VP Group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 1545 2557 7606 7165 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,321,060,000013,990,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5741-4,55-1,0000-1,08-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,75740,28810,000013,990,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,758115,790,00000,07700,0000
Celkové tržby 98 177108 1346 4970,00000,0000
Celkový dlh 1 3604 9420,0000480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 030-1 424-7 760-6 716-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0301 4247 7606 7165 000
Čistý cash flow 1 0301 4247 7606 7165 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 874-5 2511 9530,00000,0000
Čistý zisk 1 481-6 2111 524-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,00001 7160,0000
Cudzie zdroje -1 794-313,00-7 760-6 236-5 000
Daň z príjmov 393,00960,00429,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,00484,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 393,00960,00429,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,901,860,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 11,7317,83435,960,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 7,901,860,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,0616,770,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000480,002 2000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 874-5 2511 9530,00000,0000
EBITDA 2 377-4 8771 9530,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 377-4 8771 9530,00000,0000
Finančná páka 1,7616,791,00001,081,0000
Finančné účty 1 0301 4247 7606 7165 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5688-0,0596-1,0000-0,9285-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56880,05961,00000,92851,0000
Hrubá marža 0,08880,04680,61070,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 874-5 2511 9530,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43120,94040,00000,07150,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 124547,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 3604 9420,0000480,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00003 5370,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 89 431102 5042 5290,00000,0000
Obežný majetok 3 1545 2557 7606 7165 000
Obrat aktív 31,1220,470,83720,00000,0000
Obrat obežného majetku 31,1220,470,83720,00000,0000
Osobné náklady 6 16010 2330,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 503,00374,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 481-6 2111 524-480,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8255-19,840,1964-0,07700,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,5942-0,99920,25170,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,5942-0,99920,25170,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,04-16,780,25170,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32660,27101,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70632,020,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01050,01321,190,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,420,49480,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,420,49480,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01050,01321,190,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,320,39880,000013,990,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,74-0,2198-1,0000-0,9285-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43120,94040,00000,07150,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,758115,790,00000,07700,0000
Pridaná hodnota 8 7215 0633 9680,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,4696-1,180,1964-0,07150,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8255-19,840,1964-0,07700,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,75740,28810,000013,990,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5722-1,010,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5722-1,010,00000,00000,0000
Služby 21 30744 750684,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 1545 2557 7606 7165 000
Spotreba materiálu… 68 12457 7541 8450,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 98 152107 5676 4970,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 98 152107 5676 4970,00000,0000
Účtovný cash flow 1 0301 4247 7606 7165 000
Vlastné imanie 1 794313,007 7606 2365 000
Všetky záväzky 1 3604 9420,0000480,000,0000
Výsledok hospodárenia 2 377-4 8771 9530,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 377-4 8771 9530,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 481-6 2111 524-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,00001 7160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 874-5 2511 9530,00000,0000
Zásoby 0,00003 2840,00000,00000,0000
Záväzky 1 3604 9420,0000480,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00003 5370,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 874-5 2511 9530,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00004,070,00000,0000