Twin Capital s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 22 851 11527 331 45936 292 55538 763 6913 733
Bežná likvidita III. stupeň 0,09990,7705109,0538,560,6268
Časové rozlíšenie aktív 37 25711 47513 59210 4400,0000
Časové rozlíšenie pasív 51 66733 7980,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,70-0,87159,17-4,541,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08480,0748-48,5716,450,6375
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 114,6911,6819,639,85-2,11
Celkové tržby 53 69419 38324 9014,000,0000
Celkový dlh 22 602 37225 144 06834 533 34635 189 7617 110
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 816-1 981 612-104 657-16 242 823-3 633
Čistá marža, Zisková marža, ROS -33,6820,35-72,88396 5030,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 8161 981 612104 65716 242 8233 733
Čistý cash flow -1 910 7961 876 955-16 138 16616 239 2043 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -904 433919 283-1 498 6042 514 978-7 093
Čistý zisk -1 808 424394 385-1 814 7211 586 012-7 093
Čistý zisk v minulom roku 394 385-1 814 7211 586 012-8 704-1 284
Cudzie zdroje -197 076-2 153 593-1 759 209-3 573 9303 377
Daň z príjmov 142,00109 15738 604517 4230,0000
Daň z príjmov v minulom roku 109 15738 604517 423480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 142,00109 15738 604517 4230,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14 615329 697529 4190,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 266,650,00002,100,00000,0000
Doba obratu aktív 155 354519 015532 0420,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 14 615329 697529 4190,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000304,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 153 276476 3674 8710,00000,0000
EBIT v minulom roku 919 283-1 498 6042 514 978-8 224-1 284
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -904 433919 283-1 498 6042 514 978-7 093
EBITDA -924 725-810 730-2 444 292-615 358-7 043
EBITDA marža -17,22-41,83-98,16-153 8400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -924 725-810 730-2 444 292-615 358-7 043
Finančná páka 115,9512,6920,6310,85-1,11
Finančné účty 70 8161 981 612104 65716 242 8233 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0086-0,0788-0,0485-0,09220,9046
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00860,07880,04850,0922-0,9046
Hrubá marža -10,61-22,56-8,81-116 5060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 104 207-996 610-2 520 288-1 042 516-7 093
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98660,91780,00920,02551,57
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000100,00
Krátkodobé pohľadávky 2 149 72117 361 92436 113 60121 808 0770,0000
Krátkodobé záväzky 22 545 42625 085 619332 257987 1865 856
Krytie dlhovej služby -1,02-1,95-8,81-1,500,0000
Nákladové úroky 903 849415 741277 513411 5430,0000
Nákladové úroky v minulom roku 415 741277 513411 5430,00000,0000
Náklady na predaný tovar 623 511456 431244 195466 0257 010
Neobežný majetok 0,00000,000060 70540 5000,0000
Obežný majetok 22 813 85827 319 98436 218 25838 712 7513 733
Odpisy 0,0000116 41019 5900,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000058 2059 7950,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000058 2059 7950,00000,0000
Osobné náklady 354 584431 802355 942149 2670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 179 483185 88075 996427 15850,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 810232 71323 066261 3120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 808 424510 795-1 795 1311 586 012-7 093
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -9,180,1831-1,030,44382,16
Podiel EBIT k aktívam -0,03960,0336-0,04130,0649-1,90
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,03970,0337-0,04130,0649-1,90
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,560,4156-0,04170,06663,34
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00310,07250,00290,41901,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,6223-0,9876-1,62-0,32030,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -35,5996,84-648,094 059 8010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,61-1,01-0,6161-3,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,61-0,7975-0,5840-3,120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -35,5997,65-648,170,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 39 2210,0000143,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,09990,7705109,0538,560,6268
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1031-1,150,1090-0,22010,9046
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,114,51-58,1539,460,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98910,92000,95150,90781,90
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 114,6911,6819,639,85-2,11
Pridaná hodnota -569 823-437 210-219 297-466 025-7 010
Primárna platobná neschopnosť 6,590,0000247,750,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,07910,0144-0,05000,0409-1,90
Rentabilita vlastného imania, ROE -9,180,1831-1,030,44382,10
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00310,07890,315016,450,6268
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -24,44-31,01-14,13-57,19-1,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -24,44-31,01-14,13-57,19-1,01
Služby 622 781456 424243 696465 5577 010
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 851 11527 331 45936 292 55538 763 6913 733
Spotreba materiálu… 730,007,00499,00468,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000100,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 304 641 45482 107 5333 803 786123 689 1000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 304 587 76682 088 3123 778 888123 689 1000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 68819 22124 8980,00000,0000
Účtovný cash flow -1 910 7961 876 955-16 138 16616 239 2043 733
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000100,00
Úrokové krytie -1,002,21-5,406,110,0000
Vlastné imanie 197 0762 153 5931 759 2093 573 930-3 377
Všetky záväzky 22 602 37225 144 06834 533 34635 189 7617 110
Výsledok hospodárenia -924 725-927 140-2 463 882-615 358-7 043
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -924 725-927 140-2 463 882-615 358-7 043
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 808 424394 385-1 814 7211 586 012-7 093
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 394 385-1 814 7211 586 012-8 704-1 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 808 282503 542-1 776 1172 103 435-7 093
Záväzky 22 602 37225 144 06834 533 34635 189 7617 110
Záväzky z obchodného styku 258 311232 71335 428261 3120,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 220 5010,000012 3620,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 808 282503 542-1 776 1172 103 435-7 093
Zmena EBIT -0,9838-0,6134-0,5959-305,815,52