HB REAVIS Finance SK III s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 89 148 78689 063 83588 947 88325 120 6474 803
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,150,97951,340,9423
Časové rozlíšenie pasív 905 569905 568905 56857 5340,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3571-0,4243-1,89-3,0810,35
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,742,62-0,88952,060,9423
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 429,99697,44-3 0061 157-11,35
Celkový dlh 88 038 47288 032 04588 071 61025 041 4645 267
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 87 857 12587 930 24687 983 80824 928 537-4 803
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 142 87569 75416 19271 4634 803
Čistý cash flow 73 12153 562-55 27166 6604 803
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 067 6933 066 4871 674 984-19 868-5 464
Čistý zisk 78 52285 517-50 944-77 887-5 464
Čistý zisk v minulom roku 85 517-50 944-77 887-5 4640,0000
Cudzie zdroje -204 745-126 22229 295-21 649464,00
Daň z príjmov 16 6718 4702 894485,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 4702 894485,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 6718 4702 894485,000,0000
Dlhodobý dlh 88 000 00088 000 00088 000 00025 000 0000,0000
EBIT v minulom roku 3 066 4871 674 984-19 868-5 4640,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 067 6933 066 4871 674 984-19 868-5 464
EBITDA -21 688-24 353-45 684-53 529-5 433
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 688-24 353-45 684-53 529-5 433
Finančná páka 435,41705,61-3 0361 160-10,35
Finančné účty 142 87569 75416 19271 4634 803
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -36 807-38 013-91 726-67 396-5 464
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00030,00020,00070,00131,06
Krátkodobé pohľadávky 1 005 911994 081931 69149 1840,0000
Krátkodobé záväzky 26 69820 47062 13432 2945 097
Krytie dlhovej služby -0,0073-0,0082-0,0265-0,93040,0000
Nákladové úroky 2 972 5002 972 5001 723 03457 5340,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 972 5001 723 03457 5340,00000,0000
Náklady na predaný tovar 19 46921 88343 24751 4875 267
Neobežný majetok 88 000 00088 000 00088 000 00025 000 0000,0000
Obežný majetok 1 148 7861 063 835947 883120 6474 803
Osobné náklady 1 9762 4372 4371 9760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 11913 6601 255 042488 86731,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 209 000475 0000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 00012 0005 24026 9905 097
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 52285 517-50 944-77 887-5 464
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00090,0010-0,0006-0,003111,78
Podiel EBIT k aktívam 0,03440,03440,0188-0,0008-1,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,03480,03480,0190-0,0008-1,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03480,03480,0190-0,000818,59
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00160,00080,00020,00281,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -9,85-8,98-17,75-26,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -9,85-8,98-17,75-26,060,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000054,001 6840,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,150,97951,340,9423
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,80-2,36-0,5300-0,32480,0966
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,02460,0180-0,03211,160,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98750,98840,99010,99681,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 429,99697,44-3 0061 157-11,35
Pridaná hodnota -19 469-21 883-43 247-51 487-5 267
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00001 06918,270,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00090,0010-0,0006-0,0031-1,14
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38350,67751,74-3,6011,78
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15330,07530,01670,79560,9423
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4 059-3 615-1 928-467,81-0,9694
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4 059-3 615-1 928-467,81-0,9694
Služby 19 45521 88343 24751 4585 267
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 148 78689 063 83588 947 88325 120 6474 803
Spotreba materiálu… 14,000,00000,000029,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 88 000 00088 000 00088 000 00025 000 0000,0000
Účtovný cash flow 73 12153 562-55 27166 6604 803
Úročený dlh 88 000 00088 000 00088 000 00025 000 0000,0000
Úrokové krytie 1,031,030,9721-0,34530,0000
Vlastné imanie 204 745126 222-29 29521 649-464,00
Všetky záväzky 88 038 47288 032 04588 071 61025 041 4645 267
Vydané dlhopisy 88 000 00088 000 00088 000 00025 000 0000,0000
Výsledok hospodárenia -21 688-24 353-45 684-53 529-5 433
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 688-24 353-45 684-53 529-5 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 78 52285 517-50 944-77 887-5 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 85 517-50 944-77 887-5 4640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 95 19393 987-48 050-77 402-5 464
Záväzky 88 038 47288 032 04588 071 61025 041 4645 267
Záväzky z obchodného styku 12 25012 00057 74030 7605 097
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 250,000,000052 5003 7700,0000
Zisk pred zdanením 95 19393 987-48 050-77 402-5 464
Zmena EBIT 1,001,83-84,313,640,0000