Silver OWL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 3174 3174 3174 3174 957
Bankové úvery 1,00006,003,002,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,423,433,688,278,00
Bežné bankové úvery 1,00006,003,002,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,41-1,41-1,37-1,14-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,423,453,698,308,00
Celkový dlh 1 2641 2571 174522,00620,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 316-4 311-4 314-4 315-4 957
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 3174 3174 3174 3174 957
Čistý cash flow 4 3174 3174 3174 3174 957
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7,00-83,00-172,00-63,00-89,00
Čistý zisk -7,00-83,00-652,00-543,00-569,00
Čistý zisk v minulom roku -83,00-652,00-543,00-569,00-94,00
Cudzie zdroje -3 053-3 060-3 143-3 795-4 337
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -83,00-172,00-63,00-89,00-94,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7,00-83,00-172,00-63,00-89,00
EBITDA 0,00000,0000-101,000,0000-32,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-101,000,0000-32,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-2,79-7,62-5,39
Finančná páka 1,411,411,371,141,14
Finančné účty 4 3174 3174 3174 3174 957
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7072-0,7088-0,7281-0,8791-0,8749
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70720,70880,72810,87910,8749
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7,00-83,00-172,00-63,00-89,00
Krátkodobé záväzky 1 2631 2511 171520,00620,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 87,0087,0087,0087,0087,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,000032,00
Obežný majetok 4 3174 3174 3174 3174 957
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7,0083,0071,0063,0057,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7,00-83,00-652,00-543,00-569,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,423,433,688,278,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7072-0,7088-0,7281-0,8791-0,8749
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-32,00
Rýchla likvidita I. stupeň 3,423,433,688,278,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-11,620,0000-19,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-11,620,0000-19,38
Služby 0,00000,00000,00000,000032,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 3174 3174 3174 3174 957
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1,00006,003,002,000,0000
Účtovný cash flow 4 3174 3174 3174 3174 957
Úročený dlh 1,00006,003,002,000,0000
Vlastné imanie 3 0533 0603 1433 7954 337
Všetky záväzky 1 2641 2571 174522,00620,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-101,000,0000-32,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-101,000,0000-32,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7,00-83,00-652,00-543,00-569,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -83,00-652,00-543,00-569,00-94,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7,00-83,00-172,00-63,00-89,00
Záväzky 1 2641 2571 174522,00620,00
Záväzky z obchodného styku 87,0087,0087,0087,0087,00
Zisk pred zdanením -7,00-83,00-172,00-63,00-89,00
Zmena EBIT 0,08430,48262,730,70790,9468