DOSY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 30343 32060 02871 74215 022
Bežná likvidita III. stupeň 2,871,300,72110,46370,2267
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,23-0,5639-0,3182-2,730,0334
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,180,61520,10300,12040,0258
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61301,715,0937,02-1,29
Celkové tržby 105 798135 369180 374193 328154 312
Celkový dlh 12 65627 33250 16869 85566 264
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 303-9 015-3 137-5 145-1 990
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 3039 0153 1375 1451 990
Čistý cash flow 25 3039 0153 1375 1451 710
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 6886 5969 18549 230-29 295
Čistý zisk 4 6586 1297 97343 128-30 255
Čistý zisk v minulom roku 6 1297 97343 128-30 255-26 469
Cudzie zdroje -20 647-15 988-9 860-1 88751 242
Daň z príjmov 0,00000,0000960,005 907960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,005 907960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,005 907960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,1227,4138,0827,7130,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,6217,1821,3025,4230,88
Doba obratu aktív 133,72117,76121,47135,4535,60
Doba obratu pohľadávok 32,1227,4138,0827,7130,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,5739,8361,6280,71157,03
EBIT v minulom roku 6 5969 18549 230-29 295-25 509
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 6886 5969 18549 230-29 295
EBITDA 15 30920 59323 16952 795-29 168
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 30920 59323 16952 795-29 168
Finančná páka 1,612,716,0938,02-0,2932
Finančné účty 25 3039 0153 1375 1451 990
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6200-0,3691-0,1643-0,02633,41
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62000,36910,16430,0263-3,41
Hrubá marža 0,64990,62560,52340,57720,1253
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 66120 44423 03352 692-29 295
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34830,33830,50730,59594,41
Krátkodobé pohľadávky 8 00010 08218 82014 67813 032
Krátkodobé záväzky 11 59914 65430 45142 74966 264
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 388,00125,00123,00136,000,0000
Krytie dlhovej služby 510,3044,1091,94270,740,0000
Nákladové úroky 30,00467,00252,00195,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 467,00252,00195,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 22 14549 59185 97581 737134 689
Neobežný majetok 0,000024 22338 07151 9190,0000
Obežný majetok 33 30319 09721 95719 82315 022
Obrat aktív 2,733,103,002,6910,25
Obrat neobežného majetku 0,00005,544,743,720,0000
Obrat obežného majetku 2,737,038,219,7510,25
Odpisy 0,000013 84813 8483 4620,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000013 84813 8483 4620,0000
Osobné náklady 53 06962 33169 36857 64447 528
Ostatné náklady na finančnú činnosť 148,00149,00136,00103,00127,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00003 375
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 65819 97721 82146 590-30 255
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22560,38340,808622,860,5904
Podiel EBIT k aktívam 0,14080,15230,15300,6862-1,95
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14080,15230,15300,6862-1,95
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21600,23010,31051,700,5717
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75980,20810,05230,07170,1325
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77180,73600,73480,51662,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,361,361,940,4067
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,111,131,830,4067
Pohľadávky z obchodného styku 5 8836 32010 52513 46413 032
Pohotová likvidita II. stupeň 2,871,300,72110,46370,2267
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8160-1,77-3,14-0,366829,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 843,4319,3012,4526,380,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38000,63090,83570,97374,41
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61301,715,0937,02-1,29
Pridaná hodnota 68 75684 68694 399111 59119 331
Rentabilita aktív, ROA 0,13990,14150,13280,6012-2,01
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22560,38340,808622,860,5904
Rýchla likvidita I. stupeň 2,180,61520,10300,12040,0300
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,82671,332,171,32-2,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,82671,332,171,32-2,27
Služby 20 31644 76680 88476 36249 547
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 30343 32060 02871 74215 022
Spotreba materiálu… 1 8294 8255 0915 37585 142
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 104 651134 277180 374193 328154 020
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 7500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 901134 277180 374193 328154 020
Účtovný cash flow 25 3039 0153 1375 1451 710
Úrokové krytie 156,2714,1236,45252,460,0000
Vlastné imanie 20 64715 9889 8601 887-51 242
Všetky záväzky 12 65627 33250 16869 85566 264
Výsledok hospodárenia 4 8366 7459 32149 333-29 168
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 8366 7459 32149 333-29 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 6586 1297 97343 128-30 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 1297 97343 128-30 255-26 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 6586 1298 93349 035-29 295
Záväzky 12 65627 33250 16869 85566 264
Záväzky z obchodného styku 388,00125,00123,00136,003 375
Zisk pred zdanením 4 6586 1298 93349 035-29 295
Zmena EBIT 0,71070,71810,1866-1,681,15
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24 2230,00000,00000,00000,0000