BOARD media s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 83 83169 86372 86339 2725 219
Bežná likvidita III. stupeň 13,6111,292,706,7334,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8941-0,6973-0,9410-0,8275-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,419,012,524,7434,34
Celkové tržby 64 72868 96959 44571 4610,0000
Celkový dlh 5 6355 01619 7895 838152,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 914-45 217-49 941-27 666-5 219
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 91445 21749 94127 6665 219
Čistý cash flow 69 91445 21749 94127 6665 219
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 91214 95415 51815 15867,00
Čistý zisk 13 35011 77212 29811 79467,00
Čistý zisk v minulom roku 11 77212 2987 34216 5730,0000
Cudzie zdroje -78 196-64 847-53 074-33 434-5 067
Daň z príjmov 3 5623 1823 2203 3640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 1823 2202 0924 6740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5623 1823 2203 3640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,2760,3521,9059,280,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,2760,1521,9052,580,0000
Doba obratu aktív 472,72369,73447,39200,591 930
Doba obratu pohľadávok 38,2760,3521,9059,280,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000738,8661,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,7826,55121,5129,8256,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000441,440,0000
EBIT v minulom roku 14 95415 5189 43421 2470,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 91214 95415 51815 15867,00
EBITDA 23 25421 27520 81015 19887,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 25421 27520 81015 19887,00
Finančná páka 1,071,081,371,171,03
Finančné účty 69 91445 21749 94127 6665 219
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9328-0,9282-0,7284-0,8513-0,9709
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93280,92820,72840,85130,9709
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 02521 06720 61215 15687,00
Krátkodobé pohľadávky 6 78711 4033 56611 6060,0000
Krátkodobé záväzky 5 6355 01619 7895 838152,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 3502 9263 0233 4880,0000
Náklady na predaný tovar 41 31139 93238 53056 085900,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 8840,0000
Neobežný majetok 7 13013 24319 3560,00000,0000
Obežný majetok 76 70156 62053 50739 2725 219
Obrat aktív 0,77210,98720,81581,820,1891
Obrat neobežného majetku 9,085,213,070,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,84391,221,111,820,1891
Odpisy 6 1136 1135 0940,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 1136 1135 0940,00000,0000
Osobné náklady 0,00007 5650,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 229,00209,00198,0042,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 46317 88517 39211 79467,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83400,64720,68540,70451,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,080,65560,84010,38710,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,330,0967
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00003,840,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,832,124,110,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,080,65560,84010,38715,29
Pohľadávky z obchodného styku 6 78711 3653 56610 2950,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 13,6111,292,706,7334,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-1,43-1,06-1,21-0,9709
Pridaná hodnota 23 41729 03720 91515 37687,00
Primárna platobná neschopnosť 0,49360,25750,84770,33880,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,419,012,524,7434,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,24230,23580,95090,38411,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,24230,23580,95090,38411,75
Služby 22 38418 23724 53142 676900,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 83169 86372 86339 2725 219
Spotreba materiálu… 18 92721 69513 99910 5250,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 64 72868 96959 44571 461987,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 0730,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64 72868 96959 44568 388987,00
Účtovný cash flow 69 91445 21749 94127 6665 219
Vlastné imanie 78 19664 84753 07433 4345 067
Všetky záväzky 5 6355 01619 7895 838152,00
Výsledok hospodárenia 17 14115 16215 71615 19887,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 14115 16215 71615 19887,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 35011 77212 29811 79467,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 77212 2987 34216 5730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 91214 95415 51815 15887,00
Záväzky 5 6355 01619 7895 838152,00
Záväzky z obchodného styku 3 3502 9263 0233 4880,0000
Zisk pred zdanením 16 91214 95415 51815 15887,00
Zmena EBIT 1,130,96371,640,71340,0000