AeroMobil R&D, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 91 015 50886 777 63782 469 34576 002 63976 033 994
Aktivácia 3 555 3173 913 5933 759 3050,00000,0000
Bankové úvery 849 586354 5600,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,03790,06330,11370,18800,8800
Bežné bankové úvery 849 586354 5600,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 129 007213 327168 021116 40911 124
Časové rozlíšenie pasív 34 42496 806159 117273 255652 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0002-0,01870,0315-0,64291,29
Celkové tržby 4 034 8933 980 1985 009 8763 049 081861 201
Celkový dlh 9 193 8937 699 7694 439 6421 989 913973 542
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 848 833352 458-138 128-1 194-1 225 970
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 753,002 102138 1281 1941 225 970
Čistý cash flow -1 349-136 026136 934-1 224 7761 225 970
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 340-532 805-321 360-621 204-97 885
Čistý zisk -646 296-924 524-368 885-668 981-98 988
Čistý zisk v minulom roku -924 524-368 885-668 981-98 9880,0000
Cudzie zdroje -81 787 191-78 981 062-77 870 586-73 739 471-74 408 452
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00969,007,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00969,007,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00969,007,00
Dlhodobé pohľadávky 318 47668 3850,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 192,38108 415778,140,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 177,5085 181630,200,00000,0000
Doba obratu aktív 79 98234 428 084311 5300,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 472,25135 546778,140,00000,0000
Doba splácania záväzkov 18 947 89144 944 2560,00005 308 4430,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 2992 882 29516 4150,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 339 0254 012 5070,00001 424 7010,0000
EBIT v minulom roku -532 805-321 360-621 204-97 8850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 340-532 805-321 360-621 204-97 885
EBITDA 251 169-317 904-175 825-528 881-97 133
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 251 169-317 904-175 825-528 881-97 133
Finančná páka 1,111,101,061,031,02
Finančné účty 753,002 102138 1281 1941 225 970
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8986-0,9102-0,9442-0,9702-0,9786
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89860,91020,94420,97020,9786
Hrubá marža 0,70470,62450,3538-0,4121-0,5870
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 234 666-327 367-177 241-530 496-97 512
Krátkodobé pohľadávky 218 919273 265205 993291 999170 444
Krátkodobé záväzky 8 305 9257 264 9624 345 4201 905 222947 404
Krytie dlhovej služby 0,3385-0,6507-0,8548-1,65-0,1487
Nákladové úroky 707 636391 71946 56546 8081 096
Nákladové úroky v minulom roku 391 71946 56546 8081 0960,0000
Náklady na predaný tovar -2 428 158-2 484 572-1 675 9281 256 659505 540
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 160,0059,000,0000131,000,0000
Neobežný majetok 90 348 35386 220 55881 957 20375 593 03774 626 456
Obežný majetok 538 148343 752344 121293 1931 396 414
Obrat obežného majetku 0,77180,00270,28080,00000,0000
Odpisy 186 392189 282161 71684 0540,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 93 19694 64180 85842 0270,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 93 19694 64180 85842 0270,0000
Osobné náklady 2 738 2832 925 5563 130 8522 315 574448 984
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 5039 4631 4161 615381,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 586 970648 597581 546511 33150 152
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -459 904-735 242-207 169-584 927-98 988
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96301,181,77-1,84-0,8881
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0003-0,03420,0273-0,40171,42
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 17 77242 1270,0000-9 5930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,040,84960,5662-0,5427-1,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97220,79800,5383-0,5237-1,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0032-147,851,420,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 201 990214 704166 829148 41375 367
Pohotová likvidita II. stupeň 0,03790,06330,11370,18800,8800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 60 628580,63-568,6760,21-60,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0019-0,34732,94-26,171 119
Pridaná hodnota 2 843 5092 485 4921 772 552-1 256 659-505 540
Primárna platobná neschopnosť 2,913,023,493,450,6654
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00010,00030,03070,00050,7665
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 36,60-24,22-25,25-3,76-10,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 36,60-24,22-25,25-3,76-10,02
Služby 1 116 9971 387 4731 968 7841 086 407475 261
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 015 50886 777 63782 469 34576 002 63976 033 994
Spotreba materiálu… 10 00241 489114 593170 12130 279
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 849 586354 5600,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 3 555 3170,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 415 351920,0096 6240,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 415 351920,0096 6240,00000,0000
Účtovný cash flow -1 349-136 026136 934-1 224 7761 225 970
Úročený dlh 849 586354 5600,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0867-1,36-6,90-13,27-89,31
Vlastné imanie 81 787 19178 981 06277 870 58673 739 47174 408 452
Všetky záväzky 9 193 8937 699 7694 439 6421 989 913973 542
Výnosy budúcich období krátkodobé 34 42496 806159 117273 255652 000
Výsledok hospodárenia 64 777-507 186-337 541-612 935-97 133
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 64 777-507 186-337 541-612 935-97 133
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -646 296-924 524-368 885-668 981-98 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -924 524-368 885-668 981-98 9880,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -646 296-924 524-367 925-668 012-98 981
Záväzky 9 193 8937 699 7694 439 6421 989 913973 542
Záväzky z obchodného styku 586 970648 597581 546511 33150 152
Zisk pred zdanením -646 296-924 524-367 925-668 012-98 981
Zmena EBIT -0,11511,660,51736,350,0000