Brajt s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 92412 76311 3109 8447 430
Bežná likvidita III. stupeň 15,8822,7117,1919,4910,99
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-0,9310-0,8133-0,8315-0,7963
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,7320,2113,1715,387,96
Celkové tržby 15 91916 02011 32512 24910 793
Celkový dlh 814,00562,00658,00505,00676,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 804-11 359-8 663-7 765-5 378
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 80411 3598 6637 7655 378
Čistý cash flow 12 80411 3598 6637 7655 378
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 203,001 6611 7933 0661 105
Čistý zisk 137,001 5491 3132 586625,00
Čistý zisk v minulom roku 1 3211 3132 586625,001 969
Cudzie zdroje -12 110-12 201-10 652-9 339-6 754
Daň z príjmov 66,00112,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 339,00480,00480,00480,00496,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 66,00112,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000034,3231,7436,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000034,3231,7436,02
Doba obratu aktív 296,33290,79364,52293,33251,27
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000034,3231,7436,02
Doba obratu zásob 38,22160,70735,58125,25158,70
Doba splácania záväzkov 259,2664,32305,9562,38108,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,6612,8021,2115,0522,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 110,2020,8382,763,0931,52
EBIT v minulom roku 1 6601 7933 0661 1052 465
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 203,001 6611 7933 0661 105
EBITDA 305,001 7611 8673 1321 176
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 305,001 7611 8673 1321 176
Finančná páka 1,071,051,061,051,10
Finančné účty 12 80411 3598 6637 7655 378
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9370-0,9560-0,9418-0,9487-0,9090
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93700,95600,94180,94870,9090
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 203,001 6611 7933 0661 105
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 0651 0651 065
Krátkodobé záväzky 814,00562,00658,00505,00676,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 346,00182,00178,0025,00196,00
Náklady na predaný tovar 11 0539 9699 4589 1178 407
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 1463 189785,002 9552 270
Obežný majetok 12 92412 76311 3109 8447 430
Obrat aktív 1,231,261,001,241,45
Obrat obežného majetku 1,231,261,001,241,45
Obrat zásob 9,552,270,49622,912,30
Osobné náklady 4 5613 2200,00000,00001 213
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00100,0074,0066,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 137,001 5491 3132 586625,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99070,89000,76600,78880,7238
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93730,53210,00000,00000,5084
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,80430,70910,76490,63390,4983
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,251,902,381,061,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,880,00000,00001,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,880,00000,00001,97
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,80430,70910,76490,63390,4983
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 0651 0651 065
Pohotová likvidita II. stupeň 15,7320,2114,7817,499,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9458-1,07-1,23-1,20-1,26
Pridaná hodnota 4 8666 0511 8673 1322 386
Rýchla likvidita I. stupeň 15,7320,2113,1715,387,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,670,31910,35240,16120,5748
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,670,31910,35240,16120,5748
Služby 3 5013 3563 3063 3653 671
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 92412 76311 3109 8447 430
Spotreba materiálu… 6 4063 4245 3672 7972 466
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 91916 02011 32512 24910 793
Tržby z predaja tovaru 1 8154 1451 0203 6943 064
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 10411 87510 3058 5557 729
Účtovný cash flow 12 80411 3598 6637 7655 378
Vlastné imanie 12 11012 20110 6529 3396 754
Všetky záväzky 814,00562,00658,00505,00676,00
Výsledok hospodárenia 305,001 7611 8673 1321 176
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 305,001 7611 8673 1321 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 137,001 5491 3132 586625,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 3211 3132 586625,001 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 203,001 6611 7933 0661 105
Zásoby 120,001 4041 5821 014987,00
Záväzky 814,00562,00658,00505,00676,00
Záväzky z obchodného styku 346,00182,00178,0025,00196,00
Zisk pred zdanením 203,001 6611 7933 0661 105
Zmena EBIT 0,12230,92640,58482,770,4483