Twin City IV a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 82 631 98964 745 46658 522 67156 262 89529 966 355
Bankové úvery 42 205 61543 528 93240 735 90038 398 4590,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,73931,180,44160,46830,3088
Bežné bankové úvery 1 356 7121 323 317888 9290,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 17 2145 88510 4634 839513 932
Časové rozlíšenie pasív 1 231 1831 217 505613 5990,000013 189
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,11-0,00050,00030,00010,0006
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,4817,0312,31-59,78-23,07
Celkové tržby 4 708 7333 626 9161 036 97213,000,0000
Celkový dlh 63 217 48160 005 37353 559 78857 219 99731 310 400
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 40 140 87443 528 28740 734 39738 398 640-13 834
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0787-0,1581-4,23-30 0720,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 064 741645,001 503819,0013 834
Čistý cash flow 2 064 096-858,00684,00129,003 908
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 300 7211 536 893-1 634 697-177 890-34 387
Čistý zisk -370 641-573 365-4 381 429-390 933-35 384
Čistý zisk v minulom roku -573 365-4 381 429-390 933-1 994 787-1 296 897
Cudzie zdroje -18 183 325-3 522 588-4 349 284957 1021 357 234
Daň z príjmov 197 89486 1102 88080,00997,00
Daň z príjmov v minulom roku 86 1102 88080,00978,00881,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 197 89486 1102 88080,00997,00
Dlhodobé bankové úvery 40 848 90342 205 61539 846 97138 398 4590,0000
Dlhodobé pohľadávky 363 60938 742312 073147 8520,0000
Dlhodobý dlh 40 848 90342 205 61539 846 97138 398 4590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,83503,77633,2933 421 9550,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,8364,2153,690,00000,0000
Doba obratu aktív 6 4226 54520 6951 579 688 9750,0000
Doba obratu pohľadávok 71,09507,68743,6537 573 1840,0000
Doba obratu zásob 1 995262,500,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 009 481358 0050,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,88171,23913,0371 675 6400,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 7094 0910,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 536 893-1 634 697-177 890-1 586 972-9 807
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 300 7211 536 893-1 634 697-177 890-34 387
EBITDA 6 450 8994 996 2481 512 73483 225-34 069
EBITDA marža 1,371,381,466 4020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 450 8994 996 2481 512 73483 225-34 069
Efektívna daňová sadzba -1,15-0,1767-0,0007-0,0002-0,0290
Finančná páka 4,5418,3813,46-58,78-22,08
Finančné účty 2 064 741645,001 503819,0013 834
Hrubá marža 0,94140,91830,0016-3 4410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 445 4554 975 5731 501 89183 194-34 580
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00001 000,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 551 0684 983 5351 790 8491 190 3711 589 867
Krátkodobé záväzky 976 2931 693 9032 581 9022 552 8316 845 391
Krytie dlhovej služby 1,811,610,47490,39080,0000
Nákladové úroky 2 473 4682 024 1482 743 852212 9630,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 024 1482 743 852212 963406 8371 286 209
Náklady na predaný tovar 263 620280 1981 030 51744 74227 433
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 353,001 7270,00000,00000,0000
Neobežný majetok 79 633 42859 715 41756 407 07054 919 01427 848 722
Obežný majetok 2 981 3475 024 1642 105 1381 339 0421 603 701
Obrat obežného majetku 1,580,71870,49030,00000,0000
Obrat zásob 0,18301,390,00000,00000,0000
Odpisy 4 144 7343 425 5063 136 588261 0840,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 072 3671 712 7531 568 294130 5420,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 072 3671 712 7531 568 294130 5420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 44433 84910 84331,00511,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 3208 7466 18025 4395 070 855
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 774 0932 852 141-1 244 841-129 849-35 384
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,4384-0,00020,00079,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12 5571 9290,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,070,97230,0005-0,17130,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4395-0,00020,00079,920,0000
Pohľadávky z obchodného styku 461 038635 230151 8250,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73871,180,44140,46830,3088
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,814 106-6 3597 419347,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,8345-0,00040,00020,00060,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,51080,67230,69610,68250,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76500,92680,91521,021,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,4817,0312,31-59,78-23,07
Pridaná hodnota 4 432 5983 330 5901 643-44 729-27 433
Primárna platobná neschopnosť 0,03090,030516,890,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0204-0,1628-1,010,40850,0261
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57930,00020,00040,00030,0020
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,8012,0135,41687,53-919,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,8012,0135,41687,53-919,03
Služby 259 348259 9951 008 73834 37527 433
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 631 98964 745 46658 522 67156 262 89529 966 355
Spotreba materiálu… 3 91918 47621 77910 3670,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 42 205 61543 528 93240 735 90038 399 4590,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 696 2183 617 3751 032 16013,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 5870,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 8062 1400,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 694 4123 608 6481 032 16013,000,0000
Účtovný cash flow 2 064 096-858,00684,00129,003 908
Úročený dlh 42 205 61543 528 93240 735 90038 399 4590,0000
Úrokové krytie 0,93020,7593-0,5958-0,83530,0000
Vlastné imanie 18 183 3253 522 5884 349 284-957 102-1 357 234
Všetky záväzky 63 217 48160 005 37353 559 78857 219 99731 310 400
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 094 0151 076 036441 7340,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 306 1651 570 742-1 623 854-177 859-34 069
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 306 1651 570 742-1 623 854-177 859-34 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -370 641-573 365-4 381 429-390 933-35 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -573 365-4 381 429-390 933-1 994 787-1 296 897
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -172 747-487 255-4 378 549-390 853-34 387
Zásoby 1 9291 242713,000,00000,0000
Záväzky 63 217 48160 005 37353 559 78857 219 99731 310 400
Záväzky z obchodného styku 14 22519 3582 563 8591 196 2885 070 855
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000757,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 12 90510 6122 557 6791 170 0920,0000
Zisk pred zdanením -172 747-487 255-4 378 549-390 853-34 387
Zmena EBIT 1,50-0,94029,190,11213,51
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 5870,00000,00000,0000