ERUDUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 72111 57211 99010 2308 583
Bežná likvidita III. stupeň 72,80136,1422,0819,4914,47
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9776-1,01-1,05-1,05-0,9966
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 70,19136,1422,0819,4913,43
Celkové tržby 2 2803 1403 4343 5554 270
Celkový dlh 161,0085,00543,00525,00593,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 301-11 572-11 990-10 230-7 963
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,03200,01270,50730,48240,3653
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 30111 57211 99010 2307 963
Čistý cash flow 11 30111 57211 99010 2307 963
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 93,0050,002 2222 1992 040
Čistý zisk 73,0040,001 7421 7151 560
Čistý zisk v minulom roku 40,001 7421 7151 5601 516
Cudzie zdroje -11 560-11 487-11 447-9 705-7 990
Daň z príjmov 20,0010,00480,00484,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 10,00480,00484,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20,0010,00480,00484,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,240,00000,00000,000053,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,240,00000,00000,000051,29
Doba obratu aktív 1 8761 3451 2761 050733,68
Doba obratu pohľadávok 67,240,00000,00000,000053,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,779,8857,7853,9050,69
EBIT v minulom roku 50,002 2222 1992 0401 996
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 93,0050,002 2222 1992 040
EBITDA 93,0050,002 2222 1992 040
EBITDA marža 0,04080,01590,64710,61860,4778
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 93,0050,002 2222 1992 040
Finančná páka 1,011,011,051,051,07
Finančné účty 11 30111 57211 99010 2307 963
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9863-0,9927-0,9547-0,9487-0,9309
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98630,99270,95470,94870,9309
Hrubá marža 0,07760,03950,67300,61860,5042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 93,0050,002 2222 1992 040
Krátkodobé pohľadávky 420,000,00000,00000,0000620,00
Krátkodobé záväzky 161,0085,00543,00525,00593,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 67,000,00000,000041,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 1033 0161 1191 3562 117
Obežný majetok 11 72111 57211 99010 2308 583
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73,0040,001 7421 7151 560
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96421,00001,00001,00000,9278
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,963,693,492,881,86
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,963,693,502,881,86
Pohľadávky z obchodného styku 420,000,00000,00000,0000600,00
Pohotová likvidita II. stupeň 72,80136,1422,0819,4914,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,02-0,9927-0,9547-0,9487-1,00
Pridaná hodnota 177,00124,002 3112 1992 153
Rýchla likvidita I. stupeň 70,19136,1422,0819,4913,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,731,700,24440,23870,2907
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,731,700,24440,23870,2907
Služby 2 1032 9761 1191 3562 117
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 72111 57211 99010 2308 583
Spotreba materiálu… 0,000040,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 2803 1403 4303 5554 270
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 2803 1403 4303 5554 270
Účtovný cash flow 11 30111 57211 99010 2307 963
Vlastné imanie 11 56011 48711 4479 7057 990
Všetky záväzky 161,0085,00543,00525,00593,00
Výsledok hospodárenia 93,0050,002 2222 1992 040
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 93,0050,002 2222 1992 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 73,0040,001 7421 7151 560
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40,001 7421 7151 5601 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 93,0050,002 2222 1992 040
Záväzky 161,0085,00543,00525,00593,00
Záväzky z obchodného styku 67,000,00000,000041,000,0000
Zisk pred zdanením 93,0050,002 2222 1992 040
Zmena EBIT 1,860,02251,011,081,02