Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 95 238 42987 052 31185 237 20583 828 52583 104 357
Bežná likvidita III. stupeň 3,068,317,218,017,29
Časové rozlíšenie aktív 917,001 9411 39712 0096 597
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,021,721,331,121,73
Celkové tržby 26 191 16520 702 17120 714 66120 133 01118 368 236
Celkový dlh 9 271 4432 416 5312 267 3651 759 6941 615 451
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 951 040-15 695 737-11 991 998-9 346 560-7 700 028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 951 04015 695 73711 991 9989 346 5607 700 028
Čistý cash flow 9 255 3033 703 7392 645 4381 646 5322 467 453
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 433 6391 839 607900 908532 632480 981
Čistý zisk 1 353 6971 665 940901 009579 925612 637
Čistý zisk v minulom roku 1 665 940901 009579 925612 6373 121 193
Cudzie zdroje -85 966 986-84 635 780-82 969 840-82 068 831-81 488 906
Daň z príjmov 79 942173 667-101,00-47 293-131 656
Daň z príjmov v minulom roku 173 667-101,00-47 293-131 656467 739
Daň z príjmov z bežnej činnosti 79 942173 667-101,00-47 293-131 656
Dlhodobé pohľadávky 29 730109 128226 247208 659158 049
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,5837,7337,7240,8948,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,7537,7137,7138,8038,75
Doba obratu aktív 1 3291 5371 5051 5271 653
Doba obratu pohľadávok 39,0039,6641,7244,6951,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,4337,9435,2426,8628,34
EBIT v minulom roku 1 839 607900 908532 632480 9813 588 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 433 6391 839 607900 908532 632480 981
EBITDA 7 541 4177 852 4958 018 2037 474 4917 290 418
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 541 4177 852 4958 018 2037 474 4917 290 418
Finančná páka 1,111,031,031,021,02
Finančné účty 24 951 04015 695 73711 991 9989 346 5607 700 028
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9027-0,9722-0,9734-0,9790-0,9806
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90270,97220,97340,97900,9806
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 540 9827 864 0238 057 2917 645 3307 289 917
Krátkodobé pohľadávky 2 765 7402 137 0672 136 6092 244 2022 417 461
Krátkodobé záväzky 9 063 5072 148 5981 995 8351 474 1751 424 653
Materiál 15 27014 963256 825200 802264 030
Náklady na predaný tovar 20 287 98214 339 07514 775 04214 895 01413 393 076
Neobežný majetok 67 475 73269 093 47570 624 12971 816 29372 558 192
Obežný majetok 27 761 78017 956 89514 611 67912 000 22310 539 568
Obrat obežného majetku 0,94251,151,411,671,74
Odpisy 6 107 3446 012 5447 119 0386 936 1246 819 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 053 6723 006 2723 559 5193 468 0623 409 770
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 053 6723 006 2723 559 5193 468 0623 409 770
Osobné náklady 1 212 1041 236 4501 125 593809 172924 990
Ostatné náklady na finančnú činnosť 435,00516,00554,00745,00501,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 237 826432 720575 175321 957227 654
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 461 0417 678 4848 020 0477 516 0497 432 177
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,855,125,246,355,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80300,87370,71530,66320,6399
Pohľadávky z obchodného styku 2 706 1732 136 0782 135 7872 129 4981 948 220
Pohotová likvidita II. stupeň 3,068,307,087,877,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,29-22,85-31,36-49,84-33,03
Pridaná hodnota 5 877 8006 333 6155 897 6485 136 4024 955 775
Primárna platobná neschopnosť 3,210,90460,82150,60630,6436
Rýchla likvidita I. stupeň 2,757,316,016,345,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,230,30770,28280,23540,2216
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,230,30770,28280,23540,2216
Služby 20 206 47113 975 97014 309 37914 123 65912 725 948
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 238 42987 052 31185 237 20583 828 52583 104 357
Spotreba materiálu… 81 511363 105465 663771 355667 128
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 165 78220 678 71220 692 51120 117 20818 348 851
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 02219 82185 7920,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 165 78220 672 69020 672 69020 031 41618 348 851
Účtovný cash flow 9 255 3033 703 7392 645 4381 646 5322 467 453
Vlastné imanie 85 966 98684 635 78082 969 84082 068 83181 488 906
Všetky záväzky 9 271 4432 416 5312 267 3651 759 6941 615 451
Výsledok hospodárenia 1 434 0731 840 124901 453532 983470 878
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 434 0731 840 124901 453532 983470 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 353 6971 665 940901 009579 925612 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 665 940901 009579 925612 6373 121 193
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 433 6391 839 607900 908532 632480 981
Zásoby 15 27014 963256 825200 802264 030
Záväzky 9 271 4432 416 5312 267 3651 759 6941 615 451
Záväzky z obchodného styku 8 677 5971 932 1901 754 5351 291 0781 253 910
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 439 7711 499 4701 179 360969 1211 026 256
Zisk pred zdanením 1 433 6391 839 607900 908532 632480 981
Zmena EBIT 0,77932,041,691,110,1340
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 84917 53391 1760,0000