Povega s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 151 36874 09363 364774,006 374
Bežná likvidita III. stupeň 0,10660,00850,08460,13525,26
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98440,00240,8325-0,9424-0,8495
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07130,00020,0796-2,703,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -14,15-13,07-11,10-1,160,2346
Celkové tržby 184 734117 22146 54912 86910 298
Celkový dlh 162 88280 23269 6385 7251 211
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 3343 985-1 2233 896-4 386
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 33415,005 223104,004 386
Čistý cash flow 11 33415,005 223-4 6664 386
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 664894,00-579,00-2 647394,00
Čistý zisk -5 376135,00-1 323-3 135-87,00
Čistý zisk v minulom roku 135,00-1 323-3 135-187,000,0000
Cudzie zdroje 11 5146 1396 2744 951-5 163
Daň z príjmov 712,00759,00744,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 759,00744,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 712,00759,00744,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,5389,8818,8419,110,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,0689,8818,8419,110,0000
Doba obratu aktív 692,059 9391 78222,08225,92
Doba obratu pohľadávok 27,5389,8818,8419,110,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000121,85
Doba splácania záväzkov 39 5850,00003 33356,3074,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 726,4110 2261 84649,2042,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 8040,00000,00002,4529,36
EBIT v minulom roku 894,00-579,00-2 647294,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 664894,00-579,00-2 647394,00
EBITDA -103 591-12 472-10 857-2 440485,00
EBITDA marža -0,5608-0,1064-0,2332-0,18960,0471
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -103 591-12 472-10 857-2 440485,00
Efektívna daňová sadzba -0,15270,8490-1,28-0,18081,22
Finančná páka -13,15-12,07-10,10-0,15631,23
Finančné účty 11 33415,005 223104,004 386
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,07610,08290,09906,40-0,8100
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0761-0,0829-0,0990-6,400,8100
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 106 043216 35755 016-2 647394,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,051,031,042,230,1900
Krátkodobé finančné výpomoci 4 0004 0004 0004 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 6 021670,00670,00670,000,0000
Krátkodobé záväzky 158 88276 23265 6381 7251 211
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 2400,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-305,00485,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00008,001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00008,001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 95 16311 40319 19114 3698 304
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 4650,00007 18911 1835 955
Neobežný majetok 134 01373 40857 4710,00000,0000
Obežný majetok 17 355685,005 893774,006 374
Obrat aktív 0,52740,03670,204816,531,62
Obrat neobežného majetku 0,59570,03710,22580,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,603,972,2016,531,62
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00003,00
Odpisy 5 8073 5421 6780,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8073 5421 6780,00000,0000
Osobné náklady 11 987915,00958,00930,001 509
Ostatné náklady na finančnú činnosť 166,00171,00127,00207,0091,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000075,00479,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 431,003 677355,00-3 135-87,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7155-0,06310,58183,30-0,0169
Podiel EBIT k aktívam -0,03080,0121-0,0091-3,420,0618
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,03080,0121-0,0091-3,420,0618
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6207-0,41800,25462,780,0763
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07490,00020,08240,13440,6881
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7820-0,1054-0,1542-0,59160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -10,460,0000-0,8642-0,14060,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,28-9,49-6,49-1,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8615-1,95-2,36-1,690,0000
Pohľadávky z obchodného styku 670,00670,00670,00670,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10660,00850,08460,13523,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,02409,271,20-1,06-1,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-583,254 386
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,02640,05400,06315,170,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,081,081,107,400,1900
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -14,15-13,07-11,10-1,160,2346
Pridaná hodnota -15 329-8 682-6 213-1 5720,0000
Primárna platobná neschopnosť 10,810,00000,00000,11190,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,03550,0018-0,0209-4,05-0,0136
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4669-0,02200,21090,6332-0,0169
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06960,00020,07500,01823,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,57-6,43-6,41-2,352,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,57-6,43-6,41-2,352,50
Služby 50 4552 5735 7862 1831 829
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 151 36874 09363 364774,006 374
Spotreba materiálu… 43 2438 8306 2161 003520,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 0004 0004 0004 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 184 734117 22145 97812 79710 298
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 104 900114 50033 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000011 20812 79710 298
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 8342 7211 7700,00000,0000
Účtovný cash flow 11 33415,005 223-4 6664 386
Úročený dlh 4 0004 0004 0004 0000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-330,88394,00
Vlastné imanie -11 514-6 139-6 274-4 9515 163
Všetky záväzky 162 88280 23269 6385 7251 211
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,71550,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 4981 065-452,00-2 440485,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 4981 065-452,00-2 440485,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 376135,00-1 323-3 135-87,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 135,00-1 323-3 135-187,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 664894,00-579,00-2 655393,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 988
Záväzky 162 88280 23269 6385 7251 211
Záväzky z obchodného styku 7 2400,00000,000075,00479,00
Zisk pred zdanením -4 664894,00-579,00-2 655393,00
Zmena EBIT -5,22-1,540,2187-9,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000097 42120 9170,00000,0000