641,671,011,44
Bežné bankové úvery 0,000050 010 4009 344103 260112 250
Časové rozlíšenie aktív 3 803 8754 107 5893 825 4174 515 2185 198 803
Časové rozlíšenie pasív 11 6049 4579 0002 009 0072 098 221
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04900,04490,0304-0,11663,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03090,11390,0973-0,32370,8226
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -11,83-9,16-11,67-14,18-128,51
Celkové tržby 31 109 24030 019 50729 274 93227 576 8360,0000
Celkový dlh 398 774 194414 275 292418 064 214407 961 626403 823 322
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 287 722 513339 385 416341 415 238327 766 019-9 592 604
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2950-0,3140-0,2405-0,51680,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 927 4877 274 9845 244 1064 154 7419 704 854
Čistý cash flow 1 652 5032 030 8781 089 365-3 356 8499 704 854
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 151 3261 957 586544 128-893 3624 535 410
Čistý zisk -9 176 616-9 426 001-7 040 347-14 252 603-10 206 362
Čistý zisk v minulom roku -9 426 001-7 040 347-14 252 603-11 383 234-463 600
Cudzie zdroje 33 721 26345 244 64735 818 64628 778 2983 142 462
Daň z príjmov -1 031 397-1 991 973-5 392 713-1 340 4650,0000
Daň z príjmov v minulom roku -1 991 973-5 392 713-1 340 465-1 879 9850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -1 031 397-1 991 973-5 392 713-1 340 4650,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000050 000 00050 000 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 80 00080 00083 20083 9000,0000
Dlhodobý dlh 296 650 000296 650 000346 650 000331 817 500281 669 524
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,0775,18124,0152,4670,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,4123,0123,8644,6936,69
Doba obratu aktív 4 3024 6224 9105 1605 406
Doba obratu pohľadávok 19,0176,18125,0853,6070,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000471,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 631,20223,38143,83140,41158,35
EBIT v minulom roku 1 957 586544 128-893 3621 561 275-6 224
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 151 3261 957 586544 128-893 3624 535 410
EBITDA 37 802 18935 947 70532 864 22829 934 88814 226 906
EBITDA marža 1,221,201,121,090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 802 18935 947 70532 864 22829 934 88814 226 906
Finančná páka -10,83-8,16-10,67-13,25-128,17
Finančné účty 8 927 4877 274 9845 244 1064 154 7419 704 854
Hrubá marža 0,70530,64920,60100,57700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 795 98535 943 52032 935 42030 194 00014 105 832
Krátkodobé pohľadávky 1 533 2276 003 1619 654 7653 875 0805 274 179
Krátkodobé záväzky 53 561 40817 836 37211 197 68510 371 86411 797 865
Krytie dlhovej služby 2,832,692,531,790,8448
Materiál 0,000010 79927 73523 10011 762
Nákladové úroky 13 359 33913 375 56012 977 18814 699 70614 741 772
Nákladové úroky v minulom roku 13 375 56012 977 18814 699 70614 824 494457 376
Náklady na predaný tovar 9 029 9519 655 02810 822 92111 049 1149 134 860
Neobežný majetok 350 719 946351 563 569363 419 345368 540 296382 589 483
Obežný majetok 10 540 71413 368 94415 009 8068 136 82114 990 795
Obrat obežného majetku 2,942,181,893,311,81
Odpisy 34 636 15633 978 75432 254 27430 764 44015 421 697
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 318 07816 989 37716 127 13715 382 22015 421 697
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 318 07816 989 37716 127 13715 382 2200,0000
Osobné náklady 562 127534 575563 139565 9310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 2046 68516 19820 964121 074
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002 5002 5001 000,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 526 7373 034 8504 088 2953 465 4880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 459 54024 552 75325 213 92716 511 8375 215 335
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0349-0,0313-0,0226-0,04703,37
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,98
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 39,0436,4631,2428,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62340,56470,53610,50791,17
Pohľadávky z obchodného styku 1 477 0261 837 3491 857 5243 300 9562 733 462
Pohotová likvidita II. stupeň 0,26630,25621,671,001,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,4122,2832,88-8,570,3238
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,12370,15180,0839-0,22840,6583
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,121,091,071,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -11,83-9,16-11,67-14,18-128,51
Pridaná hodnota 21 942 76419 489 58817 594 16615 912 67818 059 851
Primárna platobná neschopnosť 1,121,802,451,120,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27210,20830,19660,49533,25
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16660,10720,46760,33280,6928
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,5511,5212,7213,6328,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,5511,5212,7213,6328,38
Služby 7 104 9567 977 8558 107 3978 120 3365 662 917
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 365 064 535369 040 102382 254 568381 192 335402 779 081
Spotreba materiálu… 1 924 9951 677 1732 715 5242 928 7783 471 943
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 296 650 000346 660 400346 659 344331 920 760112 250
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 972 71529 144 61628 459 53227 101 33027 194 711
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000042 445139 5380,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 972 71529 144 61628 417 08726 961 79227 194 711
Účtovný cash flow 1 652 5032 030 8781 089 365-3 356 8499 704 854
Úročený dlh 296 650 000346 660 400346 659 344331 920 760112 250
Vlastné imanie -33 721 263-45 244 647-35 818 646-28 778 298-3 142 462
Všetky záväzky 398 774 194414 275 292418 064 214407 961 626403 823 322
Vydané dlhopisy 296 650 000296 650 000296 650 000281 817 5000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 6008 3511 6202 008 2342 097 983
Výsledok hospodárenia 3 166 0331 968 951570 981-881 232-1 194 791
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 166 0331 968 951570 981-881 232-1 194 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 176 616-9 426 001-7 040 347-14 252 603-10 206 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 426 001-7 040 347-14 252 603-11 383 234-463 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 208 013-11 417 974-12 433 060-15 593 068-16 047 345
Zásoby 0,000010 79927 73523 10011 762
Záväzky 398 774 194414 275 292418 064 214407 961 626403 823 322
Záväzky z obchodného styku 1 658 5273 308 8554 550 3673 705 4230,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000061 57770 02246 2620,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 131 790212 428392 050193 6730,0000
Zisk pred zdanením -10 208 013-11 417 974-12 433 060-15 593 068-16 047 345
Zmena EBIT 1,613,60-0,6091-0,5722-728,70
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000081 418191 2180,0000