I.MM GROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172015
Aktíva 450 136262 03384 09031 389
Bankové úvery 71 1770,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,511,110,66050,5009
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,008,74-3,26-2,00
Celkové tržby 349 434979 06599 694288 562
Celkový dlh 300 158235 136121 27862 664
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 70 320-2 568-6 181-6 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 857,002 5686 1816 894
Čistý cash flow 857,002 5686 1816 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 70610 1269 2472 522
Čistý zisk 5 6019 5198 2871 562
Čistý zisk v minulom roku 9 5198 287-14 201-37 684
Cudzie zdroje -149 978-26 89737 18831 275
Daň z príjmov 105,00607,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 607,00960,00960,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 105,00607,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 71 1770,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 71 1770,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 334,4796,00270,6030,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 309,7096,00270,0416,62
Doba obratu aktív 470,3297,71307,8739,70
Doba obratu pohľadávok 334,4796,00270,6030,98
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000358,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 222,2787,67443,9879,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000428,25
EBIT v minulom roku 10 1269 247-8 587-37 204
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 70610 1269 2472 522
EBITDA 9 07811 94511 0592 593
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 07811 94511 0592 593
Finančná páka 3,009,74-2,26-1,00
Finančné účty 857,002 5686 1816 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3332-0,10260,44220,9964
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33320,1026-0,4422-0,9964
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 68311 72610 8472 522
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47260,89731,442,00
Krátkodobé pohľadávky 320 115257 46573 90924 495
Krátkodobé záväzky 212 731235 115121 26562 664
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 212 379234 30272 18174 821
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004 6540,0000
Náklady na predaný tovar 336 532963 94785 915284 933
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000063 770
Neobežný majetok 129 1642 0004 0000,0000
Obežný majetok 320 972260 03380 09031 389
Obrat aktív 0,77613,741,199,19
Obrat neobežného majetku 2,70489,4324,920,0000
Obrat obežného majetku 1,093,761,249,19
Odpisy 1 9771 6001 6000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9771 6001 6000,0000
Osobné náklady 2 1161 9531 9100,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 395219,00212,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 57811 1199 8871 562
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,057,647,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,134,203,930,0000
Pohľadávky z obchodného styku 296 402257 45773 75813 140
Pohotová likvidita II. stupeň 1,511,110,66050,5009
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -175,00-10,476,024,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66680,89741,442,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,008,74-3,26-2,00
Pridaná hodnota 12 80114 92013 7793 629
Primárna platobná neschopnosť 0,71650,91010,97865,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 33,0619,6810,9724,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 33,0619,6810,9724,17
Služby 333 884962 37284 935216 972
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 450 136262 03384 09031 389
Spotreba materiálu… 2 6481 575980,004 191
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 71 1770,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 349 333978 86799 694288 562
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 349 333978 86799 694288 562
Účtovný cash flow 857,002 5686 1816 894
Úročený dlh 71 1770,00000,00000,0000
Vlastné imanie 149 97826 897-37 188-31 275
Všetky záväzky 300 158235 136121 27862 664
Výsledok hospodárenia 7 10110 3459 4592 593
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 10110 3459 4592 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 6019 5198 2871 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 5198 287-14 201-37 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 70610 1269 2472 522
Záväzky 300 158235 136121 27862 664
Záväzky z obchodného styku 212 379234 30272 18174 821
Zisk pred zdanením 5 70610 1269 2472 522
Zmena EBIT 0,56351,10-1,08-0,0678