AUTO LOGISTIC SYSTEM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 1 081 6071 744 247585 486229 741
Bankové úvery 16,0017,0017,0017,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,51180,91880,96030,9274
Bežné bankové úvery 16,0017,0017,0017,00
Časové rozlíšenie aktív 0,0000363,00363,00363,00
Časové rozlíšenie pasív 147,00146,0073,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0129-0,29220,32572,25
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,05-12,31-25,10-13,62
Celkové tržby -405 7173 531 2056 156 0567 545 731
Celkový dlh 2 113 1971 898 283609 701247 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 195-34 493-79 552-71 642
Čistá marža, Zisková marža, ROS 2,16-0,0368-0,0010-0,0044
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 21134 51079 56971 659
Čistý cash flow -13 299-45 0597 91040 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -877 555-127 014-3 202-30 592
Čistý zisk -877 555-129 894-6 082-33 488
Čistý zisk v minulom roku -129 894-6 082-33 488-12 120
Cudzie zdroje 1 031 737154 18224 28818 206
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 896
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 896960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 896
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -953,98183,3230,247,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -807,27165,8320,497,62
Doba obratu aktív -973,06187,0635,0311,11
Doba obratu pohľadávok -953,98183,3230,247,63
Doba splácania záväzkov 1 649201,8136,6712,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1 901203,5736,4711,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 608196,3236,3412,11
EBIT v minulom roku -127 014-3 202-30 592-11 160
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -877 555-127 014-3 202-30 592
EBITDA -876 988-125 249-1 505-28 397
EBITDA marža 2,16-0,0355-0,0002-0,0038
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -876 988-125 249-1 505-28 397
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0227-0,8994-0,0947
Finančná páka -1,05-11,31-24,11-12,62
Finančné účty 21 21134 51079 56971 659
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,95390,08840,04150,0792
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,9539-0,0884-0,0415-0,0792
Hrubá marža 2,16-0,01230,0009-0,0027
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -877 276-126 493-2 735-30 523
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,951,091,041,08
Krátkodobé pohľadávky 1 060 3961 709 374505 554157 719
Krátkodobé záväzky 2 113 0691 898 154609 572247 715
Náklady na predaný tovar 470 2573 446 8496 095 3967 565 973
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 467 7623 433 1146 067 7157 365 050
Obežný majetok 1 081 6071 743 884585 123229 378
Obrat aktív -0,37511,9510,4232,84
Obrat obežného majetku -0,37511,9510,4332,90
Osobné náklady 0,0000-3,001 5941 402
Ostatné náklady na finančnú činnosť 288,001 2441 2302 126
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 061 3551 846 512604 036244 271
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -877 555-129 894-6 082-33 488
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85060,84260,25061,84
Podiel EBIT k aktívam -0,8113-0,0728-0,0055-0,1332
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8115-0,0728-0,0055-0,1332
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,85070,82450,13251,70
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,87-0,01260,0010-0,0027
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000014 4633,64-14,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000014 4633,64-14,44
Pohľadávky z obchodného styku 897 3201 546 321342 507157 628
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51180,91880,96030,9274
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -77,58-3,423,070,4451
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,951,091,041,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,05-12,31-25,10-13,62
Pridaná hodnota -875 974-43 3895 798-20 242
Primárna platobná neschopnosť 2,301,191,761,55
Rentabilita aktív, ROA -0,8113-0,0745-0,0104-0,1458
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85060,84250,25041,84
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,41-15,16-405,12-8,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,41-15,16-405,12-8,73
Služby 2 49513 54223 808198 246
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 081 6071 744 247585 486229 741
Spotreba materiálu… 0,0000193,003 8732 677
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16,0017,0017,0017,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -405 7173 403 4606 101 1947 545 731
Tržby z predaja tovaru -405 7173 403 4605 938 1557 545 731
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000163 0390,0000
Účtovný cash flow -13 299-45 0597 91040 903
Úročený dlh 16,0017,0017,0017,00
Vlastné imanie -1 031 737-154 182-24 288-18 206
Všetky záväzky 2 113 1971 898 283609 701247 947
Výsledok hospodárenia -876 988-125 249-1 505-28 397
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -876 988-125 249-1 505-28 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -877 555-129 894-6 082-33 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -129 894-6 082-33 488-12 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -877 555-127 014-3 202-30 592
Záväzky 2 113 1971 898 283609 701247 947
Záväzky z obchodného styku 2 061 3551 846 512604 036244 271
Zisk pred zdanením -877 555-127 014-3 202-30 592
Zmena EBIT 6,9139,670,10472,74