AFS Visicom Slovakia a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 482 3274 186 1044 623 4198 943 63311 070 164
Aktivácia 728 815562 333581 918389 50559 641
Bankové úvery 2 1470,0000120,002 8741 551
Bežná likvidita III. stupeň 1,972,321,742,264,97
Bežné bankové úvery 2 1470,0000120,002 8741 551
Časové rozlíšenie aktív 362 622702 97875 538172 384506 159
Časové rozlíšenie pasív 81 157112 977130 496152 849155 167
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,18070,0704-0,04881,50-0,1742
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2664-0,2001-0,2556-4,540,1386
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,171,12-2,2311,0530,58
Celkové tržby 7 788 7189 427 5954 687 3484 361 1012 147 178
Celkový dlh 2 373 9132 149 6828 135 5108 061 34410 569 412
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -407 831-43 750-179 032-353 951-1 445 980
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,01330,1661-0,93270,0880-0,0957
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 409 97843 750179 152356 8251 447 531
Čistý cash flow 366 228-135 402-177 673-1 090 70660 188
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 348 3712 234 210-5 071 017882 637-333 055
Čistý zisk 103 8121 566 033-4 372 027383 855-205 488
Čistý zisk v minulom roku 1 566 033-4 372 027383 855-205 4881 397 664
Cudzie zdroje -2 027 257-1 923 4453 642 587-729 440-345 585
Daň z príjmov 174 233421 646-994 977189 972-287 195
Daň z príjmov v minulom roku 421 646-994 977189 972-287 195401 479
Daň z príjmov z bežnej činnosti 174 233421 646-994 977189 972-287 195
Dlhodobé pohľadávky 252 670426 903701 1780,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,8244,45105,0033,06172,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,7839,40100,9528,04140,04
Doba obratu aktív 231,96172,46413,49825,861 954
Doba obratu pohľadávok 121,9062,04167,7133,06172,81
Doba obratu zásob 0,0000267,710,00007 4455 637
Doba splácania záväzkov 78 11128 1930,0000278 470381 137
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,1527,8862,1822,1976,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 27 64311 1420,000058 833221 502
EBIT v minulom roku 2 234 210-5 071 017882 637-333 0552 078 271
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 348 3712 234 210-5 071 017882 637-333 055
EBITDA 3 078 6524 511 1117 054 6821 799 055983 579
EBITDA marža 0,39530,47851,510,41250,4581
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 078 6524 511 1117 054 6821 799 055983 579
Efektívna daňová sadzba 0,62660,21210,18540,33110,5829
Finančná páka 2,212,18-1,2712,2632,03
Finančné účty 409 97843 750179 152356 8251 447 531
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4523-0,45950,7879-0,0816-0,0312
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45230,4595-0,78790,08160,0312
Hrubá marža 0,69950,69400,73430,82940,8014
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 072 2744 505 0447 048 2021 791 116996 808
Krátkodobé pohľadávky 2 102 9011 079 0091 174 067357 970979 143
Krátkodobé záväzky 1 374 976676 635695 237240 323434 392
Krytie dlhovej služby 21,2612,7816,543,903,07
Nákladové úroky 70 326246 531295 987308 810159 628
Nákladové úroky v minulom roku 246 531295 987308 810159 628279 128
Náklady na predaný tovar 1 605 1232 317 122639 104335 744347 251
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 4258 7600,0000315,00416,00
Neobežný majetok 1 354 1561 927 0392 487 0598 050 0298 130 906
Obežný majetok 2 765 5491 556 0872 060 822721 2202 433 099
Obrat aktív 1,572,120,88270,44200,1868
Obrat neobežného majetku 5,214,601,640,49100,2543
Obrat obežného majetku 2,555,691,985,480,8500
Obrat zásob 0,00001,360,00000,04900,0647
Odpisy 2 678 4822 427 57812 342 194806 978623 036
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 339 2411 213 7896 171 097403 489311 518
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 339 2411 213 7896 171 097403 489311 518
Osobné náklady 3 705 1073 242 6852 554 0432 221 4031 015 436
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3786 0676 480119 6842 771
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000111 7170,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 486 593267 41693 58450 774242 073
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 782 2943 993 6117 970 1671 190 833417 548
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05120,81421,200,5242-0,5920
Podiel EBIT k aktívam 0,07770,5337-1,100,0987-0,0301
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07920,5485-1,130,1004-0,0305
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11510,6578-1,340,1032-0,0318
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68010,49560,74200,61420,5901
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 847,96746,870,000011 4834 137
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,472,021,351,631,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85351,150,23111,191,05
Pohľadávky z obchodného styku 1 406 422956 2861 128 736303 713793 450
Pohotová likvidita II. stupeň 1,972,311,732,244,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,5414,21-20,500,6688-5,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,21-0,5492-0,6003-3,530,3771
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52960,51351,760,90140,9548
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,171,12-2,2311,0530,58
Pridaná hodnota 5 448 1566 542 6233 442 1343 617 0331 720 821
Rentabilita aktív, ROA 0,02320,3741-0,94560,0429-0,0186
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05120,81421,200,5262-0,5946
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28110,05540,21690,90102,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,77110,47651,154,4810,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,77110,47651,154,4810,75
Služby 2 305 2492 831 8411 186 171684 879384 172
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 482 3274 186 1044 623 4198 943 63311 070 164
Spotreba materiálu… 22 26438 85434 85140 05522 304
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 1470,0000120,002 8741 551
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 728 8150,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 053 2798 859 7454 081 2383 952 7912 076 072
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000014,008 000
Tržby z predaja tovaru 0,000011 6380,0000430,00465,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 053 2798 848 1074 081 2383 952 3472 067 607
Účtovný cash flow 366 228-135 402-177 673-1 090 70660 188
Úročený dlh 2 1470,0000120,002 8741 551
Úrokové krytie 4,959,06-17,132,86-2,09
Vlastné imanie 2 027 2571 923 445-3 642 587729 440345 585
Všetky záväzky 2 373 9132 149 6828 135 5108 061 34410 569 412
Výnosy budúcich období krátkodobé 74 501106 417130 496152 849160 765
Výsledok hospodárenia 400 1702 083 533-5 287 512991 680362 494
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 400 1702 083 533-5 287 512991 680362 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 103 8121 566 033-4 372 027383 855-205 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 566 033-4 372 027383 855-205 4881 397 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 278 0451 987 679-5 367 004573 827-492 683
Zásoby 0,00006 4256 4256 4256 425
Záväzky 2 373 9132 149 6828 135 5108 061 34410 569 412
Záväzky z obchodného styku 486 593267 41693 58450 774252 452
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000010 379
Zisk pred zdanením 278 0451 987 679-5 367 004573 827-492 683
Zmena EBIT 0,1559-0,4406-5,75-2,65-0,1603
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000411,006 049

Činnosti firmy
Organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu..
Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru a výpočtovej techniky
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Fotografické služby
Kúpa a predaj motorových vozidiel
Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
Kancelárske a administratívne práce
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom motorových vozidiel
Automatizované spracovanie dát
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej..
Kompletizácia zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Upratovacie a čistiace práce
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vedenie účtovníctva
Prenájom zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Sprostredkovanie obchodu a služieb