News and Media Holding a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 57 152 85052 999 98455 720 96860 036 130
Aktivácia 0,00000,00000,0000540,00
Bankové úvery 0,000035 193 34038 839 67041 505 833
Bežná likvidita III. stupeň 1,190,66910,71631,22
Bežné bankové úvery 0,00003 753 0963 660 4022 676 565
Časové rozlíšenie aktív 270 408225 214369 7740,0000
Časové rozlíšenie pasív 2 333 5681 808 0621 978 6150,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10870,32295,88-0,5819
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,7241,06504,2712,68
Celkové tržby 27 438 91527 637 27528 314 24029 054 034
Celkový dlh 43 202 43749 974 68453 635 98955 648 664
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 797 37033 658 34336 911 65138 952 668
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 797 3701 534 9971 928 0192 553 165
Čistý cash flow 1 262 373-393 022-625 1462 553 165
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -923 983-4 590 883-2 048 564-2 663 028
Čistý zisk -2 900 393-6 809 690-4 281 102-5 611 917
Čistý zisk v minulom roku -6 809 690-4 281 102-5 611 917-28 117
Cudzie zdroje -11 616 845-1 217 238-106 364-4 387 466
Daň z príjmov 161 764-45 0652 9052 981
Daň z príjmov v minulom roku -45 0652 9052 9810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 161 764-45 0652 9052 981
Dlhodobé bankové úvery 0,000031 440 24435 179 26838 829 268
Dlhodobé pohľadávky 2 635 359152 1664 1162 058
Dlhodobý dlh 0,000031 440 24435 179 26838 829 268
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,6772,2367,98106,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,8971,8567,9165,85
Doba obratu aktív 766,37707,24721,49758,37
Doba obratu pohľadávok 141,0174,2668,04106,96
Doba obratu zásob 0,00000,000021 4523 203
Doba splácania záväzkov 0,00000,00003 584 838175 087
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,0869,3563,9781,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00002 811 94389 577
EBIT v minulom roku -4 590 883-2 048 564-2 663 028-28 117
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -923 983-4 590 883-2 048 564-2 663 028
EBITDA 6 161 8354 568 5004 527 4381 354 923
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 161 8354 568 5004 527 4381 354 923
Finančná páka 4,9243,54523,8713,68
Finančné účty 2 797 3701 534 9971 928 0192 553 165
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 331 0844 961 5154 657 1571 180 996
Krátkodobé pohľadávky 7 880 6475 412 7065 250 3858 465 282
Krátkodobé záväzky 6 941 9045 197 4264 940 2016 485 407
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00003 318 023
Krytie dlhovej služby 2,071,431,470,4599
Materiál 47 49414 77717 2190,0000
Nákladové úroky 1 814 6462 263 8722 229 6332 945 908
Nákladové úroky v minulom roku 2 263 8722 229 6332 945 9080,0000
Náklady na predaný tovar 15 843 46217 097 64617 071 44417 986 142
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000503,0013 520
Neobežný majetok 43 482 11245 649 13848 139 11248 896 985
Obežný majetok 13 400 3307 125 6327 212 08211 139 145
Obrat aktív 0,47630,51610,50590,4813
Obrat neobežného majetku 0,62600,59920,58560,5909
Obrat obežného majetku 2,033,843,912,59
Odpisy 6 651 1469 170 4366 507 9243 828 029
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 422 0735 586 6123 647 7123 828 029
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 229 0733 583 8242 860 2120,0000
Osobné náklady 8 332 3068 734 6149 194 6579 292 232
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 15324 53718 905252 919
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,0080,000,000072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 385 1754 166 6513 875 0890,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 750 7532 360 7462 226 822-1 783 888
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73240,85170,82720,8505
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000022 099808,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,171,211,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75930,57280,70790,8327
Pohľadávky z obchodného styku 7 673 4065 384 2485 244 8475 213 341
Pohotová likvidita II. stupeň 1,180,66670,71351,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,203,100,1701-1,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,6957-0,1736-0,28040,8667
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,66400,69700,6913
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75590,94290,96260,9269
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,7241,06504,2712,68
Pridaná hodnota 11 376 83410 255 31911 115 84610 925 128
Primárna platobná neschopnosť 0,64320,77390,73880,6364
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2497-5,59-40,25-1,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,0110,9411,8541,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,0110,9411,8541,07
Služby 15 104 02116 267 97716 438 50717 165 562
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 152 85052 999 98455 720 96860 036 130
Spotreba materiálu… 738 486828 312628 779807 600
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000035 193 34038 839 67041 505 833
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 681 49627 561 70128 263 58331 378 339
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 365 0000,00000,00002 443 905
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 96 200208 73674 31239 460
Tržby z predaja tovaru 300,000,000043,0034 030
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 219 99627 352 96528 189 22828 860 944
Účtovný cash flow 1 262 373-393 022-625 1462 553 165
Úročený dlh 0,000035 193 34038 839 67041 505 833
Úrokové krytie -0,5092-2,03-0,9188-0,9040
Vlastné imanie 11 616 8451 217 238106 3644 387 466
Všetky záväzky 43 202 43749 974 68453 635 98955 648 664
Výnosy budúcich období dlhodobé 17 05318 46215 7430,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 143 178922 964833 9120,0000
Výsledok hospodárenia -465 491-4 554 125-2 047 031-2 468 771
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -465 491-4 554 125-2 047 031-2 468 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 900 393-6 809 690-4 281 102-5 611 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 809 690-4 281 102-5 611 917-28 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 738 629-6 854 755-4 278 197-5 608 936
Zásoby 86 95425 76329 562118 640
Záväzky 43 202 43749 974 68453 635 98955 648 664
Záväzky z obchodného styku 4 935 7434 166 6513 875 0893 318 023
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3 1340,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 547 4340,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 738 629-6 854 755-4 278 197-5 608 936
Zmena EBIT 0,20132,240,769394,71
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -955,00-1 357-3 6550,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -955,00-1 357-3 6550,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 72 380160 925140 85735 125