FFP LUMA L s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2017201620152014
Aktíva 9 94610 42611 0114 581
Bežná likvidita III. stupeň 0,000021,7222,9416,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,05-0,7967-1,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000021,7217,4616,24
Celkové tržby 0,000010,001 8450,0000
Celkový dlh 0,0000480,00490,00282,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 946-10 426-8 382-4 581
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-57,500,47640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 94610 4268 3824 581
Čistý cash flow 9 94610 4268 3824 581
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-95,001 359-701,00
Čistý zisk 0,0000-575,00879,00-701,00
Čistý zisk v minulom roku -575,00879,00-4 8530,0000
Cudzie zdroje -9 946-9 946-10 521-4 299
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000520,100,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00002 178188,87
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000520,100,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000011,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000094,9611,63
EBIT v minulom roku -95,001 359-4 3730,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-95,001 359-701,00
EBITDA 0,0000-95,001 443-688,00
EBITDA marža 0,0000-9,500,78210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-95,001 443-688,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-5,050,35320,0000
Finančná páka 1,00001,051,051,07
Finančné účty 9 94610 4268 3824 581
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9540-0,9555-0,9384
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,95400,95550,9384
Hrubá marža 0,0000-10,500,80000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-95,001 359-701,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00002 6290,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00282,00
Náklady na predaný tovar 0,0000105,00369,008 997
Obežný majetok 9 94610 42611 0114 581
Obrat aktív 0,00000,00000,16761,93
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,16761,93
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000084,0013,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-575,00879,00-701,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,76121,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001 0434,540,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00004,540,5175
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000021,7222,9416,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,9540-1,26-0,9384
Pridaná hodnota 0,0000-105,001 476-144,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000021,7217,4616,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-5,050,3396-0,4099
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-5,050,3396-0,4099
Služby 0,0000105,00369,001 931
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 94610 42611 0114 581
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00007 066
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 8458 853
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 8458 853
Účtovný cash flow 9 94610 4268 3824 581
Vlastné imanie 9 9469 94610 5214 299
Všetky záväzky 0,0000480,00490,00282,00
Výsledok hospodárenia 0,0000-95,001 443-688,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-95,001 443-688,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-575,00879,00-701,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -575,00879,00-4 8530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-95,001 359-701,00
Záväzky 0,0000480,00490,00282,00
Zisk pred zdanením 0,0000-95,001 359-701,00