GoLiberty s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 32 63030 06112 96911 5978 714
Bankové úvery 813,000,00000,00000,00006,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,691,7619,986,367,25
Bežné bankové úvery 813,000,00000,00000,00006,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7139-0,1205-0,2180-0,7908-0,8271
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51200,09184,144,245,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,461,310,05270,18660,1600
Celkové tržby 9 85718 69318 6929 92011 830
Celkový dlh 19 34117 064649,001 8241 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 674-1 566-2 686-7 728-6 207
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 4871 5662 6867 7286 213
Čistý cash flow 9 4871 5662 6867 7286 213
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 463,00203,003 0642 8132 200
Čistý zisk 292,00160,002 5462 2611 720
Čistý zisk v minulom roku 160,002 5462 2611 720770,00
Cudzie zdroje -13 289-12 997-12 320-9 773-7 512
Daň z príjmov 78,0043,00518,00552,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 43,00518,00552,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 78,0043,00518,00552,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 856,97556,39200,99142,4477,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,85106,030,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 208586,97253,49426,96268,86
Doba obratu pohľadávok 856,97556,39200,99142,4477,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 686,08333,1912,6967,1536,90
EBIT v minulom roku 203,003 0642 8132 2001 250
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 463,00203,003 0642 8132 200
EBITDA 921,00300,003 1782 9072 348
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 921,00300,003 1782 9072 348
Finančná páka 2,462,311,051,191,16
Finančné účty 9 4871 5662 6867 7286 213
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4073-0,4324-0,9500-0,8427-0,8621
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40730,43240,95000,84270,8621
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 463,00203,003 0642 8132 200
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56780,56760,05000,15730,1373
Krátkodobé pohľadávky 23 14328 49510 2833 8692 501
Krátkodobé záväzky 18 52817 064649,001 8241 196
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 6415 499104,00956,00576,00
Krytie dlhovej služby 9,900,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 93,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 8 43617 93315 1926 6849 240
Obežný majetok 32 63030 06112 96911 5978 714
Obrat aktív 0,30210,62181,440,85491,36
Obrat obežného majetku 0,30210,62181,440,85491,36
Osobné náklady 324,00324,00322,00329,00242,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 458,0097,00114,0094,00148,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 292,00160,002 5462 2611 720
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,29070,05210,20710,66640,7130
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,96250,08380,14370,77900,5252
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,392,3510,819,8210,70
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,392,3510,819,8210,70
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,96250,08380,14380,77950,5252
Pohľadávky z obchodného styku 50,005 4300,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,691,7619,986,367,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-8,30-4,59-1,26-1,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 102,010,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59270,56760,05000,15730,1379
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,461,310,05270,18660,1600
Pridaná hodnota 1 421760,003 4823 2302 590
Primárna platobná neschopnosť 132,821,010,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49050,09184,144,245,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,0056,880,20420,62750,5119
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,0056,880,20420,62750,5119
Služby 8 43617 03415 1925 9069 240
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 63030 06112 96911 5978 714
Spotreba materiálu… 0,0000899,000,0000778,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 813,000,00000,00000,00006,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 85718 69318 6749 91411 830
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 85718 69318 6749 91411 830
Účtovný cash flow 9 4871 5662 6867 7286 213
Úročený dlh 813,000,00000,00000,00006,00
Úrokové krytie 4,980,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 13 28912 99712 3209 7737 512
Všetky záväzky 19 34117 064649,001 8241 202
Výsledok hospodárenia 921,00300,003 1782 9072 348
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 921,00300,003 1782 9072 348
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 292,00160,002 5462 2611 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 160,002 5462 2611 720770,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 370,00203,003 0642 8132 200
Záväzky 19 34117 064649,001 8241 202
Záväzky z obchodného styku 6 6415 499104,00956,00576,00
Zisk pred zdanením 370,00203,003 0642 8132 200
Zmena EBIT 2,280,06631,091,281,76