Silards s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 416 7341 235 562793 253393 37758 738
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,071,101,171,35
Časové rozlíšenie aktív 140 11183 95023 19578,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 21,40-4,73-1,69-0,8776-0,6057
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,220,34080,16380,14820,2127
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,5113,8710,345,922,85
Celkové tržby 3 289 0234 291 2303 415 262851 3180,0000
Celkový dlh 394 2141 152 486723 306336 56043 470
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -144 229-626 135-233 372-114 880-9 248
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 144 229626 135233 372114 8809 248
Čistý cash flow -481 906392 763118 49249 8629 248
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 90916 76816 88420 02410 268
Čistý zisk 3 89013 13013 13015 57310 268
Čistý zisk v minulom roku 13 13013 13015 57325 9760,0000
Cudzie zdroje -22 520-83 076-69 947-56 817-15 268
Daň z príjmov 1 0193 6383 7544 4510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 6383 7544 4517 3260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0193 6383 7544 4510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,5435,8455,2186,0761,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,1435,7654,9684,6861,07
Doba obratu aktív 48,72105,0984,78168,6672,48
Doba obratu pohľadávok 5,5435,8455,2186,0761,07
Doba obratu zásob 261,11123,7224,7658,350,0000
Doba splácania záväzkov 1 2111 369889,80252,8856,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,0798,0377,30144,3053,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0421 311827,76222,680,0000
EBIT v minulom roku 16 76816 88420 02433 3020,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 90916 76816 88420 02410 268
EBITDA 71 4861 37241 25721 66214 596
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 71 4861 37241 25721 66214 596
Finančná páka 18,5114,8711,346,923,85
Finančné účty 144 229626 135233 372114 8809 248
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 58 985-3 12535 47516 10913 598
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94570,93280,91180,85560,7401
Krátkodobé pohľadávky 47 394421 337516 556200 75949 490
Krátkodobé záväzky 394 1091 152 486723 306336 56043 470
Náklady na predaný tovar 3 143 3074 288 2473 372 475828 046280 670
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 118 820307 230296 705485 78955 880
Obežný majetok 276 6231 151 612770 058393 29958 738
Obrat aktív 7,493,474,312,165,04
Obrat obežného majetku 11,293,734,442,165,04
Obrat zásob 1,402,9514,746,260,0000
Osobné náklady 23 4761 6101 5301 6100,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 5014 4975 7825 553998,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 339 3371 103 228672 879296 3760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 89013 13013 13015 57310 268
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17270,15800,18770,27410,6725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21700,20180,24140,35240,6725
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34610,50680,29420,29200,1574
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,120,53970,03580,06920,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,89401,8527,9714,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,89401,8527,9714,450,0000
Pohľadávky z obchodného styku 43 978420 428514 259197 51449 490
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84170,98171,070,93811,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0467-0,2115-0,5903-1,14-1,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94600,93280,91180,85560,7401
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,5113,8710,345,922,85
Pridaná hodnota -20 9872 98342 78723 27215 133
Primárna platobná neschopnosť 7,722,621,311,500,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17270,15800,18770,27410,6725
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36600,54330,32260,34130,2127
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,51840,0017,5315,542,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,51840,0017,5315,542,98
Služby 3 024 4873 981 0173 075 770342 257224 790
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 416 7341 235 562793 253393 37758 738
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 122 3204 291 2303 415 262851 318295 803
Tržby z predaja tovaru 131 405373 120345 076600 34160 590
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 990 9153 918 1103 070 186250 977235 213
Účtovný cash flow -481 906392 763118 49249 8629 248
Vlastné imanie 22 52083 07669 94756 81715 268
Všetky záväzky 394 2141 152 486723 306336 56043 470
Výsledok hospodárenia 71 4861 37241 25721 66214 596
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 71 4861 37241 25721 66214 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 89013 13013 13015 57310 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 13013 13015 57325 9760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 90916 76816 88420 02413 335
Zásoby 85 000104 14020 13077 6600,0000
Záväzky 394 2141 152 486723 306336 56043 470
Záväzky z obchodného styku 339 3371 103 228672 879296 3760,0000
Zisk pred zdanením 4 90916 76816 88420 02413 335
Zmena EBIT 0,29280,99310,84320,60130,0000