ORAVA live, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 8509 80810 6819 2028 937
Bežná likvidita III. stupeň 22,54163,4719,5315,164,96
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03-0,9930-1,04-1,08-0,2432
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 22,25161,3319,2914,930,9090
Celkové tržby 23,000,00002 6602 96812 870
Celkový dlh 437,0060,00547,00807,002 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 722-9 680-10 553-9 063-1 638
Čistá marža, Zisková marža, ROS -14,570,00000,65380,55930,1874
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 7229 68010 5539 0631 638
Čistý cash flow 9 7229 68010 5539 0631 638
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -335,00-386,002 2192 1402 892
Čistý zisk -335,00-386,001 7391 6602 412
Čistý zisk v minulom roku -386,001 7391 6602 412-234,00
Cudzie zdroje -9 413-9 748-10 134-8 395-6 735
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000017,9719,97291,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000017,9718,39290,09
Doba obratu aktív 0,00000,00001 4991 322357,44
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000017,9719,97291,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000076,7987,2372,07
EBIT v minulom roku -386,002 2192 1402 892246,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -335,00-386,002 2192 1402 892
EBITDA -258,00-315,002 2902 2182 963
EBITDA marža -11,220,00000,86090,74730,2302
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -258,00-315,002 2902 2182 963
Finančná páka 1,051,011,051,101,33
Finančné účty 9 7229 68010 5539 0631 638
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9556-0,9939-0,9488-0,9123-0,7536
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95560,99390,94880,91230,7536
Hrubá marža -12,220,00000,86540,63810,4005
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -335,00-386,002 2192 1402 892
Krátkodobé pohľadávky 128,00128,00128,00139,007 299
Krátkodobé záväzky 437,0060,00547,00607,001 802
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000023,0030,0090,00161,00
Náklady na predaný tovar 281,00315,00298,00646,003 971
Obežný majetok 9 8509 80810 6819 2028 937
Obrat aktív 0,00000,00000,24340,27601,02
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,24340,27601,02
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00005 907
Ostatné náklady na finančnú činnosť 77,0071,0071,0078,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -335,00-386,001 7391 6602 412
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98700,98690,98800,98490,1833
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,00001,15
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 422,700,00003,973,050,1273
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00000,8727
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,00000,8727
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00004,063,570,1795
Pohľadávky z obchodného styku 128,00128,00128,00128,007 253
Pohotová likvidita II. stupeň 22,54163,4719,5315,164,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9682-1,01-0,9603-0,9263-4,11
Pridaná hodnota -281,00-315,002 3021 8945 155
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,17970,23440,70310,0222
Rýchla likvidita I. stupeň 22,25161,3319,2914,930,9090
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,69-0,19050,23890,36380,7432
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,69-0,19050,23890,36380,7432
Služby 281,00315,00298,00646,003 971
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 8509 80810 6819 2028 937
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00002 6002 5409 126
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00002 6002 5409 126
Účtovný cash flow 9 7229 68010 5539 0631 638
Vlastné imanie 9 4139 74810 1348 3956 735
Všetky záväzky 437,0060,00547,00807,002 202
Výsledok hospodárenia -258,00-315,002 2902 2182 963
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -258,00-315,002 2902 2182 963
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -335,00-386,001 7391 6602 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -386,001 7391 6602 412-234,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -335,00-386,002 2192 1402 892
Záväzky 437,0060,00547,00807,002 202
Záväzky z obchodného styku 0,000023,0030,0090,00161,00
Zisk pred zdanením -335,00-386,002 2192 1402 892
Zmena EBIT 0,8679-0,17401,040,740011,76