Ralsam, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2017201620152014
Aktíva 32 47320 54815 2034 797
Bankové úvery 8 6608 1640,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,154,251,806,22
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,91-0,5487-0,7068-0,9208
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,060,91910,55714,81
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,851,751,280,1915
Celkové tržby 43 49838 79458 8180,0000
Celkový dlh 24 04913 0768 535771,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 3884 434-4 713-3 707
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 0484 1004 7133 707
Čistý cash flow 16 0484 1004 7133 707
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 5171 9811 450-974,00
Čistý zisk 952,00804,00970,00-974,00
Čistý zisk v minulom roku 804,00970,001 6720,0000
Cudzie zdroje -8 424-7 472-6 668-4 026
Daň z príjmov 634,00496,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 496,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 634,00496,00480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 8 6608 1640,00000,0000
Dlhodobý dlh 8 6608 1640,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 138,10156,8265,60153,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,16141,1757,50153,61
Doba obratu aktív 273,03195,9195,08676,03
Doba obratu pohľadávok 138,10156,8265,60153,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000086,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 127,2042,5352,91108,65
EBIT v minulom roku 1 9811 4502 1520,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 5171 9811 450-974,00
EBITDA 2 9182 3781 649-974,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 9182 3781 649-974,00
Finančná páka 3,852,752,281,19
Finančné účty 16 0484 1004 7133 707
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2594-0,3636-0,4386-0,8393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25940,36360,43860,8393
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5221 9811 505-974,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46590,21710,55650,1607
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000370,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 42516 44810 4901 090
Krátkodobé záväzky 15 1284 4618 460771,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 172918,001 2040,0000
Krytie dlhovej služby 3,133,490,00000,0000
Nákladové úroky 931,00681,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 681,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 35 58633 59341 0323 271
Obežný majetok 32 47320 54815 2034 797
Obrat aktív 1,341,863,840,5399
Obrat obežného majetku 1,341,863,840,5399
Osobné náklady 1 3642 51715 3170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 396,00397,00144,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 952,00804,00970,00-974,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49420,19950,31000,7728
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,17430,53670,88370,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,741,861,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,741,861,130,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,36970,10710,08081,43
Pohľadávky z obchodného styku 13 57714 8079 1951 090
Pohotová likvidita II. stupeň 2,154,251,806,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5249-1,82-1,41-1,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,246,020,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74060,63640,56140,1607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,851,751,280,1915
Pridaná hodnota 7 8254 69017 333-681,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,060,84870,55714,81
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,245,505,18-0,7916
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,245,505,18-0,7916
Služby 23 72724 53636 7852 021
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 47320 54815 2034 797
Spotreba materiálu… 11 8599 0574 2471 250
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 6608 5340,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 41138 28358 3652 590
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 41138 28358 3652 590
Účtovný cash flow 16 0484 1004 7133 707
Úročený dlh 8 6608 5340,00000,0000
Úrokové krytie 2,702,910,00000,0000
Vlastné imanie 8 4247 4726 6684 026
Všetky záväzky 24 04913 0768 535771,00
Výsledok hospodárenia 2 9182 3781 649-974,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9182 3781 649-974,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 952,00804,00970,00-974,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 804,00970,001 6720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5861 3001 450-974,00
Záväzky 24 04913 0768 535771,00
Záväzky z obchodného styku 3 172918,001 2040,0000
Zisk pred zdanením 1 5861 3001 450-974,00
Zmena EBIT 1,271,370,67380,0000