Nostravia 1 k. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 752 3831 538 893287 551426 959659 581
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,080,17000,30190,8199
Časové rozlíšenie aktív 3 8544 0832 4681 431439 197
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003 320
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,9712,90-1,25-1,51-4,40
Celkové tržby 2 118 8502 279 9402 672 9901 628 9182 387 982
Celkový dlh 1 660 0111 428 1961 430 2021 260 823849 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 082-71 958-30 963-246 196-67 705
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 08271 95830 963246 19667 705
Čistý cash flow -31 87640 995-215 233-53 742-7 659
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 467-31 563-305 907-661 490-121 775
Čistý zisk -18 325-31 658-308 787-663 171-124 655
Čistý zisk v minulom roku -31 658-308 787-663 17122 089-73 513
Cudzie zdroje -92 372-110 6971 142 651833 864192 782
Daň z príjmov 0,00000,00002 8801 6812 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8801 6811 2002 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8801 6812 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 257,83208,8916,8711,814,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,377,9116,8711,812,06
Doba obratu aktív 302,03246,6139,4396,61102,09
Doba obratu pohľadávok 257,83208,8916,8711,814,37
Doba obratu zásob 36,2741,3127,1639,2238,42
Doba splácania záväzkov 601,26534,32448,67613,37364,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 278,26220,62195,99285,12115,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 365,01499,81380,09570,06316,85
EBIT v minulom roku -31 563-305 907-661 49023 289-70 633
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 467-31 563-305 907-661 490-121 775
EBITDA -181 041-367 715-283 076-648 642-118 349
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -181 041-367 715-283 076-648 642-118 349
Finančná páka 18,9713,90-0,2517-0,5120-3,42
Finančné účty 40 08271 95830 963246 19667 705
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0527-0,07193,971,950,2923
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05270,0719-3,97-1,95-0,2923
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -192 989-375 998-289 627-652 562-105 868
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92130,89464,972,951,13
Krátkodobé pohľadávky 1 495 9421 303 457123 04352 21028 258
Krátkodobé záväzky 1 614 4961 376 6641 429 2671 260 145745 163
Krytie dlhovej služby -211,00-3 8710,00000,00000,0000
Materiál 14 97518 2686 0753 9757 549
Nákladové úroky 858,0095,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 95,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 674 4031 989 5642 380 3031 933 1431 941 922
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 980 089940 4231 162 734749 881745 680
Neobežný majetok 115 11852 95344 54546 55245 933
Obežný majetok 1 633 4111 481 857240 538378 976174 451
Obrat aktív 1,211,489,263,783,58
Obrat neobežného majetku 18,4043,0159,7534,6551,34
Obrat obežného majetku 1,301,5411,074,2613,52
Obrat zásob 10,068,8413,449,319,50
Odpisy 35 21419 57416 2068 9067 534
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 6079 7878 1034 4533 767
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 6079 7878 1034 4533 767
Osobné náklady 621 311642 960569 538325 437530 625
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 9488 2836 5513 9204 199
Ostatné záväzky z obchodného styku 980 1221 287 7551 210 8191 171 167647 306
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 889-12 084-292 581-654 265-117 121
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1984-0,28600,27020,79530,6466
Podiel EBIT k aktívam -0,0100-0,0205-1,06-1,55-0,1846
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0100-0,0205-1,06-1,55-0,1856
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1267-0,19460,26790,79391,37
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02290,04680,10770,57660,1026
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,402,232,02-1,021,27
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,45240,30630,2420-0,42670,5583
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,71360,44800,4941-0,98320,7845
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67530,43480,4804-0,95700,7735
Pohľadávky z obchodného styku 31 13449 385123 04352 21013 283
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95381,000,10950,23790,7150
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,90-2,70-5,31-15,52-25,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -37,15431,530,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94730,92814,972,951,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,9712,90-1,25-1,51-4,40
Pridaná hodnota 443 344288 061281 415-319 977416 287
Primárna platobná neschopnosť 31,4826,089,8422,4348,73
Rentabilita aktív, ROA -0,0105-0,0206-1,07-1,55-0,1890
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1984-0,28600,27020,79530,6466
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,17-3,88-5,05-1,94-7,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,17-3,88-5,05-1,94-7,17
Služby 381 405744 314913 235990 029860 332
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 752 3831 538 893287 551426 959659 581
Spotreba materiálu… 312 909304 827304 334193 233335 910
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 117 7472 277 6252 661 7181 613 1662 366 549
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00008 340
Tržby z predaja tovaru 1 507 3301 517 8101 604 7961 014 6041 006 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 610 417759 8151 056 922598 5621 352 171
Účtovný cash flow -31 87640 995-215 233-53 742-7 659
Úrokové krytie -20,36-332,240,00000,00000,0000
Vlastné imanie 92 372110 697-1 142 651-833 864-192 782
Všetky záväzky 1 660 0111 428 1961 430 2021 260 823849 043
Výsledok hospodárenia -216 255-387 289-299 282-657 548-117 543
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -216 255-387 289-299 282-657 548-117 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 325-31 658-308 787-663 171-124 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 658-308 787-663 17122 089-73 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -229 061-395 724-305 907-661 490-121 775
Zásoby 97 387106 44286 53280 57078 488
Záväzky 1 660 0111 428 1961 430 2021 260 823849 043
Záväzky z obchodného styku 980 1221 287 7551 210 8191 171 167647 306
Zisk pred zdanením -229 061-395 724-305 907-661 490-121 775
Zmena EBIT 0,55340,10320,4625-28,401,72