RAKLIM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 84 581 51383 384 45283 100 07353 452 73142 753 193
Časové rozlíšenie aktív 2 530156 3171 916 959266 8060,0000
Celkové tržby 18 178 85015 401 93713 121 0070,00000,0000
Celkový dlh 24 098 65524 088 41922 093 06510 642 6901 152 248
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 520-4 451-6 847-1 1640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5204 4516 8471 1640,0000
Čistý cash flow -2 931-2 3965 6831 1640,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 017 007-1 567 4251 313 794866 9441 665 581
Čistý zisk 1 186 822-1 710 973871 648775 8751 565 696
Čistý zisk v minulom roku -1 710 973871 648775 8751 565 696-5 874
Cudzie zdroje -60 482 858-59 296 033-61 007 008-42 810 041-41 600 945
Daň z príjmov 349 788-303 98525 237-735,0091 059
Daň z príjmov v minulom roku -303 98525 237-735,0091 059480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 349 788-303 98525 237-735,0091 059
Dlhodobé pohľadávky 481 180689 907119 2924 546931,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,8594,8955,910,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,3294,8855,810,00000,0000
Doba obratu aktív 1 7021 9832 3170,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 104,53111,3059,240,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 481,68571,82613,710,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 567 4251 313 794866 9441 665 581-5 394
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 017 007-1 567 4251 313 794866 9441 665 581
EBITDA 1 285 3131 188 4821 487 354-7 519-8 719
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 285 3131 188 4821 487 354-7 519-8 719
Finančná páka 1,401,411,361,251,03
Finančné účty 1 5204 4516 8471 1640,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7151-0,7111-0,7341-0,8009-0,9730
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71510,71110,73410,80090,9730
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 310 9461 244 8471 493 840-8 335-9 048
Krátkodobé pohľadávky 4 714 4803 989 4682 004 947502 0860,0000
Krátkodobé záväzky 23 942 14624 041 01422 006 98410 604 9941 152 248
Krytie dlhovej služby 2,682,663,57-0,0819-0,9879
Materiál 0,00000,0000523,00459,000,0000
Nákladové úroky 480 397447 533416 90991 8048 826
Nákladové úroky v minulom roku 447 533416 90991 8048 8260,0000
Náklady na predaný tovar 16 122 51812 985 67210 706 6165 9548 686
Neobežný majetok 79 381 80378 544 30979 051 50552 677 67042 752 262
Obežný majetok 5 197 1804 683 8262 131 609508 255931,00
Obrat obežného majetku 3,493,286,140,00000,0000
Odpisy 82 482104 49677 6424 3320,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 24152 24838 8212 1660,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 24152 24838 8212 1660,0000
Osobné náklady 1 051 413980 421954 0970,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 401815,001 014816,00329,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 284 616457 307444 138316 361-1,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 269 304-1 606 477949 290780 2071 565 696
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52050,41540,40060,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,922,412,500,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,782,182,31-1,370,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 588 9313 989 2102 001 111412 2720,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20 63624 748-10 735-36 7780,0000
Pridaná hodnota 2 019 8612 360 0412 381 828-5 954-8 686
Primárna platobná neschopnosť 0,49280,29770,26530,76740,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,7520,2714,85-1 415-132,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,7520,2714,85-1 415-132,15
Služby 15 496 65312 413 98210 068 3242 7128 686
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 581 51383 384 45283 100 07353 452 73142 753 193
Spotreba materiálu… 625 865571 690638 2923 2420,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 155 89615 374 30313 101 5330,0000456 440
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00009 3390,0000456 440
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 51728 5903 7500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 142 37915 345 71313 088 4440,00000,0000
Účtovný cash flow -2 931-2 3965 6831 1640,0000
Úrokové krytie 4,20-3,503,159,44188,71
Vlastné imanie 60 482 85859 296 03361 007 00842 810 04141 600 945
Všetky záväzky 24 098 65524 088 41922 093 06510 642 6901 152 248
Výsledok hospodárenia 1 207 5561 080 5691 411 300-11 851-8 719
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 207 5561 080 5691 411 300-11 851-8 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 186 822-1 710 973871 648775 8751 565 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 710 973871 648775 8751 565 696-5 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 536 610-2 014 958896 885775 1401 656 755
Zásoby 0,00000,0000523,00459,000,0000
Záväzky 24 098 65524 088 41922 093 06510 642 6901 152 248
Záväzky z obchodného styku 2 261 2091 187 543530 809316 36119 999
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 976 593730 23686 6710,000020 000
Zisk pred zdanením 1 536 610-2 014 958896 885775 1401 656 755
Zmena EBIT -1,29-1,191,520,5205-308,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 79232 0072 1620,00000,0000