P-GYN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 345 932309 292208 972161 165133 040
Bankové úvery 0,000024 9980,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 148,534,3147,2439,554,36
Bežné bankové úvery 0,000024 9980,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4869-0,4430-0,9088-0,8917-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 71,7412,4441,9433,103,44
Celkové tržby 153 829152 935134 615133 383127 062
Celkový dlh 2 73735 1664 8329 91536 319
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -167 085-96 452-185 521-134 873-104 843
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 167 085121 450185 521134 873104 843
Čistý cash flow 167 085121 450185 521134 873104 843
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 87 83389 72866 97869 94277 064
Čistý zisk 69 06969 98652 88954 53060 107
Čistý zisk v minulom roku 69 98652 88954 53060 10731 613
Cudzie zdroje -343 195-274 126-204 140-151 250-96 721
Daň z príjmov 18 38118 65014 08915 41216 957
Daň z príjmov v minulom roku 18 65014 08915 41216 9578 922
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 38118 65014 08915 41216 957
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 424,3667,8163,6371,9981,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,5967,2861,8268,7380,94
Doba obratu aktív 820,82740,03566,99441,29382,17
Doba obratu pohľadávok 424,3667,8163,6371,9981,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,5323,3512,0011,1687,55
EBIT v minulom roku 89 72866 97869 94277 06440 535
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 87 83389 72866 97869 94277 064
EBITDA 87 91889 85166 97669 95877 105
EBITDA marža 0,57150,58750,49750,52450,6068
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 87 91889 85166 97669 95877 105
Finančná páka 1,011,131,021,071,38
Finančné účty 167 085121 450185 521134 873104 843
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9921-0,8863-0,9769-0,9385-0,7270
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99210,88630,97690,93850,7270
Hrubá marža 0,86340,79490,65480,67060,7559
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 87 83389 72866 97269 94077 063
Krátkodobé pohľadávky 178 84728 34223 45126 29228 197
Krátkodobé záväzky 2 3299 7604 4244 07530 479
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 71,002 6382 6192 59649,00
Krytie dlhovej služby 229,5582,280,00000,00000,0000
Nákladové úroky 383,001 0920,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 0920,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 21 00830 98446 38543 86431 017
Neobežný majetok 0,0000159 5000,00000,00000,0000
Obežný majetok 345 932149 792208 972161 165133 040
Obrat aktív 0,44470,49320,64380,82710,9551
Obrat neobežného majetku 0,00000,95640,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,44471,020,64380,82710,9551
Osobné náklady 44 54231 64120 78419 39618 678
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,00123,004,0018,0042,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 69 06969 98652 88954 53060 107
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20130,23400,25910,36050,6214
Podiel EBIT k aktívam 0,25390,29010,32050,43400,5793
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,25390,29010,32050,43400,5793
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25560,29960,32740,44520,7514
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48300,39270,88780,83690,7881
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,090,79411,381,010,8251
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,983,844,244,615,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,983,844,244,615,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,090,79611,381,010,8251
Pohľadávky z obchodného styku 18 79128 11922 78625 10328 175
Pohotová likvidita II. stupeň 148,534,3147,2439,554,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,05-2,26-1,10-1,12-0,9225
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 436,25111,220,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 132 821121 56688 14189 44096 045
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20130,25530,25910,36050,6214
Rýchla likvidita I. stupeň 71,743,4941,9433,103,44
Služby 17 18323 12042 05434 23424 496
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 345 932309 292208 972161 165133 040
Spotreba materiálu… 3 8257 8644 3319 6306 521
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000024 9980,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 313 329152 550134 526133 304127 062
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 159 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 153 829152 550134 526133 304127 062
Účtovný cash flow 167 085121 450185 521134 873104 843
Úročený dlh 0,000024 9980,00000,00000,0000
Úrokové krytie 229,3382,170,00000,00000,0000
Vlastné imanie 343 195274 126204 140151 25096 721
Všetky záväzky 2 73735 1664 8329 91536 319
Výsledok hospodárenia 87 91889 85166 97669 95877 105
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 87 91889 85166 97669 95877 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 69 06969 98652 88954 53060 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 69 98652 88954 53060 10731 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 87 45088 63666 97869 94277 064
Záväzky 2 73735 1664 8329 91536 319
Záväzky z obchodného styku 71,002 6382 6192 59649,00
Zisk pred zdanením 87 45088 63666 97869 94277 064
Zmena EBIT 0,97891,340,95760,90761,90